Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
1 jun 2022 Nieuws

Opschorten executieveiling door hypotheek aflossing derde?

Een huiseigenaar is tekort geschoten in haar verplichtingen jegens de geldverstrekker. Zij heeft zonder toestemming van de geldverstrekker het pand verhuurd. Nadat de Belastingdienst aan de bank kenbaar had gemaakt dat zij voornemens was de executoriale verkoop van het pand op te starten heeft de geldverstrekker de executie overgenomen en op grond van artikel 3:268 BW aan een notaris opdracht gegeven tot veiling van het registergoed.
27 mei 2022 Nieuws

Leidraad en risicomatrix Wwft voor makelaars en taxateurs

In de Leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) van maart 2022 legt Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) uit hoe instellingen invulling kunnen geven aan de naleving van de Wwft.
5 mei 2022 Nieuws

Niet het gehoopte advies

Een adviesbureau werd verzocht te adviseren over de aankoop van een onroerende zaak. Het betrof de aankoop van een object met als doel om deze onroerende zaak te verhuren. Het onroerend goed werd door de koper in privé verworven en voor de verhuur was het de bedoeling om een BV op te richten. De bron van middelen betrof een geldlening door een externe investering BV, die op haar beurt de middelen verkreeg van diens UBO.
2 mei 2022 Nieuws

Internetconsultatie: Wijzigingswet financiële markten 2024

Dit voorstel beoogt onder meer in de Wet op het financieel toezicht (Wft) de verplichting op te nemen voor verzekeraars om zich te onderwerpen aan tuchtrecht om de binnen de verzekeringsbranche algemeen aanvaarde gedragsnormen nader te borgen en, waar nodig, te verbeteren. Ook voorziet het voorstel in aanscherpingen en wijzigingen van de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018), een uitbreiding van het bonusverbod bij staatssteun en enkele wijzigingen in het prudentieel toezicht op verzekeraars met het oog op verbetering van de bescherming van polishouders. Daarnaast bevat het voorstel een aantal kleinere wijzigingen en verbeteringen in de wetgeving op het gebied van de financiële markten.
5 apr 2022 Nieuws

Kamervragen over Kaderwetevaluaties AFM en DNB

Minister Kaag gaf antwoord op Kamervragen aar aanleiding van de Kaderwetevaluaties van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) over de periode 2016-2020.
28 feb 2022 Nieuws

Sanctie alert AFM - Rusland

Gezien de situatie in Oekraïne is het sanctieregime door de Europese Unie (EU) gewijzigd ten aanzien van beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.
17 feb 2022 Nieuws

Bouwdepot en contante betalingen

De consument heeft gesteld dat de geldverstrekker ten onrechte weigert vanuit het bouwdepot een factuur rechtstreeks aan hem uit te betalen. De consument heeft contant een factuur van € 34.000,00 aan zijn aannemer betaald en vervolgens de factuur ingezonden aan de geldverstrekker.
3 feb 2022 Nieuws

Ongewenste effecten van strengere regelgeving

Minister Kaag gaf antwoord op Kamervragen over ongewenste effecten van strengere regelgeving met betrekking tot het tegengaan van fraude en witwassen.
1 feb 2022 Nieuws

Wet beschikbaarheid basisbetaalrekening Nederlanders buiten de EU

Er is een voorstel van wet bij de Tweede Kamer ingediend tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het opnemen van het recht op een basisbetaalrekening voor Nederlanders woonachtig buiten de EU (Wet beschikbaarheid basisbetaalrekening Nederlanders buiten de Europese Unie).
7 dec 2021 Nieuws

Leidraad en risicomatrix Wwft voor makelaars en taxateurs

Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) biedt de Leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) ter consultatie aan. De consultatie loopt tot 1 januari 2022.
Getoond 1 tot 10 van 34. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.