5 dec 2016 Nieuws

Memorie van antwoord bij het pakket Belastingplan 2017

Staatssecretaris Wiebes heeft de Eerste Kamer de memories van antwoord betreffende het pakket Belastingplan 2017 en de Wet uitwisseling inlichtingen over rulings toegezonden.
14 okt 2016 Nieuws

4,4 miljoen huishoudens hebben recht op hypotheekrenteaftrek

De vaste commissie voor Wonen en Rijksdienstheeft de verslag uitgebracht in de vorm van een lijst van vragen (117 stuks) met de daarop gegeven antwoorden.
Hieronder een selectie van vragen en antwoorden welke betrekking hebben op de woningmarkt/hypotheken/ NHG/Energielabel.
29 sep 2016 Nieuws

Rechtspraak: Schenking strekt tot voldoening aan een natuurlijke verbintenis

De levenspartner van belanghebbende heeft in 2011 een bedrag aan belanghebbende geschonken. In de aangifte schenkbelasting hebben partijen aangegeven geen schenkbelasting te zijn verschuldigd vanwege een dringende morele verplichting.
29 feb 2016 Nieuws

Rechtspraak kwijtschelding (deel) koopsom en overdrachtsbelasting

Verkoop woning met een WOZ-waarde van € 258.000 voor € 250.000, waarvan tegelijkertijd met de verkoop € 40.000 van de koopsom wordt kwijtgescholden, levert samenstel van rechtshandelingen op, stelt het Gerechtshof Amsterdam.
19 nov 2015 Nieuws

Geen politiek draagvlak amendement aftoppen eigenwoningschuld

Het amendement voor het aftoppen van de hypotheekrenteaftrek op een eigenwoningschuld van €500.000 heeft het bij de stemming over 'Belastingplan 2016' niet gehaald. Het amendement is verworpen. Zie onder een selectie van de aangenomen / verworpen amendementen en een geactualiseerde quickscan amendementen Belastingpakket 2016. Het wetsvoorstel 'Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)' (34 302) is wel door de Tweede Kamer aangenomen.
5 nov 2015 Nieuws

Fiscale eindejaarstips voor ondernemers en particulieren

BDO Accountants & Belastingadviseurs heeft negentig fiscale eindejaarstips gebundeld in het digitale boekje ‘Fiscale Eindejaarstips 2015’.
8 jul 2015 Nieuws

CBS: Tempo aflossing hypotheekschuld neemt af

Eind maart 2015 bedroegen de schulden van de Nederlandse huishoudens ruim 742 miljard euro, 2 miljard meer dan een kwartaal eerder. Dit maakte CBS bekend. Van eind september 2012 tot medio 2014 namen de schulden nog af. De recente schuldtoename hangt mede samen met het aantrekken van de woningmarkt en een vermindering van de schenkingsvrijstelling. Ook staat de rente nog altijd laag in historisch perspectief.
11 mei 2015 Nieuws

Kifid: geen terugwerkende kracht versoepeld beleid bank

In mei 2013 heeft een consument zich tot de bank gewend omdat zij een schenking wilde gebruiken ter gedeeltelijke aflossing van de geldlening. De bank heeft aangegeven dat Consument 20% van de geldlening boetevrij mag aflossen en dat zij voor het meerdere een boeterente verschuldigd zal zijn; het boetevrij aflossen van een hoger bedrag in de toekomst wordt door de bank niet verwacht.
7 apr 2015 Nieuws

Hypotheekrente kwijtschelding of schenking?

Het Gerechtshof heeft in een eerdere uitspraak de belastingplichtige in het gelijk gesteld. De jaarlijkse schenking van ouders werd aangewend om op eigenwoningschuld bijgeboekte rentebedragen aan te zuiveren. Het Gerechtshof stelde dat er in deze casus geen sprake was van kwijtschelding en de hypotheekrente aftrekbaar was. De Staatssecretaris van Financiën heeft tegen ’s Hofs uitspraak beroep in cassatie ingesteld. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie ongegrond.
9 feb 2015 Nieuws

Aangifte schenkbelasting 2014

Ontvangers van een (verhoogde) schenking in 2014 dienen onder bepaalde voorwaarden een aangifte schenkbelasting te doen. De aangifte moet bij de Belastingdienst binnen zijn vóór 1 maart van het jaar dat volgt op het jaar waarin men de schenking kreeg of deed.
Getoond 1 tot 10 van 28. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Postbus 224
2700 AE Zoetermeer

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
Fintool bv © 2003/2016. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.