27 feb 2015 Schade particulier

Nieuwe richtlijn overlijdensschade

Deze nieuwe richtlijn vergroot de transparantie, voorspelbaarheid en duidelijkheid van de berekening van overlijdensschade na een ongeval. Daardoor kan de overlijdensschade ook sneller worden afgewikkeld. Belangrijk voor de nabestaanden.
27 feb 2015 Vermogensadvies

Wijziging Factor A-tekst

De recente aanpassing van de fiscale pensioenrichtleeftijd en het bijbehorende fiscale kader (Witteveenkader) heeft ook gevolgen voor de fiscale ruimte die men in de derde pijler heeft.
27 feb 2015 Varia

Hoe houdt de AFM toezicht op de nieuwe vakbekwaamheidseisen?

Voorop staat dat de AFM erop vertrouwt dat adviseurs zich inzetten om tijdig, en met voldoende resultaat, de benodigde Wft-examens afleggen.
27 feb 2015 Varia

AFM: Resultaten enquête vakbekwaamheid

De tweede enquête van de AFM over vakbekwaamheid is ingevuld door 851 respondenten. De grootste groep respondenten, namelijk 717, valt in de categorie adviseur, bemiddelaar en/of huisvolmacht. Ook hebben 23 serviceproviders/gevolmachtigd agenten en 89 medewerkers van aanbieders de enquête ingevuld.
27 feb 2015 Hypothecair krediet

Gemeenten nemen opnieuw verlies op grond

In 2013 hebben gemeenten € 0,7 miljard aan aanvullende verliezen of winstvermindering moeten nemen op grondposities. In totaal is er in de periode 2010 – 2013 door gemeenten op deze posities € 4,0 miljard aan verlies en minder winst genomen. Een analyse van mogelijke toekomstscenario’s laat zien dat op grondposities in de komende jaren nieuwe verliezen te verwachten zijn van € 0,3 tot 2,1 miljard. Daarmee hoeft voor het eerst in vijf jaar de verliesverwachting niet naar boven toe te worden bijgesteld.
26 feb 2015 Belastingen

Tijdelijke beschikking auto van de zaak en privé gebruik

Helpdeskvraag (fictief)
Een werknemer heeft minder dan 500 kilometer privé gereden (stel 350 km) en hij gaat uit dienst (stel 1 juli). De auto staat na het ontslag niet meer ter beschikking. Er wordt een naheffing over het eerste half jaar opgelegd. Hoe kan dat?

Adresgegevens

Fintool
Postbus 224
2700 AE Zoetermeer

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
Fintool bv © 2003/2014. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.