Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
6 jul 2020 Nieuws

Monitor Wsnp 2019

Uit de monitor Wsnp 2019 blijkt weer dat de Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen) een goede manier is om problematische schulden op te lossen. 93% van de schuldsaneringen eindigde in 2019 positief. Dit betekent dat deze personen, na (in principe) drie jaar in de Wsnp, schuldenvrij hun leven kunnen voortzetten.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Daling instroom

Toch zien we de instroom in de Wsnp de laatste jaren sterk dalen, terwijl uit de jaarcijfers van de Nvvk (de grootste branchevereniging voor schuldhulp en financiële dienstverlening) blijkt, dat de instroom in de minnelijke regeling ongewijzigd is met 1/3 succesvolle schuldregelingen. Het is dan ook belangrijk ervoor te zorgen dat meer mensen met schulden geholpen gaan worden en daarbij ook de instroom in de Wsnp wordt geoptimaliseerd.

Wat cijfers uit de monitor

In 2019 zijn door de rechtspraak in totaal 4.637 personen toegelaten tot de wettelijke schuldsanering. In 2015 waren dat er nog 11.703, een daling van 60% in de afgelopen 5 jaar. Ook in 2020 lijkt deze trend zich verder voort te zetten. De dalende trend is al sinds 2012 zichtbaar. In 2011 werden er nog 14.727 schuldsaneringsregelingen uitgesproken, in 2019 4.637. Ten opzichte van 2018 betreft de daling 1.260 personen.

Deze daling van de afgelopen jaren is niet onopgemerkt gebleven en er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de oorzaken en de mogelijke oplossingsrichtingen. Ook Bureau Wsnp heeft in een Quick Scan zijn visie gegeven op mogelijke oorzaken van de dalende instroom en doet aanbevelingen om de aansluiting tussen het minnelijk en wettelijk traject te verbeteren.

Afname aantal bewindvoerders

Geheel in lijn met de dalende instroom in de Wsnp nam het aantal actieve bewindvoerders ook in 2019 opnieuw af. In 2015 waren er nog 561 actieve bewindvoerders, in 2019 is dit afgenomen tot 355.


Bron: Bureau Wsnp

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Monitor Wsnp 2018

Dit rapport beschrijft het resultaat van de vijftiende meting, waarin de gegevens en ontwikkelingen van de afgelopen vijf jaar zijn beschreven.

Monitor Wsnp 2017 gepubliceerd

De Monitor Wsnp 2017 (14e meting) is gepubliceerd. In het rapport leest u de stand van zaken en de effectiviteit van de Wsnp voor 2017.

Monitor Wsnp 2016

De Monitor Wsnp behandelt deze keer, naast de vaste gegevens, aanvullend onderzoek naar de vereenvoudigde procedure, verschillen tussen de rechtbanken bij toelating tot de Wsnp, en het benoemingenbeleid van de rechtbanken.

Monitor Wet schuldsanering natuurlijke personen 2015

De monitor Wsnp is een gezamenlijke publicatie van CBS, Bureau Wsnp en de Raad voor Rechtsbijstand. Met de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) wordt beoogd te voorkomen dat natuurlijke personen tot in lengte van dagen door schuldeisers worden achtervolgd wanneer zij in een problematische financiële situatie zijn terechtgekomen. De Wsnp-monitor omvat een vaste kern van gegevens die jaarlijks geactualiseerd wordt, met daarnaast een aantal per jaar wisselende thema’s.

Elfde monitor Wet schuldsanering natuurlijke personen

Ruim 82% van de personen die zijn toegelaten tot de schuldsanering, haalt schuldenvrij de eindstreep. Een beperkt deel van deze huishoudens krijgt na verloop van tijd weer nieuwe schulden. Dit blijkt uit de Monitor 2014 over de werking van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Opvallend is dat het aantal gezinnen met schulden in Nederland stijgt, maar dat de Wsnp niet vaker wordt ingezet als saneringsmiddel.

Tiende Monitor Wet schuldsanering natuurlijke personen

De tiende meting van de monitor Wet schuldsanering natuurlijke personen (hierna: Wsnp) is als download beschikbaar. De tiende monitor Wsnp biedt een cijfermatig en trendmatig beeld van de uitvoeringspraktijk van de Wsnp, zoals het aantal aanvragen, de instroom, de uitkomst van Wsnp-trajecten, doorlooptijden en de toepassing van het dwangakkoord, het moratorium en de voorlopige voorziening.

Beroep op schuldsanering iets gedaald in 2012

Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) heeft de negende monitor Wet schuldsanering natuurlijke personen(Wsnp) naar de Tweede Kamer gestuurd (zie download). De negende monitor verschaft een trendmatig en cijfermatig beeld van de uitvoeringspraktijk van de Wsnp, zoals het aantal aanvragen, de instroom, uitkomsten van Wsnp-trajecten, bijzondere procedures (dwangakkoorden, voorlopige voorzieningen en noodmoratoria), doorlooptijden en proces en aanbod van bewindvoerders.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

6 jul 2020

Laatst gewijzigd

6 jul 2020

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.