Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
1 okt 2018 Nieuws

Invloed van studieschuld op een toekomstige hypotheek

Minister I. van Engelshoven heeft uitgebreid gereageerd op Kamervragen over de inventarisatie 'Hypotheek en Studieschuld' van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Het ISO pleit ten eerste voor een verlaging van de invloed van de studieschuld op de hoogte van de hypotheek.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Ten tweede is het ISO voorstander van het uitgaan van de actuele studieschuld bij het bepalen van de hoogte van de hypotheek. Bij vervroegde aflossing en bij nog maar korte resterende looptijd van de studieschuld kan een kredietverstrekker gebruik maken van de zogeheten explainmogelijkheden. De kredietverstrekker kan dan, indien verantwoord, een ruimer krediet verstrekken dan op basis van de hypothecaire leennormen is toegestaan. Minister I. van Engelshoven heeft geen signalen dat aanbieders verkeerd omgaan met deze explain.

Nibud

Het Nibud onderzoekt momenteel of het wenselijk is om de wegingsfactoren te verlagen. De resultaten van het onderzoek worden meegenomen in het NIBUD-advies voor de leennormen in 2019.

DUO

Als laatste pleit het ISO voor betere voorlichting. Op de website van DUO stond al uitleg over hoe studieschulden meewegen bij hypotheekverstrekking. In reactie op de berichtgeving is de vindbaarheid van deze informatie verbeterd, door bij de pagina’s over lenen en over terugbetalen een link naar die informatie toe te voegen.

Wft

Bij het verstrekken van een hypothecair krediet dient de kredietverstrekker op grond van de Wet Financieel Toezicht (Wft) informatie over de financiële positie van de consument in te winnen om overkreditering van de consument te voorkomen. Hierbij moet rekening worden gehouden met de financiële verplichtingen die een consument heeft. Hier vallen ook studieschulden onder.

Huurgeschiedenis

De mogelijkheden om de huurgeschiedenis van een consument te gebruiken om te onderbouwen waarom een hogere hypotheek kan worden verstrekt, zijn vorig jaar in kaart gebracht bij het Platform hypotheken. Tijdens het platform zijn verschillende door adviseurs aangedragen casussen besproken van starters die van een huurwoning naar een koopwoning wensen te verhuizen. Uit de aangedragen casussen bleek niet aantoonbaar dat koopstarters die van een huurwoning naar een koopwoning wilden doorstromen, belemmerd worden door de inkomensnormen. Op basis van hun financiële situatie werd gezamenlijk geconcludeerd dat de gewenste hoogte van de hypotheeklening in de meeste gevallen niet verantwoord was. Een verhuizing naar een goedkopere koopwoning of voorlopig blijven huren lijken dan meer verantwoorde alternatieven. In individuele gevallen kan het voorkomen dat een hogere hypotheek wel degelijk verantwoord is. In dergelijke situaties kan via maatwerk de gewenste hypotheek verstrekt worden. Het is belangrijk dat de aanbieder dan goed onderbouwt waarom het in het individuele geval wel verantwoord is om van de inkomenscriteria af te wijken, waarbij naast de huidige huurlasten ook moet worden gekeken naar de hele financiële situatie van de consument.

Invloed DUO schuld op maximale hypotheek

 

Oude stelsel

Nieuwe stelsel

Gemiddelde schuld

15.000

21.000

Wegingsfactor

0,75%

0,45%

Maandlast waarmee voor hypotheek rekening wordt gehouden

€112,50

€94,50

 

Uitgaande van een hypotheekrente van 2,3% in 2018 en een inkomen van 30.000 euro, daalt de maximale hypotheek onder het oude stelsel (bij een studieschuld van 15.000 euro) met ongeveer 37.000 euro (maximale hypotheek daalt van 200.000 euro naar 163.000 euro) en onder het nieuwe stelsel (bij een studieschuld van 21.000 euro) met ongeveer 31.000 euro(maximale hypotheek daalt van 200.000 euro naar 169.000 euro). [Bron; Kamervragen document 3, zie onder bij downloads]

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Overzicht studieschuld voor hypotheek

Voor mijn hypotheekaanvraag heb ik een schuldoverzicht nodig. Hoe kom ik hieraan?

ISO luidt noodklok: studieschuld maakt hypotheek kansloos

Studieschulden zijn van grote invloed op de hoogte van een hypotheek. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) onder de vijf grootste hypotheekverstrekkers van Nederland.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

1 okt 2018

Laatst gewijzigd

1 okt 2018

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.