29 sep 2016 Vermogensadvies

Rechtspraak: Schenking strekt tot voldoening aan een natuurlijke verbintenis

De levenspartner van belanghebbende heeft in 2011 een bedrag aan belanghebbende geschonken. In de aangifte schenkbelasting hebben partijen aangegeven geen schenkbelasting te zijn verschuldigd vanwege een dringende morele verplichting.
29 sep 2016 Belastingen

Belastingdienst voorbereid op wijzigingen in registratie van gebouwen

Gemeenten registreren vanaf 1 januari 2017 alleen zelfstandige woonruimten in de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG) van het kadaster. Onzelfstandige woningen, zoals studentenkamers, verliezen hierdoor hun individuele huisnummers. Wie voorheen bijvoorbeeld huisnummer 2D had, woont voortaan op nummer 2. Om te voorkomen dat mensen door deze verandering in de registratie hinder ondervinden bij de toekenning van toeslagen, past Belastingdienst/Toeslagen de eigen werkwijze aan.
29 sep 2016 Schade particulier

Analyse zorgverzekeringsmarkt 2016

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft drie rapporten openbaar gemaakt over de zorgverzekeringsmarkt. De rapporten laten over het geheel genomen een stabiel beeld van de zorgverzekeringsmarkt zien en bieden onderbouwing voor het vertrouwen in de solidariteit van de zorgverzekeringsmarkt.
28 sep 2016 Basismodule

Inbreng op vragen Besluit bijstandverlening zelfstandigen

Staatssecretaris Wiebes informeert de Tweede Kamer over de beantwoording van vragen van de vaste commissie van Financien over het Besluit bijstandverlening zelfstandigen.
28 sep 2016 Basismodule

Kamervragen over de onzekerheid over de uitvoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

Staatssecretaris Wiebes heeft antwoorden gegeven op Kamervragen over de video van de Belastingdienst, "Is werken via je eigen BV de oplossing om buiten loondienst bij je opdrachtgever te werken?".
28 sep 2016 Schade particulier

Internetconsultatie: Wijziging afdoening en betaling vorderingen onderzoeken rijvaardigheid

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wijzigt de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011. Aanleiding zijn de doorwerking in de vorderingsprocedure (art 130 en WvW1994) vanwege een wetswijziging voor de verbeterde aanpak van drugs in het verkeer, het stopzetten van een volledige subsidie voor onderzoeken rijvaardigheid en medische geschiktheid in het kader van die vorderingsprocedure en nieuwe inzichten in het beoordelen van bepaalde gedragingen in het verkeer door het CBR.

Fintool extra diensten

Fintool-abonnees ontvangen maandelijks 5 Award credits. Met deze credits kunt u extra diensten activeren. Deze extra diensten ondersteunen u als financieel dienstverlener en zijn geselecteerd op kwaliteit, gebruiksgemak en inzetbaarheid.

Adresgegevens

Fintool
Postbus 224
2700 AE Zoetermeer

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
Fintool bv © 2003/2016. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.