24 mei 2016 Consumptief krediet

Adempauze om uit de schulden te komen

Staatssecretaris Klijnsma en minister Van der Steur willen een ‘breed moratorium’ instellen. Na intensief overleg met de belangenbehartigers van schuldhulpverleners (NVVK), gerechtsdeurwaarders (KBvG), VNG en de vier grote steden, is het ontwerpbesluit vastgesteld.
24 mei 2016 Hypothecair krediet

Bewustwording langer thuis kunnen wonen nog onvoldoende

In zijn slotrapportage geeft het aanjaagteam (AJT) zijn visie op de stand van zaken van de transitie met betrekking tot wonen en zorg. Het aanjaagteam ziet drie hoofdopgaven. De eerste ligt in de bewustwording bij mensen om zich voor te bereiden om langer thuis te kunnen wonen. Veel mensen zijn nog niet van die verantwoordelijkheid doordrongen. Dit vergt een omslag in denken en doen, waarin overheden en marktpartijen via voorlichting en het ontwikkelen van nieuwe voorzieningen een zinvolle bijdrage kunnen leveren.
24 mei 2016 Schade particulier

Kamervragen alcoholslot

Minister M.H. Schultz van Haegen heeft uitgebreid antwoord gegeven op Kamervragen over het besluit om het alcoholslot op te heffen.
24 mei 2016 Vermogensadvies

Kamervragen foutieve overboeking

Minister J.R.V.A. Dijsselbloem heeft antwoord gegeven op Kamervragen over foutieve overboekingen.
24 mei 2016 Vermogensadvies

Protocol transparantie kredietverlening

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft de Tweede Kamer het protocol toegezonden waarin wordt vastgelegd welke rechten spaarders hebben om inzicht te krijgen in de manier waarop het spaargeld bij hun bank is belegd. Het protocol is door de Nederlandse Vereniging van Banken en haar leden opgesteld.
23 mei 2016 Hypothecair krediet

Kansrijk Woonbeleid

PBL en CPB hebben maatregelen doorgerekend op het gebied van de huur- en huurprijsregulering, het domein van de woningcorporaties, de hypotheekrenteaftrek, de overdrachtsbelasting en het eigenwoningforfait. Hervorming van het Nederlandse woonbeleid kan grote doelmatigheidswinsten opleveren.

Permanent Aktueel met Fintool?

Als professioneel financieel adviseur moet en wilt u bijblijven en dat het liefst in zo weinig mogelijk (kostbare) tijd. Dat kan nu met Fintool.nl! Meld u nu aan als abonnee en krijg direct toegang tot de Kennisbank.

Fintool extra diensten

Fintool-abonnees ontvangen maandelijks 5 Award credits. Met deze credits kunt u extra diensten activeren. Deze extra diensten ondersteunen u als financieel dienstverlener en zijn geselecteerd op kwaliteit, gebruiksgemak en inzetbaarheid.

Adresgegevens

Fintool
Postbus 224
2700 AE Zoetermeer

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
Fintool bv © 2003/2016. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.