29 feb 2016 Nieuws

Rechtspraak kwijtschelding (deel) koopsom en overdrachtsbelasting

Verkoop woning met een WOZ-waarde van € 258.000 voor € 250.000, waarvan tegelijkertijd met de verkoop € 40.000 van de koopsom wordt kwijtgescholden, levert samenstel van rechtshandelingen op, stelt het Gerechtshof Amsterdam.
19 nov 2015 Nieuws

Geen politiek draagvlak amendement aftoppen eigenwoningschuld

Het amendement voor het aftoppen van de hypotheekrenteaftrek op een eigenwoningschuld van €500.000 heeft het bij de stemming over 'Belastingplan 2016' niet gehaald. Het amendement is verworpen. Zie onder een selectie van de aangenomen / verworpen amendementen en een geactualiseerde quickscan amendementen Belastingpakket 2016. Het wetsvoorstel 'Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)' (34 302) is wel door de Tweede Kamer aangenomen.
5 nov 2015 Nieuws

Fiscale eindejaarstips voor ondernemers en particulieren

BDO Accountants & Belastingadviseurs heeft negentig fiscale eindejaarstips gebundeld in het digitale boekje ‘Fiscale Eindejaarstips 2015’.
8 jul 2015 Nieuws

CBS: Tempo aflossing hypotheekschuld neemt af

Eind maart 2015 bedroegen de schulden van de Nederlandse huishoudens ruim 742 miljard euro, 2 miljard meer dan een kwartaal eerder. Dit maakte CBS bekend. Van eind september 2012 tot medio 2014 namen de schulden nog af. De recente schuldtoename hangt mede samen met het aantrekken van de woningmarkt en een vermindering van de schenkingsvrijstelling. Ook staat de rente nog altijd laag in historisch perspectief.
11 mei 2015 Nieuws

Kifid: geen terugwerkende kracht versoepeld beleid bank

In mei 2013 heeft een consument zich tot de bank gewend omdat zij een schenking wilde gebruiken ter gedeeltelijke aflossing van de geldlening. De bank heeft aangegeven dat Consument 20% van de geldlening boetevrij mag aflossen en dat zij voor het meerdere een boeterente verschuldigd zal zijn; het boetevrij aflossen van een hoger bedrag in de toekomst wordt door de bank niet verwacht.
7 apr 2015 Nieuws

Hypotheekrente kwijtschelding of schenking?

Het Gerechtshof heeft in een eerdere uitspraak de belastingplichtige in het gelijk gesteld. De jaarlijkse schenking van ouders werd aangewend om op eigenwoningschuld bijgeboekte rentebedragen aan te zuiveren. Het Gerechtshof stelde dat er in deze casus geen sprake was van kwijtschelding en de hypotheekrente aftrekbaar was. De Staatssecretaris van Financiën heeft tegen ’s Hofs uitspraak beroep in cassatie ingesteld. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie ongegrond.
9 feb 2015 Nieuws

Aangifte schenkbelasting 2014

Ontvangers van een (verhoogde) schenking in 2014 dienen onder bepaalde voorwaarden een aangifte schenkbelasting te doen. De aangifte moet bij de Belastingdienst binnen zijn vóór 1 maart van het jaar dat volgt op het jaar waarin men de schenking kreeg of deed.
13 nov 2014 Nieuws

Rechtzaak aangespannen voor versoepeling schenkvrijstelling

Notariskantoor Kooijman Lambert begint een rechtszaak tegen de Belastingdienst om de verhoogde schenkvrijstelling voor woningverbetering van €100.000 ook te laten gelden voor degene die nu nog geen koophuis heeft.
20 okt 2014 Nieuws

Netwerknotarissen wijst op mogelijkheid bij verhoogde schenkvrijstelling

Zie update onderaan artikel
Voor een kleine groep kopers van een woning, ziet Netwerknotarissen een mogelijkheid na 2014 toch nog gebruik te maken van de verhoogde schenkvrijstelling van €100.000.
9 sep 2014 Nieuws

Schenkingsregeling bij een koophuis

Staatssecretaris Wiebes van Financiën beantwoordt, mede namens de minister voor Wonen en Rijksdienst, Kamervragen over de schenkingsregeling bij een koophuis.
Getoond 1 tot 10 van 25. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Postbus 224
2700 AE Zoetermeer

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
Fintool bv © 2003/2016. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.