Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
24 jan 2024 Nieuws

Echtscheiding, aankoop andere woning, niet zonder risico's

Een ex-partner heeft een ander huis gekocht, terwijl de oude (gezamenlijke) woning nog niet verkocht was. De aankoop slaagde niet. De vraag was of gedaagde terecht een beroep had gedaan op het financieringsvoorbehoud in de koopovereenkomst.
26 jul 2023 Nieuws

Lukt matiging boete?

In een eerdere verstekprocedure is koper veroordeeld tot betaling van € 122.500,- aan contractuele boete, omdat koper zijn betalingsverplichtingen uit de koopovereenkomst ten aanzien van de koop en verkoop van het appartement van verkoper niet na kwam en verkoper de koopovereenkomst als gevolg daarvan ontbond.
26 jul 2023 Nieuws

Pas op met penwijzigingen in koopovereenkomst

Kopers hebben handgeschreven wijzigingen aangebracht in de concept koopovereenkomst, en zij hebben het document ondertekend. Door kopers is - voor zover voor de beoordeling van belang - in artikel 4.1 "Eigendomsoverdracht" de passeerdatum "1-11-2018" doorgehaald. Met de hand hebben kopers bijgeschreven de (passeer)datum "1-12-2018".
26 jul 2023 Nieuws

Leidt niet vastgelegde gewijzigde datum van levering in nieuwe koopovereenkomst tot nietigheid?

Koper heeft zich op het standpunt gesteld dat de koopovereenkomst nietig is, omdat partijen na het sluiten daarvan een gewijzigde afspraak hebben gemaakt met betrekking tot een kernbepaling. Partijen hebben namelijk de datum van levering van de woning gewijzigd, en deze gewijzigde afspraak niet conform artikel 7:2 lid 1 BW in een nieuwe schriftelijke koopovereenkomst vastgelegd. Nu er geen nieuwe overeenkomst is opgemaakt en ondertekend, is de oorspronkelijke koopovereenkomst nietig, aldus koper.
27 mrt 2023 Nieuws

Instemming makelaar geldig

Ontbinding overeenkomst omdat makelaar daarmee akkoord is gegaan nadat kopers op tijd een beroep hebben gedaan op ontbindende voorwaarde ivm niet verkrijgen van financiering.
2 sep 2022 Nieuws

Vierde voortgangsbrief FATCA (Opletten met toeval-Amerikanen)

Minister M.L.A. van Rij stuurde de Tweede Kamer een brief (FATCA).
Of toeval-Amerikanen zonder US TIN of CLN andere producten kunnen behouden hangt af van het product en kan per bank verschillen.
29 aug 2022 Nieuws

Voorkeur andere woning komt duur te staan

De kopers van een woning moeten aan de verkopers een boete betalen van ruim 95.000 euro, omdat zij onvoldoende hebben aangetoond dat zij terecht een beroep deden op het financieringsvoorbehoud.
12 aug 2022 Nieuws

Eisen die aan de inspanningsverplichting van de koper worden gesteld

Kopers hebben volgens de rechtbank Rotterdam niet voldaan aan plicht "goed gedocumenteerd' om een geslaagd beroep op financieringsvoorbehoud te doen. Kopers moesten 10% boete betalen. Kopers zijn in hoger beroep gegaan.
22 jul 2022 Nieuws

Voortaan paraafje bij boetebeding?

Een koper heeft niet correct de ontbinding op basis van het financieringsvoorbehoud ingeroepen. De rechtbank heeft dan ook de koper tot betaling van de 10% (boetebeding) veroordeeld. In het voordeel van koper heeft het Gerechtshof de boete gematigd.
13 jul 2022 Nieuws

Voortgang verbeterplan koopproces

Minister De Jonge informeerde de Tweede Kamer over de voortgang op transparantie in het koopproces.
Getoond 1 tot 10 van 59. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.