Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
3 aug 2021 Nieuws

Inroepen financieringsvoorbehoud

Een koper roept het financieringsvoorbehoud in omdat de gewenste financiering niet haalbaar bleek te zijn. De verkoper vordert (toch) de contractuele boete bij niet afnemen van de woning.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Op grond van artikel 15.1 sub a van de koopovereenkomst mocht [gedaagde] de koopovereenkomst ontbinden indien hij uiterlijk op 11 januari 2021 voor de financiering van de woning voor een bedrag ad € 222.500,- geen bindend aanbod tot een hypothecaire geldlening van een erkende geldverstrekkende bankinstelling had verkregen tegen een marktconform rentepercentage en marktconforme voorwaarden.

Inspanningsverplichting

De kantonrechter stelt voorop dat op grond van artikel 15 van de koopovereenkomst een inspanningsverplichting op [gedaagde] rustte om de benodigde financiering voor de woning te verkrijgen. Alleen als [gedaagde] aan zijn inspanningsverplichting heeft voldaan, komt hem een beroep toe op de ontbindende voorwaarde. Het in artikel 15.3 van de koopovereenkomst neergelegde voorschrift dat het beroep op de ontbinding goed gedocumenteerd moet geschieden, heeft in dit verband voornamelijk een bewijsfunctie, in die zin dat met het overleggen van de afwijzing als vermeld in artikel 15.3 van de koopovereenkomst mede kan worden aangetoond dat is voldaan aan de inspanningsverplichting.

Afwijzing door geldverstrekker (documentatie)

Volgens [eiser] is de afwijzingsbrief van 16 december 2020 niet goed gedocumenteerd, omdat het adres van het te financieren object, het bedrag van de financiering en de reden van afwijzing ontbreken. Het enkel overleggen van een onvolledige afwijzingsbrief tezamen met een beknopt aanvullend e-mailbericht is volgens [eiser] niet voldoende. Hij stelt zich op het standpunt dat hij zodoende niet heeft kunnen controleren of er terecht een beroep is gedaan op het financieringsvoorbehoud.

Samenhang documentatie

De kantonrechter overweegt hierover als volgt. Alle gegevens zoals tussen partijen overeengekomen in artikel 15.3 van de koopovereenkomst staan in de e-mail d.d. 22 december 2020 vermeld, te weten de gegevens van de koper (“[gedaagde]”), adres van het te financieren object (“[adres]”), bedrag van de financiering (“€ 165.805,-”) en de reden van afwijzing (“De aanvraag is afgelegd omdat de gewenste hoofdsom (165.805 euro) niet passend was op het door u opgegeven inkomen.”). Het overleggen van meer gegevens of stukken is tussen partijen niet overeengekomen. Daarom valt niet in te zien waarom het overleggen daarvan van [gedaagde] wel kan worden verlangd. [gedaagde] heeft, gelet op het voorgaande, voldaan aan zijn inspanningsverplichting en zijn afwijzing op de juiste wijze gedocumenteerd. Dat de aanvullende e-mail (in tegenstelling tot de afwijzingsbrief van 16 december 2020) niet door de geldverstrekker is ondertekend en de nadere gegevens in een e-mail staan en niet in een brief doet daar niet aan af. Het gaat erom dat met de overgelegde informatie [eiser] zich voldoende een beeld heeft kunnen vormen dat het voor [gedaagde] niet mogelijk was om de financiering rond te krijgen.

NHG?

Het standpunt van [eiser] dat de hypotheekafwijzing niet voldoet aan artikel 15.1 sub a omdat er een aanvraag is ingediend onder NHG, dient te worden verworpen. Partijen zijn niet overeengekomen dat de hypotheekaanvraag geen NHG-aanvraag mocht zijn. Zij hebben de mogelijkheid voor een NHG-aanvraag aldus niet expliciet uitgesloten. Het feit dat de aanvraag is geweigerd en in dit geval een NHG-aanvraag betreft, maakt daarom niet dat [gedaagde] geen beroep op artikel 15.1 sub a van de koopovereenkomst toekomt.


Bron: Rechtspraak.nl

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Financieringsvoorbehoud rechtspraak

Deze zaak gaat om de vraag of de koper van een woning zich terecht heeft beroepen op het financieringsvoorbehoud. De verkoper vindt dat de koper onvoldoende moeite heeft gedaan om een hypotheek te verkrijgen. De verkoper vordert daarom de overeengekomen boete van 10% van de koopsom.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

3 aug 2021

Laatst gewijzigd

3 aug 2021

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.