Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
9 jul 2020 Nieuws

AFM onderzoek financiële weerbaarheid van huishoudens

De hoogte van de liquide buffers bepaalt hoe goed een huishouden een eventuele inkomensdaling kan opvangen. Liquide buffers bestaan uit bank- en spaartegoeden en aangehouden financiële instrumenten zoals aandelen en obligaties en zijn eenvoudig in te zetten om vaste en noodzakelijke uitgaven te betalen.
8 jul 2020 Nieuws

Voortgang onderzoeken no-riskpolis

Minister Koolmees meldt de voortgang van 3 onderzoeken naar de no-riskpolis. Het onderzoek naar de mogelijke effecten die uitgaan van het recht op de no-riskpolis is inmiddels gepubliceerd.
Ook gaat hij in op een aantal ontwikkelingen op het terrein van de werknemersverzekeringen voor ziekte en arbeidsongeschiktheid.
6 jul 2020 Nieuws

Monitor Wsnp 2019

Uit de monitor Wsnp 2019 blijkt weer dat de Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen) een goede manier is om problematische schulden op te lossen. 93% van de schuldsaneringen eindigde in 2019 positief. Dit betekent dat deze personen, na (in principe) drie jaar in de Wsnp, schuldenvrij hun leven kunnen voortzetten.
6 jul 2020 Nieuws

Beschikbaar aanbod recreatiewoningen slinkt

In 2019 zijn er weer veel recreatiewoningen in Nederland verkocht. Na het recordjaar 2018 zijn er in 2019 weliswaar 5,6% minder recreatiewoningen van eigenaar gewisseld, maar met ruim 4.300 verkochte woningen ligt dit aantal nog steeds op een zeer hoog niveau. Dit blijkt uit het rapport dat de NVM heeft gepubliceerd.
29 jun 2020 Nieuws

Rapportage Expertteam Woningmarkt 2019

Het Expertteam Woningbouw is een van de andere instrumenten uit de gereedschapskist van het Rijk. Dit team van circa 30 experts kan op verzoek gemeenten bijstaan bij lokale vraagstukken op het terrein van woningbouw of gebiedsontwikkeling.
29 jun 2020 Nieuws

Aansprakelijkheid voor digitale onveiligheid in b2b-relaties

In een rapport wordt ingegaan hoe de civiele aansprakelijkheidsrecht ingezet kan worden voor het verhalen van schade als gevolg van cybersecurity incidenten.
25 jun 2020 Nieuws

Monitor polisaanbod 2020

Minister Van Rijn informeerde de Tweede Kamer over ziektekostenverzekeringen en collectiviteitskorting.
19 jun 2020 Nieuws

Waardeontwikkelingen (nieuwbouw)woningen

In een EIB analyse wordt ingegaan op de sterkere prijsstijging van nieuwbouw versus bestaande bouw. Gekeken wordt naar de diverse factoren die hier mogelijk aan ten grondslag liggen.
18 jun 2020 Nieuws

Staat van de woningmarkt 2020

De woningbouwproductie moet op gang blijven om de groeiende vraag op te vangen en tegelijkertijd het woningtekort weg te werken. Dit is een van de belangrijkste doelen uit de Staat van de Woningmarkt 2020. In het rapport staan de belangrijkste ontwikkelingen in de woningmarkt van het afgelopen jaar.
17 jun 2020 Nieuws

Verkenning differentiatie overdrachtsbelasting

Staatssecretaris Vijlbrief stuurde een tweetal rapporten naar de Tweede Kamer waarin een gedifferentieerde overdrachtsbelasting wordt onderzocht.
Getoond 1 tot 10 van 650. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.