Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
16 nov 2017 Nieuws

Kamervragen subsidietermijn en andere besparingsblokkades

Minister Ollongren heeft gereageerd op Kamervragen over het bericht ‘Subsidietermijn te kort voor VVE’s en andere besparingsblokkades’.
16 aug 2017 Nieuws

Geen BKR-toets, geen kwijtschelding restschuld

Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Stichting WEW is niet tegenover de bank als borg opgetreden, omdat de bank bij het verstrekken van de geldlening geen BKR-toets heeft uitgevoerd.
24 mei 2017 Nieuws

Wetsvoorstel over functioneren VvE door Eerste Kamer

Een Vereniging van Eigenaren (VvE) is straks verplicht om jaarlijks een minimumbedrag te reserveren voor onderhoud en herstel van het gebouw. De hoogte van het te reserveren bedrag wordt vastgesteld op basis van een meerjarig onderhoudsplan, of is 0,5% van de herbouwwaarde van het appartementencomplex.
31 mei 2016 Nieuws

Wetsvoorstel Verenigingen van Eigenaren

Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) moeten voldoende geld beschikbaar hebben voor noodzakelijk onderhoud en herstel van hun gebouwen. Daarvoor moeten zij elk jaar minstens 0,5 procent van de herbouwwaarde van het appartementencomplex reserveren. Zij kunnen er ook voor kiezen geld te reserveren op basis van een gedegen meerjarig onderhoudsplan. VvE’s kunnen leningen aangaan, bijvoorbeeld voor investeringen in energiebesparende maatregelen of voor onverwachte kosten. Dat staat in een wetsvoorstel dat de ministers Blok en Van der Steur naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.
17 sep 2013 Nieuws

Platform 31 pleit voor versoepeling Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF)

Platform 31 vindt dat particulier woningonderhoud steeds meer achteruit gaat. In het rapport ‘Nieuwe oplossingen voor slechte woonkwaliteit’ (zie link) geeft het onderzoeksbureau oplossingen. Het onderhoud van particuliere woningen gaat achteruit om verschillende redenen. Zo zijn veel particuliere eigenaren zich niet genoeg bewust van alle kosten, maar is er ook sprake van onwil. Te hoge hypotheken en dalende inkomens maken daarnaast dat er te weinig geld overblijft voor onderhoud van de eigen woning. De oplossingen van Platform 31 zijn gericht op alle betrokken partijen.
5 jul 2013 Nieuws

Alternatieve financieringsvormen VvE's

Platform31 pleit voor meer leningen door banken voor onderhoud aan Vereniging van Eigenaars (VvE). Uit het onderzoek ‘Alternatieve financieringsvormen VvE´s’ dat bij Platform31 is verschenen, blijkt dat de financieringsrisico’s klein zijn. Alle leningen die het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) in de afgelopen 15 jaar aan VvE´s verstrekte, blijken te zijn terugbetaald.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.