Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
13 nov 2019 Nieuws

Vervalt DUO schuld na WSNP?

Minister Van Engelshoven geeft een toelichting op een brief van een oud-student met een studieschuld bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

DUO hanteert voor de minnelijke schuldsanering hetzelfde beleid als voor de wettelijke schuldsanering.

WSNP

Als iemand is toegelaten tot de wettelijke schuldsanering (WSNP), dan zal de rechtbank een bewindvoerder toewijzen en wordt er een plan van aanpak opgesteld. DUO werkt mee aan de wettelijke verplichte schuldsaneringen. Dit betekent dat achterstallige betalingen mee kunnen lopen in de schuldenregeling en (gedeeltelijk) kunnen worden kwijtgescholden.

Geen schone lei

De totale studieschuld wordt niet kwijtgescholden. Tijdens de schuldsaneringsperiode wordt de totale studieschuld wel bevroren en worden de maandelijkse betalingen stopgezet. Nadat de schuldsaneringsperiode is beëindigd, is de debiteur verplicht om weer aan de maandelijkse betalingen te voldoen.

Betalingsregeling

Indien de debiteur niet aan de maandelijkse betalingsverplichting kan voldoen, dan kan er een verzoek worden ingediend om het maandelijkse bedrag te verlagen. Tevens is er ook de mogelijkheid om een aflossingsvrije periode aan te vragen. Met deze mogelijkheden stelt DUO de debiteur in staat om binnen de beschikbare financiële ruimte aan de betalingsverplichting te voldoen.


Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Kamervragen over invoering schuldverklaring DUO

Minister Van Engelshoven heeft antwoorden gegeven op Kamervragen over het bericht 'Liegen over je studieschuld lastiger: DUO komt met schuldverklaring'.

Wetsvoorstel versterking handhaving en inning studiefinanciering

Er zijn te weinig mogelijkheden voor effectief toezicht op het gebruik van studiefinanciering en om op te treden tegen wanbetalers. Dit wetsvoorstel geeft DUO meer instrumenten om toezicht te houden op het gebruik van studiefinanciering en om misbruik te bestrijden. DUO kan door het wetsvoorstel ook beter preventief optreden door studenten en debiteuren die onbewust de regels overtreden daarop wijzen. Daarmee kan worden voorkomen dat ze onnodige schulden opbouwen of een boete krijgen.

Monitor Wsnp 2018

Dit rapport beschrijft het resultaat van de vijftiende meting, waarin de gegevens en ontwikkelingen van de afgelopen vijf jaar zijn beschreven.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

13 nov 2019

Laatst gewijzigd

13 nov 2019

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.