Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
26 feb 2021 Nieuws

Zorg voor een tijdregistratiesysteem

Een Consument klaagt bij Kifid over de in rekening gebrachte advieskosten (na annulering overeenkomst).
26 feb 2021 Nieuws

Combibaan en woonlastenverzekering

De consument had twee dienstverbanden. Op enig moment is het dienstverband bij werkgever A geëindigd. Vanwege het verlies van deze baan ontvangt de consument een uitkering van het UWV. De consument heeft een beroep gedaan op haar verzekering bij de verzekeraar.
25 feb 2021 Nieuws

Aanvang verbouwing, aanvraag hypotheek nog niet rond

Een Consument wenste een hypotheek aan te vragen vanwege een verbouwing. In het adviesrapport was geen rekening gehouden met een in de registers van het BKR ten name van consument vermelde achterstandscode. Consument was van deze achterstandscode niet op de hoogte.
22 feb 2021 Nieuws

Oversluiten overlijdensrisicoverzekering

Als na het afsluiten van een nieuwe overlijdensrisicoverzekering een carenzperiode gaat lopen, moet de assurantietussenpersoon de (aspirant-)verzekeringnemer daarop wijzen.
19 feb 2021 Nieuws

Kifid: Welke hypotheekrentelijst geldt bij een leemte in de voorwaarden?

Een consument heeft een hypotheek afgesloten bij de bank. Na enige maanden lost hij 28.000 euro af op zijn hypotheek in de verwachting dat de rente vanwege een lagere tariefklasse met 0.3 procent zal dalen. De consument gaat hierbij uit van de (nieuwe) rentelijst zoals de bank die heeft gepubliceerd enkele dagen voor het passeren van zijn hypotheek bij de notaris.
15 feb 2021 Nieuws

Kifid gaat uitspraken bij publicatie anonimiseren in lijn met rechtspraak

De uitspraken van Kifid zijn voor iedereen na te lezen en terug te vinden op de website van Kifid. De gepubliceerde uitspraken zijn geanonimiseerd. Recent heeft Kifid haar werkwijze voor het anonimiseren van uitspraken van de Geschillencommissie en de Commissie van Beroep aangepast. De vernieuwde werkwijze voor het anonimiseren van uitspraken van Kifid sluit aan bij de manier waarop de rechtspraak haar uitspraken anonimiseert. Het algemene uitgangspunt is en blijft dat gegevens die een natuurlijke persoon direct identificeren worden geanonimiseerd.
11 feb 2021 Nieuws

Hypotheken en verhuur woning

Consument heeft in 2013 via adviseur een hypothecaire geldlening afgesloten voor een woning, welke hij aan zijn dochter verhuurt. In 2019 heeft consument geconstateerd dat hij op grond van de hypotheekakte de woning niet zonder toestemming van de bank mag verhuren.
9 feb 2021 Nieuws

Consumptief krediet en echtscheiding

De consument en zijn ex-partner hebben samen een Flexibel Krediet afgesloten bij de bank. Na de beëindiging van de relatie heeft de rechter in het kader van de echtscheiding bepaald dat de consument verantwoordelijk is voor de lasten van het Flexibel Krediet.
1 feb 2021 Nieuws

Kamervragen slachtoffers woekerrente MKB

Minister Hoekstra gaf antwoord op Kamervragen over een bericht dat slachtoffers van woekerrente in het MKB niet worden geholpen door het Kifid.
11 jan 2021 Nieuws

Kifid kennisdocument vergoedingsrente

In een overzicht heeft Kifid een aantal voorbeelden beschreven van de vergoeding voor vervroegde aflossingen op een hypotheek.
Getoond 1 tot 10 van 541. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.