30 aug 2016 Basismodule

Meer werken, meer zorgen, meer leren?

De overheid vraagt van de burger meer te werken, meer te zorgen en meer te leren. De overheid wil dat de arbeidsdeelname toeneemt, dat burgers meer zorgen voor hun naasten, en dat werkenden blijven leren om “duurzaam inzetbaar” te zijn tot aan hun pensioen.

In een publicatie van Sociaal en Cultureel Planbureau staan enkele conclusies uit 'Aanbod van arbeid 2016'.
30 aug 2016 Basismodule

Invoering Calamiteitenregeling

In de Wet vereenvoudiging regelingen UWV is aangekondigd om de bestaande regelingen voor onwerkbaar weer en werktijdverkorting samen te voegen tot één Calamiteitenregeling. De beoogde invoeringsdatum is 1 oktober 2016. In een Kamerbrief gaat Minister Asscher nader in op de verschillen tussen de bestaande regelingen voor onwerkbaar weer en werktijdverkorting en de beoogde (gewijzigde) Calamiteitenregeling.
30 aug 2016 Vermogensadvies

Informatieachterstand Belastingdienst bij achterhalen buitenlands vermogen

De Coördinatiegroep Constructiebestrijding (‘CCB’) van de Belastingdienst heeft in een position paper beschreven hoe Afgezonderd Particulier Vermogen (‘APV’)-structuren worden bestreden en tegen welke obstakels de CCB aanloopt in dit traject.
30 aug 2016 Basismodule

Provisieverbod niet strijdig met Europese regels

Minister Dijsselbloem heeft in een brief gereageerd op de stelling van CFD dat het Nederlandse provisieverbod voor complexe en impactvolle producten strijdig is met het vrij verkeer van diensten, zoals opgenomen in artikel 56 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).
29 aug 2016 Hypothecair krediet

Raad van State: geen kwijtschelding van de aan de geldverstrekker uitbetaalde verliesdeclaratie

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in hoger beroep een voormalige huiseigenaar in het ongelijk gesteld.

De Stichting WEW had zich op het standpunt gesteld dat het aangaan van dubbele woonlasten door te emigreren naar het buitenland terwijl de woning nog niet was verkocht, de oorzaak van het verlies is. Dat verlies dient voor rekening van appellanten (voormalige huiseigenaren) te blijven, omdat zij de keuze hebben gemaakt om te emigreren en daarbij het risico hebben genomen dat de woning met verlies zou worden verkocht.
29 aug 2016 Hypothecair krediet

Kifid: gewijzigde regelgeving duidelijk communiceren met consument

In het kader van het hersteladvies zijn Consument en Adviseur met elkaar in contact gekomen. Daarna is opdracht gegeven voor herstructurering van de hypothecaire geldlening. De adviseur gaat eenzijdig over tot sluiten van het dossier nadat de eerste offerte verloopt. De consument gaat daarmee niet akkoord.

De Commissie oordeelt dat Adviseur de overeenkomst van opdracht niet rechtsgeldig heeft opgezegd en daardoor verplicht is tot schadevergoeding.

Permanent Aktueel met Fintool?

Als professioneel financieel adviseur moet en wilt u bijblijven en dat het liefst in zo weinig mogelijk (kostbare) tijd. Dat kan nu met Fintool.nl! Meld u nu aan als abonnee en krijg direct toegang tot de Kennisbank.

Fintool extra diensten

Fintool-abonnees ontvangen maandelijks 5 Award credits. Met deze credits kunt u extra diensten activeren. Deze extra diensten ondersteunen u als financieel dienstverlener en zijn geselecteerd op kwaliteit, gebruiksgemak en inzetbaarheid.

Adresgegevens

Fintool
Postbus 224
2700 AE Zoetermeer

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
Fintool bv © 2003/2016. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.