31 mrt 2015 Basismodule

Kifid: Vermeende opvolger oorspronkelijke failliete adviseur niet aansprakelijk

Een consument klaagt over een advies dat heeft geleid tot de totstandkoming van een kapitaalverzekering. De oorspronkelijke tussenpersoon is failliet. Aangeslotene bestrijdt dat hij (rechts)opvolger is van de tussenpersoon die indertijd het advies heeft gegeven en vindt dat hij daarom niet aansprakelijk is voor het advies.
31 mrt 2015 Vermogensadvies

AFM vindt coco’s adviesgevoelig product

Contingent convertible obligaties, ook wel coco’s genoemd, acht de AFM niet geschikt voor het overgrote deel van de particuliere beleggers omdat coco's kenmerken en risico’s hebben die moeilijk te begrijpen zijn.
31 mrt 2015 Hypothecair krediet

Welke waarde is bepalend voor schenkbelasting?

Als u een woning koopt en de koopsom lager is dan de waarde in het economisch verkeer, is er sprake van een schenking. Van welke waarde dient dan uitgegaan te worden voor het bepalen van de schenkbelasting?
31 mrt 2015 Hypothecair krediet

Verhuisplannen? Kijk eerst voor meer kenmerken in de (nieuwe) wijk

Wat is de gemiddelde WOZ-waarde van de huizen in de buurt? Hoeveel verdienen de inwoners van een buurt gemiddeld? En hoeveel hebben er een uitkering? CBSinuwBuurt.nl laat deze cijfers op de kaart zien én maakt het heel makkelijk om meerdere buurten te vergelijken.
30 mrt 2015 Vermogensadvies

Rechtspraak kwijtschelding (deel) koopsom en overdrachtsbelasting

Verkoop woning met een WOZ-waarde van € 258.000 voor € 250.000, waarvan tegelijkertijd met de verkoop € 40.000 van de koopsom wordt kwijtgescholden, levert samenstel van rechtshandelingen op, stelt het Gerechtshof Amsterdam.
30 mrt 2015 Belastingen

Update: Besluit Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Winst. Vervoer

Het besluit betreft de fiscale behandeling in de loonheffingen en inkomstenbelasting van reiskostenvergoedingen, terbeschikkingstelling van een auto en privégebruik auto en carpoolen.

Adresgegevens

Fintool
Postbus 224
2700 AE Zoetermeer

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
Fintool bv © 2003/2014. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.