Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
11 sep 2018 Nieuws

Afkoop spaarpolis minderjarig kind

Een vader heeft voor zijn dochter een spaarpolis afgesloten. Op de polis is als verzekeringnemer en verzekerde vermeld de dochter vermeld. De vader is premiebetaler. Voordat de dochter meerderjarig wordt, heeft de vader de spaarpolis afgekocht.
26 jun 2018 Nieuws

Rechtspraak: einde samenlevingscontract, van wie is spaarpolis?

In hoger beroep is in geschil wie aanspraak maakt op de spaarpolis die is verpand aan de hypotheek op de gemeenschappelijke woning.
23 aug 2016 Nieuws

Beantwoording Kamervragen over bericht ‘Spaarpolis verzekeraar ongedekt’

Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen van het lid Nijboer (PvdA) over het bericht ‘Spaarpolis verzekeraar ongedekt’. Daar valt uit af te leiden dat de minister de opgebouwde waarde in een spaarverzekering niet onder het depositogarantiestelsel laat vallen. Dijsselbloem: "Bij een spaarhypotheek met spaarhypotheekverzekering is geen sprake van sparen op een deposito. Er wordt door middel van een verzekering een voorziening getroffen voor aflossing van de hypotheekschuld. Om die reden valt een dergelijke spaarhypotheek niet binnen het bereik van het DGS. (...) Ik heb geen aanleiding om te veronderstellen dat er bij cliënten onduidelijkheid zou bestaan over de vraag of zij door middel van een verzekering dan wel een spaarrekening eigen woning een voorziening voor aflossing van hun hypothecaire lening hebben getroffen."
1 feb 2013 Nieuws

Kifid: adviseur aansprakelijk voor onjuiste informatie verzekeraar

Een consument heeft zich tot zijn adviseur gewend in het kader van de financiering van de overbedelingsvordering die zijn ex-partner op hem had verkregen. De vraag lag voor of de bestaande hypothecaire geldlening verhoogd of overgesloten zou worden. De adviseur is in dat kader afgegaan op een onjuiste mededeling van de verzekeraar over de aan de bestaande hypotheek gekoppelde spaarverzekering.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.