Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
8 mrt 2022 Nieuws

Overlijdensrisicoverzekering en gespreksnotities

Volgens de consument heeft de adviseur zijn zorgplicht geschonden door bij het oversluiten van de hypotheek niet zorg te dragen voor een overlijdensrisicoverzekering van € 125.000,- en door de consument niet te waarschuwen voor de risico’s van het ontbreken van die verzekering.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Anders dan de adviseur heeft gesteld is in de gespreksnotities niet opgenomen dat de consument en haar echtgenoot geen overlijdensrisicoverzekering wensten. Ook is niet opgenomen welke overlijdensrisicodekking zij wel wensten. De gespreksnotities van de adviseur zijn op dat punt dus onvolledig.

Consument kan stellingname niet onderbouwen

Naar het oordeel van de commissie heeft de consument echter onvoldoende gemotiveerd gesteld dat zij de wens had om een nieuwe overlijdensrisicoverzekering van € 125.000,- af te sluiten, met als doel om een totale overlijdensrisicodekking van € 150.000,- te hebben. De consument heeft onvoldoende feiten en omstandigheden aangevoerd om die stelling te onderbouwen. Het is ook niet aannemelijk dat de consument en haar echtgenoot toen de wens hadden om een dergelijke financiële verplichting aan te gaan.

Indicaties

Daarvoor is relevant dat de consument en haar echtgenoot ten tijde van het oversluiten van de hypotheek in financiële nood zaten en zij zo snel mogelijk de maandelijkse financiële lasten wilden verlichten. Bij die wens past een nieuwe overlijdensrisicoverzekering niet. Bovendien hadden de consument en de echtgenoot kort daarvoor via de adviseur bij [verzekeraar 2] een overlijdensrisicodekking aangevraagd met een verzekerd bedrag van slechts € 71.300,-. Ook dat is een indicatie dat de consument en de echtgenoot toen geen wens hadden om een totale overlijdensrisicodekking van € 150.000,- te verkrijgen.

In voordeel van adviseur

De gespreksnotities van de adviseur vermelden niet dat hij de consument en haar echtgenoot in 2013 of 2016 uitdrukkelijk heeft gewezen op de risico’s van de minimale overlijdensrisicodekking. Naar het oordeel van de commissie kan echter in het midden worden gelaten of de adviseur de consument voor die risico’s heeft gewaarschuwd, omdat niet is gebleken dat sprake is van causaal verband tussen die vermeende zorgplichtschending en de door de consument gestelde schade. Tegen de achtergrond van de omstandigheden die speelden ten tijde van het oversluiten van de hypotheek in 2013 is niet aannemelijk dat de consument en haar echtgenoot er op dat moment voor zouden hebben gekozen om een aanvullende overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Een nieuwe overlijdensrisicoverzekering zou de maandlasten van de consument en de echtgenoot hebben verhoogd en dat staat haaks op hun wens van lastenverlichting.

Beslissing

Naar het oordeel van de commissie heeft de consument voorts onvoldoende gemotiveerd gesteld dat zij en haar echtgenoot in 2016 wel voor een aanvullende overlijdensrisicoverzekering zouden hebben gekozen. De commissie wijst de vordering van consument af.


Lees hier de volledige uitspraak.


Bron: Kifid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Oversluiten hypotheek en overlijdensrisicoverzekering

De consument verwijt de bank dat zij verwijtbaar heeft gehandeld door onvoldoende rekening te houden met het belang van zijn moeder in geval van het overlijden van de vader.

Oversluiten overlijdensrisicoverzekering

Consument en zijn partner hebben via een voorganger van Adviseur in verband met een hypotheek een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Bij het oversluiten van zijn hypotheek hebben Consument en zijn partner twee nieuwe overlijdensrisicoverzekeringen afgesloten.

Belang dossiervorming

Consument verwijt zijn Tussenpersoon dat deze hem verkeerd heeft geadviseerd over zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering en hem bovendien niet heeft gewezen op de FBV clausule op het polisblad, waardoor Consument schade heeft.

Kifid: zorg voor adequate dossiervorming

In een tweetal uitspraken van Kifid is de adviseur (deels) veroordeeld tot een vergoeding als gevolg van een onvolledige dossiervorming.

Kifid uitspraak: belang van adequate dossiervorming / adviesrapport

Consument heeft in 2004 een aantal (hypothecaire) geldleningen bij de bank afgesloten. In 2010 wordt door de bank een betaalbaarheidsanalyse gemaakt waaruit blijkt dat Consument na zijn pensioendatum zijn hypotheeklasten mogelijk niet meer kan betalen. De Commissie concludeert dat niet is komen vast te staan dat de bank haar zorgplicht als redelijk handelend en vakbekwaam adviseur heeft geschonden. De vordering van Consument wordt afgewezen.

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.