Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
21 aug 2013 Nieuws

Tijdelijke verhuur en terugkeer naar box 1

Een woning die in de verkoop staat en op grond van de Leegstandswet tijdelijk wordt verhuurd (woning gaat dan naar box 3), kan onder voorwaarden terugkeren naar box 1.
In een eerder artikel (Tijdelijke verhuur stoppen voor 1 januari 2014) hebben wij de lezers er op gewezen dat dit mogelijk tot fiscale problemen kan leiden.
Wij hebben daarom de Kennisgroep van de Belastingdienst benaderd met de vraag of er 'reparatie'wetgeving volgt.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Probleem
Op grond van de Leegstandswet dient een huurovereenkomst minimaal voor 6 maanden te worden verstrekt. Huizeneigenaren die nu een woning tijdelijk willen verhuren, hebben daardoor een huurovereenkomst die tot na 1 januari 2014 doorloopt. Zonder een verlenging van de Minister, zal de woning definitief in box 3 blijven, ook als de huurder nadien vertrekt. Dit kan grote fiscale gevolgen hebben voor de huiseigenaar die tijdelijk zijn lasten dacht te kunnen verlagen door zijn/haar woning tijdelijk te verhuren.

Belastingdienst
De reactie van de Belastingdienst op onze vraag of er een verlenging van de crisismaatregel komt, was als volgt: "... op dit moment is geen zicht op verlenging van de tijdelijke maatregel met betrekking tot de herleving van hypotheekrenteaftrek van de voormalige eigen woning na verhuur."

Wat zijn de gevolgen?
Door de tijdelijke verhuur van de leeg te koop staande woning, is de woning en de daarbij behorende eigenwoningschuld verhuisd van Box 1 naar Box 3. Wanneer de verhuur voor 1 januari 2014 wordt beëindigd verhuist de woning en de eigenwoningschuld weer van Box 3 naar Box 1 en is de eigenwoningschuldrente weer aftrekbaar tot einde van de reguliere verhuisregeling, zoals verwoord in art. 3.111 van de Wet IB 2001.

Verhuur ook nog na 1 januari 2014
Nu wordt de verhuur van de woning ook na 1 januari 2014 voortgezet. Het gevolg hiervan is dat de woning en de daarbij behorende eigenwoningschuld in Box 3 blijven en niet meer terug kunnen naar Box 1. Tevens dient men dan ook rekening te houden met de bijleenregeling, want op dat moment is er sprake van een fictieve vervreemding en zal de eventuele overwaarden worden toegevoegd aan het vervreemdingssaldo.

Adviseurs
Men dient een relatie die voor advies komt over tijdelijke verhuur dan ook op deze fiscale nadelen te wijzen vanuit zorgplicht.

 

 

 

Lees ook…

Woning (tijdelijk) verhuren? Vraag toestemming aan de bank!

Een bekende en in iedere hypotheekakte voorkomende bepaling is dat het verboden is om het onderpand te verhuren. Alleen na schriftelijke toestemming van de bank is (tijdelijke) verhuur toegestaan. Deze clausule van de bank is op zich logisch, omdat een huurder van woonruimte huurbescherming kan claimen. Als dat gebeurt is het voor de bank lastig(er) om de woning leeg en ontruimd te verkopen als de schuldenaar de rente niet meer betaalt.

Tijdelijke verhuur eigen woning stoppen voor 1 januari 2014 want anders ........!!!!!

In 2010 en 2011 is een aantal maatregelen genomen ter tijdelijke ondersteuning van de woningmarkt. Twee daarvan zijn de introductie van de regeling herleving van de hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur (in 2010) en de tijdelijke verlenging van de termijn van de verhuisregelingen (in 2011).

Rechtspraak: tijdelijke verhuur (loopt goed af voor verhuurder)

Een kantonrechter van de rechtbank Oost-Brabant heeft recentelijke een uitspraak gedaan over een woning welke in de verkoop stond, maar tijdelijk door een huurder in gebruik genomen was. Hoewel het hier goed afloopt voor de verhuurder, is het in de praktijk raadzaam bij de tijdelijke verhuurd een deskundige partij in te schakelen om een mogelijke claim van een huurder te kunnen weerleggen.

Wetsvoorstel verruiming tijdelijke verhuur

Tijdens de behandeling van de Leegstandswet is o.a. gevraagd hoeveel te koop staande huizen tijdelijk worden verhuurd en hoe deze cijfers zich de afgelopen jaren hebben ontwiikkeld. Artikel 16, lid 4: (4) De huurovereenkomst wordt aangegaan voor ten minste zes maanden. De uitvoering van de Leegstandwet inzake tijdelijke verhuur is belegd bij de gemeenten. Navraag bij de VNG leert dat informatie over aantal en type verleende vergunningen niet wordt bijgehouden. Wel geeft de VNG aan dat gemeenten sinds enkele jaren veel meer vragen stellen over de Leegstandwet, met name over de vergunningverlening voor te koop staande woningen (van 6 vragen in 2006 naar 206 vragen in 2012). Dit is een indicatie dat er meer interesse is voor tijdelijke verhuur van te koop staande woningen.

Huizenbezitter in de problemen door woningverhuur

Commerciële makelaars informeren hun klanten vaak niet voldoende of zelfs verkeerd over de strenge regels die banken hanteren bij tijdelijke verhuur.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

21 aug 2013

Laatst gewijzigd

21 aug 2013

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.