Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
22 sep 2020 Nieuws

Oversluiten overlijdensrisicoverzekering

Consument en zijn partner hebben via een voorganger van Adviseur in verband met een hypotheek een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Bij het oversluiten van zijn hypotheek hebben Consument en zijn partner twee nieuwe overlijdensrisicoverzekeringen afgesloten.
22 sep 2020 Nieuws

Nazorg en algemene premiedaling ORV

De nazorgplicht gaat niet zo ver dat een financieel adviseur een consument moet informeren over de premiedalingen van overlijdensrisicoverzekeringen. Dat concludeert de Commissie van Beroep van Kifid in een gepubliceerde uitspraak.
11 sep 2020 Nieuws

Niet-rokerstarief overlijdensrisicoverzekering

Consument stelt dat de door Verzekeraar toegepaste korting van 25% op de uitkering onterecht is. Haar overleden echtgenoot rookte niet, maar gebruikte slechts enkele malen een nicotinespray.
10 sep 2020 Nieuws

Afkoopverzoek beleggingsrekening en koersrisico

Consumenten hebben een hypothecaire geldlening bij een kredietverstrekker met twee verpande beleggingsrekeningen. Consumenten hebben zich tot de Adviseur gewend voor advies en bemiddeling in verband met het oversluiten van hun hypothecaire geldlening. In dat verband hebben Consument aan de Adviseur aanvullend de opdracht verstrekt om de beleggingsrekeningen te beëindigen. Het beëindigingsproces neemt drie dagen in beslag.
1 sep 2020 Nieuws

Bewaar (ook) offertes beleggingsverzekeringen

Consument heeft in 1999 een beleggingsverzekering afgesloten. Consument vordert dat Aangeslotene hem een schadevergoeding betaalt, omdat Aangeslotene tekort zou zijn geschoten in de op hem rustende informatie- en zorgplichten.
28 aug 2020 Nieuws

Eenzijdige aanpassing pakketpolis uitvaartverzekeraar

Vanwege de financiële situatie van verzekeraar X mag deze verzekeraar de voorwaarden van de pakketpolis eenzijdig wijzigen. Dat concludeert de Geschillencommissie van Kifid in twee gepubliceerde uitspraken.
27 aug 2020 Nieuws

Belang dossiervorming

Consument verwijt zijn Tussenpersoon dat deze hem verkeerd heeft geadviseerd over zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering en hem bovendien niet heeft gewezen op de FBV clausule op het polisblad, waardoor Consument schade heeft.
24 aug 2020 Nieuws

Overlijdensrisicoverzekering niet tot stand gekomen

Heeft Aangeslotene als assurantietussenpersoon zijn zorgplicht jegens Consument geschonden door onvoldoende zorg te betrachten bij de aanvraag van de ORV waardoor Consument uitkering onder de ORV is misgelopen na het overlijden van haar echtgenoot?
17 aug 2020 Nieuws

Duur oversluitadvies voor adviseur

Een adviseur heeft een oversluitadvies uitgebracht (lijfrente opbouwrekening) maar moet naast het terugbetalen van de advieskosten ook nog een aanvullende schadevergoeding betalen aan Consument.
13 aug 2020 Nieuws

Actieve houding adviseur vereist bij dalende orv premies

In een tweetal uitspraken gaat Kifid in op de rol van de adviseur bij overlijdensrisicoverzekeringen. Twee consumenten In 2018 werd Consumenten bekend met de jarenlange dalende premies van ORV’s en stelden hun Adviseur aansprakelijk voor het mislopen van een lagere premie.
Getoond 1 tot 10 van 516. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.