Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
12 mei 2023 Kennis

Belast rentebestanddeel KEW

Relatie heeft in 2001 een spaarhypotheek gesloten (spaarpolis), box 3. Deze is in 2012 omgezet naar een KEW (spaarhypotheek). De KEW wordt nu afgekocht. Is nu de totale aanwas (rente) progressief belast?
14 jun 2021 Nieuws

Naverrekening na aflossing hypotheek

Aan de geldlening is een spaarverzekering gekoppeld die bij een verzekeraar is afgesloten. De consument wil de geldlening met (onder meer) de spaarverzekering helemaal aflossen.
19 jun 2020 Nieuws

Regeling koopsubsidiegrenzen Wet BEW Q3-2020

Voor ieder nieuw kwartaal worden het percentage van de normrente en het normbedrag vastgesteld op basis van de gegevens die gelden op de eerste (werk)dag van de laatste maand van het lopende kwartaal.
30 mrt 2020 Nieuws

Nazorg en Kifid

In een tweetal uitspraken van Kifid wordt het belang van nazorg besproken. In uitspraak 1 is het meerderjarig worden een belangrijk contactmoment voor het bespreken van de polis. In uitspraak 2 is de verhuizing een belangrijk moment voor nazorg.
27 mrt 2020 Nieuws

Regeling koopsubsidiegrenzen Wet BEW Q2-2020

Voor ieder nieuw kwartaal worden het percentage van de normrente en het normbedrag vastgesteld op basis van de gegevens die gelden op de eerste (werk)dag van de laatste maand van het lopende kwartaal.
18 feb 2020 Nieuws

Expiratie premievrije spaarpolis

De Commissie oordeelt dat Verzekeraar Consument voldoende heeft ingelicht over de fiscale consequenties van de premievrijmaking van de Verzekering voordat een periode van 15 jaar is verstreken.
20 dec 2019 Nieuws

Regeling koopsubsidiegrenzen Wet BEW Q1-2020

Met deze regeling worden voor het tijdvak van 1 januari 2020 tot en met 31 maart 2020 de normrente en het normbedrag voor de per maand te betalen spaarpremie gewijzigd vastgesteld.
30 sep 2019 Nieuws

Regeling koopsubsidiegrenzen Wet BEW Q4-2019

De Wet bevordering eigenwoningbezit stelt regels omtrent het aan mensen in lagere inkomensgroepen toekennen van een financiële bijdrage ten behoeve van het verkrijgen en kunnen blijven bewonen van een eigen woning.
15 aug 2019 Nieuws

Geen rechten ontlenen aan 'onduidelijk' polisblad

Consument heeft een Hypotheek afgesloten in 2008. Destijds is hem een polisblad verstrekt waarbij het erop leek alsof de rentevergoeding in de spaarverzekering voor 30 jaar vast zou zijn. Uiteindelijk bleek deze rente na 10 jaar te wijzigen, waardoor Consument veel meer diende in te leggen om het beoogde eindkapitaal te halen.
17 jun 2019 Nieuws

Regeling koopsubsidiegrenzen Wet BEW oud Q3-2019

De Wet bevordering eigenwoningbezit stelt regels omtrent het aan mensen in lagere inkomensgroepen toekennen van een financiële bijdrage ten behoeve van het verkrijgen en kunnen blijven bewonen van een eigen woning.
Getoond 1 tot 10 van 18. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.