Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
1 tot 10 van 1349.
13 jul 2021 Nieuws

Deel verzekerden lijkt er bewust voor te kiezen om geen aanvullende verzekering af te sluiten

Een deel van de verzekerden lijkt er bewust en calculerend voor te kiezen om geen aanvullende verzekering (meer) af te sluiten. Het percentage verzekerden dat aangeeft geen aanvullende verzekering te hebben gekozen omdat men geen of weinig gebruikmaakt van de zorg die aangeboden wordt binnen de aanvullende verzekering, ligt in 2021 namelijk hoger dan in 2020 (79% vs. 71%). Dit blijkt uit onderzoek binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel.
2 jul 2021 Nieuws

Kamervragen dubbel eigen risico

Minister Van Ark gaf antwoord op Kamervragen over het tweemaal betalen van eigen risico voor hetzelfde behandeltraject als gevolg van uitgestelde behandelingen door het afschalen van de reguliere zorg.
30 jun 2021 Nieuws

Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2020

In het rapport gaat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in op reguliere thema’s als de zorgplicht, zorginkoop, bruikbare informatie en de controles en financiële verantwoording.
28 jun 2021 Nieuws

Wijziging van de Zorgverzekeringswet

Met dit wetsvoorstel wordt de collectiviteitskorting op zorgverzekeringen afgeschaft. Zorgverzekeraars moeten voor dezelfde zorgverzekering dezelfde premie in rekening brengen. Thans mogen zij een korting op de premie geven aan deelnemers van een collectiviteit.
28 jun 2021 Nieuws

Consumentenonderzoek zorgverzekeringsmarkt 2021

Het jaarlijkse consumentenonderzoek zorgverzekeringsmarkt geeft inzicht in de kennis, beleving en gedrag van consumenten als ze kiezen voor een zorgpolis. Bij het oriënteren op een nieuwe zorgverzekering maken respondenten met name gebruik van online bronnen. (Prijs-)vergelijkingswebsites worden daarbij meer gebruikt dan vorig jaar (57% vs. 49%).
3 jun 2021 Nieuws

Wijziging basispakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw) in het jaar 2022

Minister Van Ark heeft de Eerste en Tweede Kamer het Ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG en het Besluit zorgverzekering in verband met het zorgpakket Zorgverzekeringswet 2022 toegezonden.
28 mei 2021 Nieuws

Hoogste ziekteverzuim werknemers

Het ziekteverzuim onder werknemers van bedrijven en overheid is in 2020 gestegen tot 4,7 procent, het hoogste sinds 2003. Dit betekent dat van elke duizend te werken dagen er 47 werden verzuimd wegens ziekte. In 2019 was het verzuim nog 4,4 procent. Net als de twee jaren ervoor was het verzuim in de zorg het hoogst. Werknemers gaven het vaakst aan te verzuimen vanwege griep of verkoudheid. Ruim 2 procent van de werknemers gaf aan te hebben verzuimd met klachten die werden veroorzaakt door het coronavirus. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers uit de kwartaalenquête ziekteverzuim en de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van CBS en TNO.
12 apr 2021 Nieuws

Kamerbrief overstapseizoen zorgverzekering 2020-2021

Minister Van Ark informeerde de Tweede Kamer over het overstapseizoen 2020-2021 voor de zorgverzekering.
9 mrt 2021 Nieuws

Kamervragen over verzekering kraamzorg bij draagmoederschap

Minister Van Ark gaf antwoord op Kamervragen over de verzekering van kraamzorg bij draagmoederschap.
26 feb 2021 Nieuws

Kamervragen over duurdere zorgverzekering door keuze eigen risico

Minister Van Ark gaf antwoord op Kamervragen over het bericht 'Slechte eigenrisicokeuzes maken de zorgverzekering duurder voor laagopgeleiden'.
Getoond 1 tot 10 van 1349. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.