Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
22 jul 2022 Nieuws

Voortaan paraafje bij boetebeding?

Een koper heeft niet correct de ontbinding op basis van het financieringsvoorbehoud ingeroepen. De rechtbank heeft dan ook de koper tot betaling van de 10% (boetebeding) veroordeeld. In het voordeel van koper heeft het Gerechtshof de boete gematigd.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Wanverhouding boete en schade (6.16.2)

Het hof stelt vast dat er een wanverhouding bestaat tussen de door verkoper geleden schade en de boete.

De boete volgens artikel 11.2 van het contract bedraagt € 79.000,00. De schade is volgens verkoper € 16.027,16 aan dubbele woonlasten. Volgens de eigen stellingen van verkoper is de boete dus 5 maal zo hoog als de schade.

Het hof van oordeel dat de billijkheid klaarblijkelijk eist de bedongen boete te matigen tot € 7.810,40.

Boetebeding overeengekomen (6.16.4)

Tussen partijen staat vast dat door de makelaar van verkoper het contract is opgesteld aan de hand van de daarvoor gebruikelijke standaard en dat over het boetebeding niet is onderhandeld. Niet is gesteld dat bij het sluiten van de overeenkomst verkoper koper uitdrukkelijk op het boetebeding van artikel 11 heeft gewezen en de toepasselijkheid daarvan in geval van niet nakoming van artikel 15.

 

Bron: Rechtspraak.nl

 

Fintool: In wisselende uitspraken wordt de boete (deels) toegekend of afgewezen. Een verkoper zal adequaat dienen te reageren op het inroepen van het financieringsvoorbehoud door koper. De koper andersom zal zo volledig mogelijk moeten onderbouwen waarom financiering niet haalbaar is.

Zorgelijker is dat in paragraaf 6.16.4 het Hof in haar overwegingen de toepasbaarheid van het beding aan de orde stelt. Het geeft wellicht aanleiding om bij genoemd beding door kopers een extra paraaf te laten plaatsen?!

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Documentatieplicht financieringsvoorbehoud

Een koper doet een beroep op het financieringsvoorbehoud. Kern van het geschil vormt de vraag of het door koper gedane beroep op het financieringsvoorbehoud goed gedocumenteerd is in de zin van artikel 15.3 van de koopovereenkomst.

Koop woning. Beroep op financieringsvoorbehoud. Deugdelijk gedocumenteerd?

De documentatie bij het inroepen van een financieringsvoorbehoud leidt regelmatig tot rechtszaken. Een verkoper ging in hoger beroep om zijn gelijk te krijgen.

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.