Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
20 mei 2022 Nieuws

Geluidsoverlast naastgelegen slagerij

Een Vereniging van eigenaars (pand bestaande uit drie appartementen) spant een rechtzaak aan tegen een slagerij wegens geluidsoverlast. De rechter stelt de VvE in het ongelijk.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Vereniging van eigenaars is niet-ontvankelijk in vordering geluidsoverlast nu de gestelde overlast zich alleen in de privé-gedeelten voordoet.

Niet-ontvankelijk

Het meest verstrekkende verweer is dat de VvE niet-ontvankelijk is in haar vorderingen. De rechtbank zal dit verweer als eerste behandelen en is van oordeel dat de VvE niet-ontvankelijk is in haar vorderingen. Dat heeft de volgende reden.

In artikel 5:126 lid 1 BW is bepaald dat een vereniging van eigenaars slechts belast is met het beheer over de gemeenschap. De individuele appartementseigenaars zijn exclusief gerechtigd tot de privégedeelten en belast met het beheer van hun eigen appartement . Op grond van artikel 5:126 lid 5 BW kan de vereniging binnen de grenzen van haar bevoegdheid de gezamenlijke eigenaren in en buiten rechte vertegenwoordigen. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van de een vereniging van eigenaars geldt echter slechts de gemeenschap en niet de privégedeelten.

Privégedeelten

In deze procedure is uitsluitend de geluidsoverlast aan de orde die de bewoners in de privégedeelten van de appartementen [II] en [II-A] ervaren. Dit betekent dat de bewoners respectievelijke eigenaars, en niet de VvE, de aangewezen partijen zijn om in rechte op te komen tegen de gestelde (geluids)overlast. De VvE heeft niets gesteld over geluidsoverlast in de gemeenschappelijke gedeelten en de VvE heeft verder ook niet toegelicht op welke manier de VvE anderszins een eigen belang heeft bij de ingestelde vorderingen. De VvE is daarom geen eigen belang bij de vorderingen in conventie.

Volmacht

De VvE heeft verder nog gewezen op verslagen van de (jaar)vergaderingen van 2017, 2018 en 2019. In het verslag over het jaar 2019 staat dat een gerechtelijke procedure zou worden gestart als verder overleg tussen de VvE en [de vof c.s.] tot niets zou leiden. Dit besluit van de VvE heeft echter geen invloed op de ontvankelijkheid nu de VvE met een dergelijk besluit geen bevoegdheid kan creëren ten aanzien van de appartementsrechten van de bewoners. De VvE heeft daarnaast volmachten aan de rechtbank overgelegd van de huurders en eigenaren van appartementen [II] en [II-A] , waarin staat dat de VvE gerechtigd is om namens hen in rechte op te treden. Dit maakt evenmin dat de VvE ontvankelijk is in haar vorderingen, omdat de vorderingen als eigen vorderingen van de VvE zijn geformuleerd en niet als vorderingen namens van de appartementseigenaren en/of bewoners.


Bron: Rechtspraak.nl

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Klacht over geluidsoverlast airco installatie buren

In een reactie op een burgerbrief geeft minister K.H. Ollongren aan dat zij in januari 2019 een publieke internetconsultatie denkt te kunnen voorleggen op www.internetconsultatie.nl. De consultatie gaat dan over in het Bouwbesluit 2012 op te nemen geluidseisen voor warmtepompen en airco’s ter bescherming van omwonenden. Tevens is er een rapport “Onderzoek geluideisen buiten opgestelde warmtepompen en airco’s in bouwregelgeving” opgesteld.

Rechtspraak geluidsoverlast buren

De verkopers van een appartement in Amsterdam-Noord hadden aan de koper moeten laten weten dat hun onderburen geluidsoverlast van de vloer ervaarden en dat zij daarover afspraken hadden gemaakt.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

20 mei 2022

Laatst gewijzigd

20 mei 2022

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.