24 apr 2015 Belastingen

Gevolgen van de Wet hervorming kindregelingen voor kinderalimentatie

Minister L.F. Asscher gaat uitgebreid in op Kamervragen en heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd met een uiteenzetting van de Wet hervorming kindregelingen (WHK).
24 apr 2015 Hypothecair krediet

NHI komt (nog) niet van de grond

Minister S. Blok heeft tijdens een spreekbeurt (Securitisation Event) in Amsterdam aangegeven dat de oprichting van een Nationale Hypotheek Instelling (NHI) "nog geen stap vooruit is gekomen omdat Den Haag de Europese Commissie niet heeft kunnen overtuigen dat er geen sprake is van indirecte staatssteun", meldt het Financieel Dagblad.
24 apr 2015 Vermogensadvies

Kamerbrief met antwoorden op vragen over de Nederlandse vermogensverdeling

Minister Asscher (SZW) geeft aan de Tweede Kamer antwoorden op de nadere vragen over de Nederlandse vermogensverdeling.
24 apr 2015 Belastingen

Minimumloon juli 2015

Per 1 juli 2015 stijgen de bedragen van het minimumloon en het minimumjeugdloon. De bedragen in de tabellen zijn brutobedragen.
24 apr 2015 Vermogensadvies

Handvatten voor inventarisatie klantinformatie en risicobereidheid beleggers

De AFM biedt beleggingsondernemingen een handreikingsdossier waarin zij een aantal best practices heeft gebundeld. Hiermee wil de AFM handvatten bieden bij het verder optimaliseren van de beleggingsdienstverlening.
23 apr 2015 Hypothecair krediet

AFM: Advies over hypotheken verbeterd

advieskwaliteit arbeidsongeschiktheidsverzekeringen blijft achter
Er is een aanzienlijk verschil tussen de kwaliteit van adviezen over hypotheken en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De kwaliteit van advies over hypotheken is gemiddeld goed. Bij advies over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen aan zelfstandigen gaan adviseurs nog te vaak onzorgvuldig te werk. In de meeste adviesdossiers over deze verzekeringen staat te weinig informatie om een zorgvuldig advies aan de klant op te baseren.

Adresgegevens

Fintool
Postbus 224
2700 AE Zoetermeer

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
Fintool bv © 2003/2014. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.