Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
16 aug 2017 Nieuws

Geen BKR-toets, geen kwijtschelding restschuld

Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Stichting WEW is niet tegenover de bank als borg opgetreden, omdat de bank bij het verstrekken van de geldlening geen BKR-toets heeft uitgevoerd.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Lees hier de volledige uitspraak.

Stichting WEW heeft naar het oordeel van de rechtbank Den Haag terecht overwogen dat de leningnemers op grond van de NHG-voorwaarden niet voor kwijtschelding van hun restschuld in aanmerking komen en dat de bank daarom tot invordering mag overgaan.

BKR-toets

De geldgever dient van elke aanvrager die aansprakelijk wordt (is) voor de lening een opgave van de geregistreerde kredieten op te vragen bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel.

Niet te goeder trouw

"Derhalve staat vast dat Stichting WEW terecht heeft geoordeeld dat niet is voldaan aan de eis dat de betalingsonmacht van geldlener is veroorzaakt door relatiebeëindiging, nietverwijtbare werkloosheid en/of arbeidsongeschiktheid en dat geldlener zodoende niet te goeder trouw zijn geweest aan het niet kunnen betalen van de geldlening.

Achterstallig onderhoud

Naar het oordeel van de rechtbank heeft Stichting WEW eveneens terecht tot het oordeel kunnen komen dat geldlener naast het ontbreken van goeder trouw ook niet hebben voldaan het criterium van volledige medewerking. Tussen partijen is niet in geschil dat het criterium van volledige medewerking volgens de vaste en kenbare gedragslijn van Stichting WEW onder meer met zich brengt dat er geen sprake mag zijn van schade aan de woning of van achterstallig onderhoud die de verkoopwaarde daarvan negatief beïnvloedt. In dat verband is relevant dat mede op basis van de taxatierapporten uit 2011, 2013 en 2014 als onvoldoende weersproken vaststaat dat de marktwaarde van de woning ten opzichte van de datum van aankoop, in een tijdsbestek van twee en een half jaar, met meer dan 50% is gedaald, van € 220.000,- naar € 95.000,-. Ongetwijfeld zal ook de daling op de woningmarkt aan die waardedaling hebben bijgedragen, maar op basis van de genoemde taxatierapporten kan als vaststaand worden aangenomen dat de waardedaling eveneens voor een belangrijk deel is te wijten aan de slechte (onderhoud)staat van de woning.

Geen benadeling geldleners door verzuim geldverstrekker

Aldus staat vast dat Stichting WEW op juiste gronden heeft geweigerd om niet tegenover Obvion als borg op te treden. Die weigering heeft tot gevolg dat de restschuld van geldlener niet door Stichting WEW is overgenomen en dat Obvion zodoende nog steeds een vordering tot betaling van deze restschuld op geldlener heeft. Geldleners zijn overigens niet door deze tekortkoming van Obvion benadeeld. Tussen partijen is immers niet geschil dat Obvion in dit geval op grond van artikel B12 lid 4 van de Borgtochtvoorwaarden verplicht is om bij de invordering van de restschuld overeenkomstig de geldende gedragslijn van Stichting WEW te handelen, omdat Stichting WEW door een nalaten van Obvion niet tot betaling is overgegaan.

Meer concreet betekent dit dat Obvion de restschuld niet bij geldleners mag invorderen, indien geldleners op grond van de kwijtscheldings- voorwaarden voor kwijtschelding in aanmerking komen. In zoverre verkeren geldleners dus niet in een wezenlijk andere positie, dan wanneer Stichting WEW wel borg zou hebben gestaan. In dat geval zou namelijk dezelfde beoordeling hebben plaatsgevonden, zij het dat alsdan niet Obvion, maar Stichting WEW de invorderende partij zou zijn geweest.

Bron: Rechtspraak.nl

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Kamervragen over het laten verwijderen van de registratie vanuit het BKR

Minister Dijsselbloem stuurde de Tweede Kamer antwoorden op Kamervragen over het door bedrijven laten verwijderen van de registratie vanuit het Bureau Krediet Registratie (BKR).

Rechtspraak: Verzoek kwijtschelding restschuld hypotheek met NHG

Rechtbank Den Haag heeft een uitspraak gedaan inzake een geschil over een eerdere beslissing van Stichting WEW om de restschuld niet aan de geldnemer kwijt te schelden.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

16 aug 2017

Laatst gewijzigd

16 aug 2017

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.