Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
28 apr 2023 Nieuws

Verkorting aflosperiode minnelijke schuldregelingen

Minister Schouten informeerde de Tweede Kamer over de stand van zaken van de verkorting van de aflosperiode van minnelijke schuldregelingen. Schuldhulpverleners worden opgeroepen om vanaf 1 juli 2023 schuldregelingen met een aflosperiode van 18 maanden voor te stellen aan schuldeisers voor nieuwe minnelijke schuldregelingen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Een verkorting van de aflosperiode betekent niet dat de begeleiding van mensen in een schuldregeling of na afloop van de schuldregeling ook korter wordt. Ik hecht er belang aan dat er stevig wordt ingezet op begeleiding en nazorg, met als uitgangspunt: begeleiding zo kort als kan en zo lang als nodig.

Wenselijk?

Is het wenselijk om de verkorting van de aflosperiode in het minnelijk traject vast te leggen in wetgeving?

De wet schrijft geen regels voor over het minnelijk traject. Dat past ook niet goed bij het karakter ervan, omdat het minnelijk traject ruimte biedt om in onderlinge afstemming tussen schuldhulpverleners en schuldeisers tot overeenstemming te komen, waarbij er ook ruimte is voor maatwerk. Daarom worden de afspraken over de periode van aflossing nu ook niet vastgelegd in wetgeving.

Lopende schuldregelingen

Mensen vragen zich af wat er met de lopende schuldregelingen gebeurt. Of er een aanpassing komt voor lopende regelingen en voor welke gevallen dat het geval zou moeten zijn, is nog onderwerp van gesprek.

Ingangsdatum?

Tijdens de uitzending van OP1 van 12 april jl. heb ik per abuis gezegd dat de wijziging van de Wsnp per 1 juli 2023 in werking treedt. De wet, waarin is opgenomen dat de duur van een schuldsaneringstraject wordt verkort naar 18 maanden, treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Omdat het minnelijk traject voorafgaat aan het wettelijke traject is het wenselijk dat in beide trajecten dezelfde aflosperiode worden gehanteerd.


Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Minister Schouten wil schuldhulpverlening sneller en beter toegankelijk maken

Schuldhulpverlening duurt te lang en te weinig mensen melden zich voor hulp bij de gemeente als ze met problematische schulden kampen. Minister Schouten gaat daarom de duur van schuldhulpverleningstrajecten bij gemeenten verkorten tot anderhalf jaar en de drempel naar de gemeentelijke hulp verlagen.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

28 apr 2023

Laatst gewijzigd

28 apr 2023

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.