Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
14 okt 2021 Nieuws

Wijs koper tijdig op inroepen financieringsvoorbehoud

Hypotheekadviseur schendt zorgplicht door niet/onvoldoende de wensen van consumenten te inventariseren bij de aanvraag van hun hypothecaire lening en door consumenten niet te wijzen op het ongebruikt verstrijken van het financieringsvoorbehoud.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Stellingname Consument

Als gevolg van de zorgplichtschending van de Adviseur zagen Consumenten zich genoodzaakt de Koopovereenkomst te ontbinden en de Boete aan de verkoper te betalen.

Overwegingen Geschillencommissie

De Geschillencommissie heeft schending van de zorgplicht aangenomen. De Adviseur heeft (samengevat) volgens de Geschillencommissie:
- Consument niet of onvoldoende gewezen op (het aflopen van) de termijn voor het financieringsvoorbehoud;
- onvoldoende geïnventariseerd wat de wensen van Consumenten waren met betrekking tot hun budget voor de voorgenomen verbouwing;
- nagelaten om tijdig (of gelijktijdig) een aanvraag in te dienen bij een tweetal verschillende financiële instellingen.

De Geschillencommissie is vervolgens, met toepassing van de zogenaamde ‘omkeringsregel’, van oordeel dat de Adviseur niet aannemelijk heeft gemaakt dat de schade ook zonder de verweten gedragingen zou zijn ingetreden. Meer in het bijzonder is Adviseur er niet in geslaagd aannemelijk te maken dat Consumenten het financieringsvoorbehoud hoe dan ook niet (tijdig) met succes hadden kunnen inroepen, als Adviseur hen tijdig had gewaarschuwd voor het verstrijken of verlengen van de termijn van het financieringsvoorbehoud en de Adviseur tegelijkertijd minimaal twee financieringsaanvragen had ingediend.

Invloed 'niet verschijnen adviseur'

De Adviseur is noch bij de Geschillencommissie noch bij de Commissie van Beroep op de mondelinge behandeling verschenen. Hij heeft dus niet tegengesproken wat Consument I over de feitelijke gang van zaken bij de financieringsaanvraag heeft verklaard. Omdat van een dringende reden die de Adviseur verhinderde te verschijnen niet is gebleken, verbindt de Commissie van Beroep daaraan de consequentie dat zij uitgaat van de juistheid van hetgeen Consument I bij de mondelinge behandeling over de feitelijke gang van zaken heeft verklaard.

Inroepen financieringsvoorbehoud

De Commissie van Beroep stelt bij haar verdere beoordeling daarnaast vast dat niet, althans onvoldoende gemotiveerd, betwist is dat Adviseur Consumenten niet gewaarschuwd heeft dat het financieringsvoorbehoud zou verlopen. Ook staat vast dat geen beroep gedaan is op het financieringsvoorbehoud binnen de geldende termijn.

Evenmin is voldoende gemotiveerd betwist dat de Adviseur de wensen en mogelijkheden van Consumenten ten aanzien van de financiering niet (voldoende) geïnventariseerd heeft.

Taak hypotheekadviseur wijzen op financieringsvoorbehoud (paragraaf 5.7)

Het behoort tot de zorgplicht van de hypotheekadviseur om een klant te waarschuwen voor het (dreigende) ongebruikt verstrijken van de termijn van het financieringsvoorbehoud als de gewenste financiering niet (tijdig) aangeboden wordt. Vaststaat dat niet gewaarschuwd is door de Adviseur. Zij heeft zich er ook niet van vergewist dat Consumenten zich bewust waren van het risico dat zij liepen, als zij niet tijdig een beroep op het financieringsvoorbehoud zouden doen.

Uitleg beroep financieringsvoorbehoud

Tijdens de mondelinge behandeling heeft de gemachtigde van de Adviseur op vragen van de Commissie van Beroep bevestigd dat het financieringsvoorbehoud volgens de Adviseur zo moet worden uitgelegd dat daarop geen beroep meer kan worden gedaan, zodra enige financiering (ongeacht de hoogte ervan) werd aangeboden. Consumenten stellen zich op het standpunt dat het financieringsvoorbehoud aldus moet worden uitgelegd, dat daarop een beroep gedaan kan worden als blijkt dat niet de gehele koopsom (exclusief de kosten koper) gefinancierd kan worden.

Beslissing

Het onderhavige financieringsvoorbehoud moet zo worden uitgelegd dat het ingeroepen kon worden als niet de gehele koopprijs (zonder de kosten kopen) geleend kon worden. De hypotheekadviseur moet 75% van de schade dragen. Consumenten moeten zelf ook een deel van de schade dragen (25%), omdat zij zonder deskundige bijstand en zonder taxatie de woning al hadden aangeschaft.

Lees hier de volledige uitspraak.


Bron: Kifid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Verlopen termijn financieringsvoorbehoud

Consumenten hebben een koopovereenkomst voor de koop van een bedrijfsruimte met bovenwoning gesloten. Daarna hebben Consumenten zich gewend tot de Adviseur voor advies en bemiddeling.

Inroepen van een financieringsvoorbehoud geen taak voor adviseur

Het inroepen van een financieringsvoorbehoud behoort niet tot de taken van een hypotheekadviseur stelt Kifid.

Het behoort wel degelijk tot de zorgplicht van een hypotheekadviseur dat hij de gegeven termijn van het financieringsvoorbehoud bewaakt en Consument (tijdig) waarschuwt voor het verlopen van deze termijn.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

14 okt 2021

Laatst gewijzigd

14 okt 2021

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.