4 mei 2016 Hypothecair krediet

Koersverlies omzetting Zwitserse francs hypotheek in Euro's aftrekpost?

Het Gerechtshof 's-Hertogenbosch heeft een uitspraak gedaan over een aftrekpost van belanghebbende. Belanghebbende heeft in 2007 zijn hypotheek (eigenwoningschuld) omgezet in Zwitserse francs vanwege de lage(re) rentestand. In 2010 heeft belanghebbende deze lening weer omgezet naar Euro's. Door de koersstijging van de Zwitserse franc ten opzichte van de Euro nam de omvang van de geldlening toe. In geschil is of het koersverlies ter grootte van € 127.678 is aan te merken als aftrekbare kosten m.b.t. de eigen woning als bedoeld in artikel 3.120 Wet IB 2001.
4 mei 2016 Pensioen

Vragen wetsvoorstel verbeterde premieregeling en toelichting

Staatssecretaris J. Klijnsma en Kamerlid W.J.H. Lodders hebben uitgebreid antwoorden gegeven op het wetsvoorstel verbeterde premieregeling. Het voorstel strekt tot een verbetering van het als te beperkend ervaren wettelijk kader voor premie- en kapitaalovereenkomsten (premieregelingen). Door de voorgestelde wijzigingen kan pensioenkapitaal dat in het kader van een premieregeling is opgebouwd, in de uitkeringsfase (deels) risicodragend worden belegd. Doorbeleggen leidt naar verwachting tot een hoger pensioenresultaat en maakt het pensioen minder afhankelijk van de rentestand op pensioendatum.
4 mei 2016 Hypothecair krediet

Consument kiest vaker voor lange(re) rentevaste periode

Bij het afsluiten van een nieuwe woninghypotheek bij Nederlandse banken kiezen Nederlandse huishoudens steeds vaker voor een langere rentevaste periode, mogelijk onder meer gedreven door de gedaalde rentestanden, meldt DNB.
4 mei 2016 Hypothecair krediet

VEH: vertrouwen woningmarkt naar nieuw record

De Eigen Huis Marktindicator die het consumentenvertrouwen in de woningmarkt weergeeft, steeg in april tot 118 punten.

Dat is 2 punten meer dan in de voorgaande maand en de hoogste stand sinds de introductie 12 jaar geleden. Aanjager van het positieve consumentsentiment is vooral de lage rentestand.
3 mei 2016 Hypothecair krediet

Reguliere wijziging V&N per 1 juli 2016 (NHG)

De reguliere wijziging van de Voorwaarden & Normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) per 1 juli 2016 is niet nodig, aangezien de NHG-kostengrens niet wijzigt, meldt de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW).
3 mei 2016 Basismodule

Ontheffingsverzoeken vakbekwaamheid

Eind 2015 heeft de AFM het ontheffingsbeleid voor de diplomaplicht gepubliceerd. Inmiddels heeft de AFM twee verzoeken voor deze ontheffing in behandeling. Hierdoor hebben zij gemerkt dat er behoefte is aan aanvullende informatie.

Permanent Aktueel met Fintool?

Als professioneel financieel adviseur moet en wilt u bijblijven en dat het liefst in zo weinig mogelijk (kostbare) tijd. Dat kan nu met Fintool.nl! Meld u nu aan als abonnee en krijg direct toegang tot de Kennisbank.

Fintool extra diensten

Fintool-abonnees ontvangen maandelijks 5 Award credits. Met deze credits kunt u extra diensten activeren. Deze extra diensten ondersteunen u als financieel dienstverlener en zijn geselecteerd op kwaliteit, gebruiksgemak en inzetbaarheid.

Adresgegevens

Fintool
Postbus 224
2700 AE Zoetermeer

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
Fintool bv © 2003/2016. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.