Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
7 jun 2024 Nieuws

AFM update Wwft/Sw-Leidraad

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft de Wwft/Sw-Leidraad voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet 1977 (Sw) aangepast. Aanleiding voor de update zijn onderzoeksbevindingen, de toegenomen aandacht voor Sanctieregelgeving en een nadere toelichting op de risicogebaseerde aanpak.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

In het kort

 

  • Onderzoeksbevindingen en diverse ontwikkelingen vragen om update Wwft-/Sw-Leidraad
  • National Risk Assessments gepubliceerd en Leidraad Wwft Financiën en JenV geactualiseerd

 

Onderzoeksbevindingen en diverse ontwikkelingen vragen om update AFM Wwft/Sw-Leidraad

Bevindingen uit onderzoeken van de AFM, zoals het thematisch onderzoek naar Ultimate Beneficial Owners (UBO’s), waren aanleiding voor een update van de Wwft/Sw-Leidraad. Het thematisch onderzoek naar het identificeren en verifiëren van de UBO’s is door de AFM uitgevoerd in 2023/2024. De identificatie en verificatie van de UBO is een belangrijk onderdeel ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering. Een bevinding van het thematisch onderzoek is dat instellingen meer aandacht kunnen besteden aan de onderbouwing van de identificatie en verificatie van de (pseudo-)UBO en de vastlegging ervan. Daarom gaat de Wwft/Sw-Leidraad nader in op redelijke maatregelen om UBO’s te identificeren en te verifiëren, en de vastlegging ervan.

Verder is de Wwft/Sw-Leidraad op onderdelen van de Sanctiewet aangevuld naar aanleiding van de toegenomen aandacht voor de Sanctieregelgeving, vragen van verschillende marktpartijen en onderzoeken van de AFM naar de naleving van de Sanctiewet.

Daarnaast is de risicogebaseerde aanpak van het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering onderwerp van gesprek. De risicogebaseerde aanpak houdt in dat de intensiteit van maatregelen ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme passend moeten zijn bij de risico’s. Daarvoor is een risicobeoordeling van belang, die de basis vormt voor het vaststellen van passend beleid en maatregelen. De aangepaste Wwft/Sw-Leidraad licht de risicogebaseerde aanpak nader toe bij onder meer het maken van risicobeoordelingen, het vastleggen van de risicogebaseerde aanpak in beleid, en wat de risicogebaseerde aanpak betekent voor het cliëntenonderzoek, bijvoorbeeld bij identificatie en verificatie, Politically Exposed Persons (PEPs) en voortdurende controle. Ook op andere onderdelen is de Wwft/Sw-Leidraad geactualiseerd.

Vanaf eind 2024 zullen de crypto-asset service providers (CASPs) ook onder het Wwft- en Sw-toezicht van de AFM vallen. Eind 2024 zal de AFM een aanvulling op de Wwft/Sw-Leidraad publiceren voor deze partijen.
 

National Risk Assessments gepubliceerd en leidraad Wwft Financiën en JenV geactualiseerd

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC) heeft de nieuwe national risk assessments (NRAs) gepubliceerd op het terrein van witwassen en terrorismefinanciering. Het doel van de NRA’s is om de grootste risico’s op het terrein van witwassen en terrorismefinanciering in beeld te brengen en om deze risico’s beter te kunnen prioriteren. Hierbij wordt gekeken naar EU-regelgeving en aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF). Het is belangrijk dat de sector kennisneemt van de NRA’s en de bevindingen daarvan meeneemt in de gedragslijnen, procedures en maatregelen om de risico’s die zijn geïdentificeerd te beperken en effectief te beheersen.

Ook van belang is de geactualiseerde versie van de Algemene Leidraad Wwft van de ministeries van Financiën en Justitie en Veiligheid. Deze Leidraad is herzien vanwege voortdurend ontwikkelende wet- en regelgeving. Daarnaast biedt deze geactualiseerde Leidraad nadere toelichting over het belang dat risicoselectie van Wwft-instellingen op non-discriminatoire gronden plaatsvindt.

Bron: AFM

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

7 jun 2024

Laatst gewijzigd

7 jun 2024

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.