Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
17 jul 2024 Nieuws

Rapport spaarmarktonderzoek

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) publiceerde het definitieve rapport over de werking van de Nederlandse spaarmarkt, nadat belanghebbenden in de consultatieperiode hun reactie konden geven op het rapport.
12 jul 2024 Nieuws

Evaluatie Methodiek Woningtekort

Minister Keijzer stuurde de Tweede Kamer de uitkomsten van drie onderzoeken: de Primos-prognose 2024, Inventarisatie Plancapaciteit voorjaar 2024, en het rapport Evaluatie Woningtekort.
5 jul 2024 Nieuws

Voortgang aanpak geldzorgen, armoede en schulden

In de voortgangsrapportage ‘Aanpak geldzorgen, armoede en schulden’ wordt de stand van zaken bij het bestrijden van armoede beschreven.
8 mei 2024 Nieuws

Publieksonderzoek hospitaverhuur

Dit rapport onderzoekt het potentieel hospitaverhuurders in Nederland en de drijfveren en belemmeringen om tot hospitaverhuur over te gaan.
19 apr 2024 Nieuws

Consumentenonderzoek zorgverzekeringsmarkt

Verzekerden hebben bij het kiezen van een zorgverzekering meer dan in eerdere jaren aandacht voor een vrije keuze aan zorgaanbieders. Voor 17 procent van de verzekerden die zijn overgestapt was dit een reden om te kiezen voor een nieuwe zorgverzekering. Vorig jaar was dit nog 11 procent. Dat blijkt uit het jaarlijkse consumentenonderzoek zorgverzekeringsmarkt dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft laten uitvoeren.
29 mrt 2024 Nieuws

Publieksmonitor pensioenen Q1-2024

Met deze publieksmonitor wil het Ministerie van SZW over meerdere jaren de reactie van het Nederlandse publiek op alles wat ze horen en zien over het pensioen inzichtelijk maken. De monitor dient daarmee inzicht te bieden in de mate waarin de communicatiedoelen van SZW en de andere stakeholders worden gerealiseerd.
22 mrt 2024 Nieuws

Onderzoek Pensioenboodschappen

Drie boodschappen over pensioenen zijn voorgelegd aan werkenden (36-55 jaar, in loondienst), pensioengeoriënteerden (56-67 jaar, nog niet met pensioen, in loondienst) en gepensioneerden (68 jaar en ouder) in Nederland.
20 mrt 2024 Nieuws

Beleidsrichtingen voor een weerbare bankensector

Minister Van Weyenberg stuurde de Tweede Kamer het rapport 'Beleidsrichtingen voor een weerbare bankensector'.
8 mrt 2024 Nieuws

Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU)

Het doel van de MDIEU-regeling is dat zoveel mogelijk mensen gemotiveerd, gezond en productief hun pensioen kunnen bereiken. De regeling kent twee onderdelen: duurzame inzetbaarheid (DI; verplicht) en eerder uittreden (RVU; optioneel).
Getoond 1 tot 10 van 828. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.