Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiƫle dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
27 mrt 2023 Nieuws

Instemming makelaar geldig

Ontbinding overeenkomst omdat makelaar daarmee akkoord is gegaan nadat kopers op tijd een beroep hebben gedaan op ontbindende voorwaarde ivm niet verkrijgen van financiering.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Rechter beoordeelt niet (meer) inhoudelijk

De afwijzing van de financiering is niet afkomstig van een erkende bankinstelling (artikel 1:1 Wft) en de mededeling is niet ‘goed gedocumenteerd’ gedaan, aldus verkopers. Of dat waar is of niet, is in deze zaak niet relevant, omdat ervan moet worden uitgegaan dat de makelaar akkoord is gegaan met de ontbinding.

Makelaar

In de eerste reactie (9 september 2022) van de makelaar op het inroepen van de ontbindende voorwaarde door koper, heeft de makelaar aan koper laten weten dat ‘ze nog zouden checken of de afwijzing voldoende gedocumenteerd is.’ Daarop is door koper diezelfde dag met een uitgebreid e-mailbericht gereageerd. Dit e-mailbericht eindigde met: ‘Ga ervanuit dat dit bij deze opgelost is en wij [koper] een mail ter bevestigd krijgen dat het voorlopig koopcontract ontbonden wordt.’
Dit was vijf dagen voor het aflopen van de termijn van de ontbindende voorwaarde (op 14 september 2022). Hierop is door de makelaar niet gereageerd.

Namens koper is tijdens de mondelinge behandeling nader verklaard dat zij vóór het aflopen van die termijn bevestigd wilde krijgen dat alles geregeld was en dat zij daarom de makelaar op 13 september 2022 heeft gebeld. Volgens koper heeft de makelaar in dat telefoongesprek bevestigd dat alles in orde is en dat de overeenkomst is ontbonden.
Verkopers betwisten dit weliswaar bij gebrek aan wetenschap, maar dat is in dit geval niet voldoende.
De door koper gestelde toedracht wordt namelijk ondersteund door een e-mailbericht van 21 september 2021 van de ingeschakelde notaris. Die schrijft: ‘Ik heb inmiddels van de makelaar vernomen dat de koop op grond van de ontbindende voorwaarde van financiering is ontbonden. Hierbij laat ik u weten dat het dossier derhalve door mij wordt gesloten.

Notaris

Verkopers zetten er twijfels bij of de makelaar dit wel zo tegen de notaris heeft gezegd. Volgens hen heeft de makelaar mogelijk alleen gezegd ‘dat de geplande overdrachtsdatum niet meer haalbaar was en dat het een administratieve handeling was.’ De tekst in het e-mailbericht van de notaris biedt echter geen ruimte voor deze uitleg en verkopers hebben dit standpunt niet op een andere manier onderbouwd. Gelet op al het voorgaande wordt ervan uitgegaan dat de makelaar in het telefoongesprek met koper van 13 september 2022 (wel) aan koper heeft medegedeeld dat alles in orde was en dat de koopovereenkomst was ontbonden.

Hulppersoon

In deze zaak maakt het niet uit of verkoper zelf akkoord waren met de ontbinding of juist tegen hun makelaar hebben gezegd dat zij dat niet waren. De akkoordverklaring van de makelaar aan koper geldt als een verklaring, omdat zij de makelaar als ‘hulppersoon’ hebben ingeschakeld (artikel 6:76 BW).


Bron: Rechtspraak.nl

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

27 mrt 2023

Laatst gewijzigd

27 mrt 2023

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.