5 feb 2016 Hypothecair krediet

Monitor Koopwoningen

Sinds de start van de Eigen Huis Marktindicator in 2004 is het vertrouwen onder de woonconsumenten nog niet zo hoog geweest. De marktindicator laat in het vierde kwartaal van 2015 een recordwaarde van 112 zien (bij een neutrale waarde van 100). Het herstel van de koopwoningmarkt in de afgelopen jaren laat dit vertrouwen snel groeien, waarmee ook weer een goede basis is gelegd voor een toenemende dynamiek op deze markt.
5 feb 2016 Belastingen

Kamerbrief over eerdere uitspraak HR prejudiciële vragen

In een Kamerbrief gaat minister L.F. Asscher uitgebreid in op de uitspraak van de Hoge Raad inzake prejudiciële vragen over toerekening van kindgebonden budget bij vaststelling van kinderalimentatie. Ook wordt aan de hand van een aantal voorbeelden de uitwerking vaststelling alimentatie uitgewerkt.
5 feb 2016 Schade particulier

Digitale zorgpolis wordt de standaard

Het verstrekken van digitale zorgpolissen is reeds mogelijk. Ingevolge artikel 156a, tweede lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) dient de verzekeringnemer hiervoor wel uitdrukkelijk toestemming te geven.
5 feb 2016 Belastingen

CBS: Nieuwe kindregelingen voordeligst voor laagste inkomens

Gezinnen onderaan de inkomensladder zijn het meest gebaat bij de nieuwe kindregelingen, die vanaf 2015 van kracht zijn. Vergeleken met het oude stelsel uit 2009 ontvangen zij gemiddeld bijna 1.000 euro per jaar meer. De hoogste tien procent inkomens gaat er 200 euro op achteruit. De eventuele invloed van andere wetswijzigingen op de inkomens van deze groepen is niet onderzocht. Dat meldt CBS.
4 feb 2016 Hypothecair krediet

Belastingdienst mag inkomensgegevens van huurders niet verstrekken aan verhuurders

De Belastingdienst mag inkomensgegevens van huurders van sociale huurwoningen niet verstrekken aan hun verhuurders als deze daarom vragen. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 3 februari 2016. Een huurder verzette zich bij de staatssecretaris van Financiën tegen de verstrekking van zijn inkomensgegevens aan de verhuurder. Volgens de staatssecretaris is verzet echter niet mogelijk, omdat de Belastingdienst sinds 2013 wettelijk verplicht zou zijn om inkomensgegevens te verstrekken aan verhuurders van sociale huurwoningen om 'scheefwonen' tegen te gaan.
4 feb 2016 Belastingen

Vragen rapportage fiscale knelpunten grensarbeiders

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de Tweede Kamer antwoorden gegeven op vragen over de rapportage van fiscale knelpunten voor grensarbeiders. Nader ingegaan wordt o.a. op de keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen, gevolgen Wet Uniformering loonbegrip, de 30%-regeling en ontslagvergoeding in een grensoverschrijdende situatie.

Adresgegevens

Fintool
Postbus 224
2700 AE Zoetermeer

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
Fintool bv © 2003/2014. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.