Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
1 tot 10 van 921.
12 jul 2021 Nieuws

Kamerbrief Onderzoek naar de markt van private lease

Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer het onderzoek dat hij heeft laten doen naar de markt van private lease. In zijn brief beschrijft hij de belangrijkste resultaten, geeft hij een reactie op het rapport en schetst hij de vervolgstappen die hij naar aanleiding hiervan zet.
5 jul 2021 Nieuws

Monitoring van kredieten (AFM)

De Europese bankautoriteit (EBA) heeft richtsnoeren opgesteld over het initiëren en monitoren van kredieten. Deze richtsnoeren specificeren de vereisten met betrekking tot de kredietwaardigheidsbeoordeling van de consument. Hieronder staat uitgelegd hoe de AFM deze richtsnoeren toepast in haar toezicht.
1 jul 2021 Nieuws

Aantal huishoudens met problematische schulden blijft stabiel

Nederland telde op 1 oktober 2020 ruim 614 duizend huishoudens met geregistreerde problematische schulden. Dat is 7,6 procent van alle particuliere huishoudens. Aan het begin van 2020, voor de coronapandemie, was dat 7,9 procent. Onder de instromers nam het aandeel huishoudens met een zelfstandige of iemand met een flexibel contract toe. Dat meldt het CBS.
29 jun 2021 Nieuws

Verwijderen negatieve kredietregistraties voor gedupeerden kinderopvangtoeslagaffaire

Ben je als ouder in de problemen gekomen door de kinderopvangtoeslagaffaire? Dan wil de overheid je zo goed mogelijk helpen om uit de schulden te komen en een nieuwe start te maken. Dat doet de overheid in 3 stappen:
14 jun 2021 Nieuws

Monitor Wsnp 2020

In 2020 daalt de instroom in de Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen) opnieuw. Bureau Wsnp, onderdeel van de Raad voor Rechtsbijstand, is daarom op 1 mei 2021 een pilot gestart waarbij bewindvoerders Wsnp een toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand) kunnen aanvragen voor het indienen van een verzoek tot toelating in de Wsnp. Bureau Wsnp hoopt hiermee de doorstroming tussen de Msnp (Minnelijke Schuldsanering natuurlijke personen) en de Wsnp te verbeteren.
11 jun 2021 Nieuws

Geschillenregeling BKR gaat over naar Kifid

De Geschillenregeling BKR gaat per 1 oktober 2021 over naar Kifid, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening . Aanleiding daarvoor is de grote overlap en samenloop van klachten bij de Geschillencommissie BKR en de Geschillencommissie Kifid.
7 jun 2021 Nieuws

Spaargeld en schulden salderen?

De erflaatster had een spaarsaldo en tegelijk een schuld uit een hypotheekkrediet. Volgens de erfgenamen heeft de bank in strijd met haar zorgplicht gehandeld doordat zij heeft verzuimd de erflaatster erop te wijzen dat de schuld met haar spaartegoed kon worden afgelost.
3 jun 2021 Nieuws

Handboek Saneringskrediet

De NVVK heeft een handboek Saneringskrediet gepubliceerd. Het handboek biedt beleidsmedewerkers en schuldhulpverleners handvaten om meer saneringskredieten in te zetten als schuldregeling.
28 mei 2021 Nieuws

Opnemen van studieschulden in het BKR-register

Minister I. van Engelshoven gaf antwoord op Kamervragen over het opnemen van studieschulden in het BKR-register.
25 mei 2021 Nieuws

Voortzetting tijdelijke verlaging maximale kredietvergoeding

Op 10 augustus 2020 is de maximale kredietvergoeding, die in rekening mag worden gebracht door kredietaanbieders, tijdelijk verlaagd van 14% naar 10% in verband met de gevolgen van covid-19. De maximale kredietvergoeding geldt voor alle soorten consumptief krediet dat wordt verstrekt aan consumenten, zoals rood staan, doorlopend (goederen)krediet of een persoonlijke lening.
Getoond 1 tot 10 van 921. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.