31 jul 2015 Hypothecair krediet

Corporaties kunnen weinig doen aan betaalrisico’s bij huurders

Ongeveer 12% van de huurders van corporatiewoningen heeft moeite om elke maand de minimale kosten van het dagelijks levensonderhoud en de huur op te brengen. Corporaties kunnen weinig bijdragen aan het verminderen van deze zogeheten ‘betaalrisico’s’. Door af te zien van de gebruikelijke jaarlijkse huurverhogingen neemt het aantal huurders met betalingsproblemen nauwelijks af.
31 jul 2015 Basismodule

AFM-consultatie Beleidsregel incident

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) nodigt marktpartijen uit om te reageren op het concept voor haar beleidsregel over het melden van incidenten aan de AFM. Via deze beleidsregel geeft de AFM aan de markt uitleg over de invulling van het begrip incident.
31 jul 2015 Consumptief krediet

Elfde monitor Wet schuldsanering natuurlijke personen

Ruim 82% van de personen die zijn toegelaten tot de schuldsanering, haalt schuldenvrij de eindstreep. Een beperkt deel van deze huishoudens krijgt na verloop van tijd weer nieuwe schulden. Dit blijkt uit de Monitor 2014 over de werking van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Opvallend is dat het aantal gezinnen met schulden in Nederland stijgt, maar dat de Wsnp niet vaker wordt ingezet als saneringsmiddel.
30 jul 2015 Hypothecair krediet

DNB: meer kredietvraag naar woninghypotheken

In het tweede kwartaal van 2015 is volgens de Nederlandse banken de vraag naar woninghypotheken verder gestegen, meldt DNB. De stijging blijkt uit de driemaandelijkse Bank Lending Survey (BLS) van de ECB.
30 jul 2015 Basismodule

Kifid: zorgplicht assurantietussenpersoon

In een Kifid uitspraak wordt een consument in het ongelijk gesteld voor zijn klacht doordat de consument de adviseur niet, of niet volledig heeft geïnformeerd over de wijziging in zijn arbeidssituatie. Het ontbreken van een zakelijke rubriek op de rechtsbijstandverzekering valt de adviseur dan ook niet te verwijten.
30 jul 2015 Schade particulier

Succesvolle aanpak fraude door verzekeraars

In 2014 is bijna 99 miljoen euro bespaard door de aanpak van fraude, meldt het Verbond van Verzekeraars. Een stijging van tien procent ten opzichte van het jaar ervoor. Het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit heeft deze cijfers bekend gemaakt en een factsheet samengesteld (zie download).

Abonnement op Fintool?

Als professioneel financieel adviseur moet en wilt u bijblijven en dat het liefst in zo weinig mogelijk (kostbare) tijd. Dat kan nu met Fintool.nl! Meld u nu aan als abonnee.

Fintool extra diensten

Fintool-abonnees ontvangen maandelijks 5 Award credits. Met deze credits kunt u extra diensten activeren. Deze extra diensten ondersteunen u als financieel dienstverlener en zijn geselecteerd op kwaliteit, gebruiksgemak en inzetbaarheid.

Adresgegevens

Fintool
Postbus 224
2700 AE Zoetermeer

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
Fintool bv © 2003/2014. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.