1 sep 2015 Hypothecair krediet

Antwoord op Kamervragen over het bericht ‘Spaarhypotheek onnodig duur’

In een reactie op Kamervragen over spaarhypotheken gaat Minister Blok uitgebreid in op de verschillen tussen Nederland en België van de mogelijkheden tot vervroegde aflossingen en keuzes voor rentevaste perioden.
1 sep 2015 Basismodule

Stabiele premies werkgeversverzekeringen WGA en ZW

De premies voor de arbeidsongeschiktheids- en ziektewetverzekeringen waarvoor werkgevers zich bij UWV kunnen verzekeren blijven ook volgend jaar stabie (zie ook link rekentool)l. Zowel de WGA-vast als de ZW-flex premie wijzigen in 2016 met slechts 0,01 procentpunt ten opzichte van dit jaar. De premie voor de WGA-flexverzekering is zelfs ongewijzigd. Bewegingen zijn wel te zien in het aantal werkgevers dat eigenrisicodrager wordt, of juist terugkeert bij UWV. Het aantal eigenrisicodragers voor de WGA-verzekering neemt af, terwijl het eigenrisicodragerschap voor de ZW-verzekering toeneemt. Dit meldt het UWV.
1 sep 2015 Vermogensadvies

KNB pleit voor ruimere schenkvrijstelling

Geld schenken voor het volgen van een studie of voor duurzame aanpassingen aan de woning. Als het aan het notariaat ligt, wordt dit in de toekomst mogelijk. Die beroepsgroep pleit voor een belastingvrijstelling waarmee studenten, belastingvrij, financieel ondersteund worden. Het plan sluit aan op de Kabinetsplannen, die dit recent zijn uitgelekt, waarbij de belastingvrijstelling voor schenkingen voor een eigen woning vanaf 2017 wordt verruimd. Vanaf dan mogen mensen tot 100.000 euro schenken aan personen naar eigen keuze, jonger dan 40 jaar.
1 sep 2015 Vermogensadvies

Premie-inkomsten AOW dekken slechts twee derde van de uitkeringen

In de praktijk worden er alleen voor het aanvullend pensioen reserves opgebouwd. De AOW wordt gefinancierd uit lopende middelen. Die middelen komen primair uit de AOW-premies, die worden betaald door alle belastingbetalers onder de pensioengerechtigde leeftijd. Deze premies zijn echter in steeds mindere mate toereikend. In 2014 dekten de premie-inkomsten (23 miljard) slechts twee derde van de AOW-uitkeringen (34 miljard). Dit komt omdat er door de vergrijzing steeds meer AOW-gerechtigden zijn, terwijl de hoogte van de AOW-premie wettelijk gemaximeerd is. Het tekort wordt aangevuld door de overheid uit de algemene middelen, waar elke belastingbetaler aan bijdraagt. Dit meldt CBS.
31 aug 2015 Varia

Nu al meer Prinsjesdagplannen uitgelekt

Op Prinsjesdag presenteert het kabinet zijn plannen voor de komende jaren. Toch zijn er nu al heel wat maatregelen naar buiten gekomen. Nu de ministerraad de begrotingen voor 2016 klaar heeft, worden steeds meer maatregelen uit de Prinsjesdagstukken onderwerp van gesprek.
31 aug 2015 Hypothecair krediet

Vastgoedcijfers juli

In juli 2015 registreerde het Kadaster 18.422 verkochte woningen. Dit is een stijging van 32,7% ten opzichte van juli 2014 (13.883). Vergeleken met de voorgaande maand, juni 2015, is er sprake van een stijging van 21,6%. Het Kadaster registreerde toen 15.147 verkochte woningen. Het Kadaster registreert de transacties van bestaande koopwoningen op het moment dat de notaris deze bij het Kadaster laat inschrijven. Dat is dus het moment van eigendomsoverdracht, de koper wordt eigenaar van de woning.

Abonnement op Fintool?

Als professioneel financieel adviseur moet en wilt u bijblijven en dat het liefst in zo weinig mogelijk (kostbare) tijd. Dat kan nu met Fintool.nl! Meld u nu aan als abonnee.

Fintool extra diensten

Fintool-abonnees ontvangen maandelijks 5 Award credits. Met deze credits kunt u extra diensten activeren. Deze extra diensten ondersteunen u als financieel dienstverlener en zijn geselecteerd op kwaliteit, gebruiksgemak en inzetbaarheid.

Adresgegevens

Fintool
Postbus 224
2700 AE Zoetermeer

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
Fintool bv © 2003/2014. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.