Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
4 jul 2022 Nieuws

Boedelrekening bij faillissement en WSNP

Met een nieuw Convenant Boedelrekening dat per 1 juli 2022 is ingegaan, geven ING, Rabobank en ABN AMRO curatoren en bewindvoerders zekerheid voor het openen van een boedelrekening bij faillissement en WSNP.
16 mei 2022 Nieuws

Monitor Wsnp 2021

De monitor Wsnp 2021 laat zien dat de instroom in de Wsnp nog altijd daalt. Uit de monitor blijkt ook dat de Wet op de schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) een zeer effectieve oplossing is voor schulden: in 94% van de regelingen eindigt de Wsnp positief.
22 feb 2022 Nieuws

Implementatiewetsvoorstel richtlijn herstructurering en insolventie

Minister Weerwind stuurde de Koning en de Tweede Kamer het nader rapport (advies van de Raad van State) over het Implementatiewetsvoorstel richtlijn herstructurering en insolventie. Het wetsvoorstel gaat over preventieve herstructureringsstelsels voor kwijtschelding van schuld en beroepsverboden.
27 sep 2021 Nieuws

Wetsvoorstel Wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

Met dit wetsvoorstel worden wijzigingen doorgevoerd in de Faillissementswet (Fw) om te zorgen voor een betere aansluiting tussen het gemeentelijk schuldhulpverleningstraject en de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (Wsnp).
14 jun 2021 Nieuws

Monitor Wsnp 2020

In 2020 daalt de instroom in de Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen) opnieuw. Bureau Wsnp, onderdeel van de Raad voor Rechtsbijstand, is daarom op 1 mei 2021 een pilot gestart waarbij bewindvoerders Wsnp een toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand) kunnen aanvragen voor het indienen van een verzoek tot toelating in de Wsnp. Bureau Wsnp hoopt hiermee de doorstroming tussen de Msnp (Minnelijke Schuldsanering natuurlijke personen) en de Wsnp te verbeteren.
16 apr 2021 Nieuws

Opnieuw minder mensen in de wettelijke schuldsanering

In 2020 werden bijna 3 duizend mensen toegelaten tot de wettelijke schuldsanering. Dat is een derde minder dan een jaar eerder en het laagste aantal sinds de start van de Wet schuldsaneringen natuurlijke personen, eind 1998. Er werden relatief veel schuldsaneringen uitgesproken in het noorden van Nederland. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers over de wettelijke schuldsanering van het CBS.
5 mrt 2021 Nieuws

Herleven van een studieschuld na een WSNP

Minister Van Engelshoven gaf antwoord op Kamervragen over het herleven van een studieschuld na een een wettelijke schuldsanering (WSNP) traject.
17 aug 2020 Nieuws

Pilotenopleiding en BKR registratie

Een BKR geregistreerde [eiser] heeft op 18 december 2008 een kredietovereenkomst afgesloten bij Q voor een bedrag van € 104.000,- ten behoeve van de financiering van de kosten verbonden aan het door hem volgen van de studie aan de B.V. Nationale Luchtvaartschool (hierna: de Luchtvaartschool). Tegelijkertijd sloot [eiser] een tweede lening bij Q af van € 49.200,- ter financiering van de kosten van rente over de kredieten, de huurkosten en de kosten voor levensonderhoud voortvloeiende uit deze studie.
20 jul 2020 Nieuws

Vtlb-calculator en rapport van juli 2020

De nieuwe vtlb-calculator en het bijbehorende rapport van juli 2020 zijn nu beschikbaar. Als de Wsnp op iemand van toepassing is, berekent de bewindvoerder een vrij te laten bedrag. Van dat vrij te laten bedrag moet die persoon rondkomen. Al het inkomen boven het vrij te laten bedrag wordt overgemaakt naar een boedelrekening die de bewindvoerder beheert.
6 jul 2020 Nieuws

Monitor Wsnp 2019

Uit de monitor Wsnp 2019 blijkt weer dat de Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen) een goede manier is om problematische schulden op te lossen. 93% van de schuldsaneringen eindigde in 2019 positief. Dit betekent dat deze personen, na (in principe) drie jaar in de Wsnp, schuldenvrij hun leven kunnen voortzetten.
Getoond 1 tot 10 van 25. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.