Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
30 sep 2019 Nieuws

Regeling koopsubsidiegrenzen Wet BEW Q4-2019

De Wet bevordering eigenwoningbezit stelt regels omtrent het aan mensen in lagere inkomensgroepen toekennen van een financiële bijdrage ten behoeve van het verkrijgen en kunnen blijven bewonen van een eigen woning.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Op 1 januari 2007 is de wet van 21 december 2006 tot wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit (verruiming en vereenvoudiging van de werking van de Wet bevordering eigenwoningbezit) (Stb. 734) (hierna: de Wet BEW plus) in werking getreden. Op de voor 1 januari 2007 op voet van de Wet bevordering eigenwoningbezit toegekende eigenwoningbijdragen blijft, op grond van artikel II van de Wet BEW plus, de Wet bevordering eigenwoningbezit, zoals die luidde op 31 december 2006 (hierna: de Wet BEW oud), van toepassing.

Indien voor 1 januari 2007 een eigenwoningbijdrage of op voet van de zogenoemde vangnetregeling een bijzondere bijdrage is toegekend, heeft de eigenaar-bewoner recht op eigenwoningbijdragen voor de op de primaire toekenning volgende driejaarstijdvakken of op bijzondere bijdragen na de eerste keer dat zo’n bijzondere bijdrage is toegekend, zolang wordt voldaan aan de eisen van de Wet BEW oud. Om hier op een juiste manier uitvoering aan te kunnen geven moet een aantal parameters van de Wet BEW oud jaarlijks worden aangepast. Artikel II van de Wet BEW plus, zoals dat luidt sinds de inwerkingtreding van de wet van 29 mei 2008 tot wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit (uitvoeringstechnische wijzigingen) (Stb. 198), voorziet in de grondslag daarvoor.

De parameters in artikel 26 van de Wet bevordering eigenwoningbezit worden jaarlijks per 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober aangepast. Hiervoor biedt artikel II, vierde lid, van de Wet BEW plus de wettelijke grondslag.

Met deze regeling worden voor het tijdvak van 1 oktober 2019 tot en met 31 december 2019 de normrente en het normbedrag voor de per maand te betalen spaarpremie gewijzigd vastgesteld.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Regeling koopsubsidiegrenzen Wet BEW oud Q3-2019

De Wet bevordering eigenwoningbezit stelt regels omtrent het aan mensen in lagere inkomensgroepen toekennen van een financiële bijdrage ten behoeve van het verkrijgen en kunnen blijven bewonen van een eigen woning.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

30 sep 2019

Laatst gewijzigd

30 sep 2019

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.