Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
13 nov 2020 Nieuws

Tijdelijke verhoging van de schenkingsvrijstellingen (BP2021)

De Tweede Kamer heeft het Belastingplan 2021 aangenomen. Tevens zijn diverse amendementen ingetrokken, verworpen, of aangenomen. Zo is er een amendement aangenomen met een tijdelijke verhoging van de schenkvrijstelling.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Tijdelijke verhoging schenkvrijstelling ('groep kinderen en overige verkrijgers')

Ingevolge dit amendement worden de bestaande vrijstellingen voor kinderen en overige verkrijgers, na toepassing van de inflatiecorrectie op grond van artikel 35a Successiewet 1956, voor het jaar 2021 (tijdelijk) verhoogd met € 1.000. Daarmee komt de vrijstelling van schenkbelasting per kind voor 2021 uit op € 6.604 voor schenkingen van de ouders en de vrijstelling voor overige verkrijgers voor 2021 op € 3.244. Dat betekent dat bijvoorbeeld een ondernemer die schenkingen van verschillende personen ontvangt, recht heeft op een vrijstelling van € 3.244 voor de schenkingen van elke persoon per kalenderjaar. Per 1 januari 2022 worden de genoemde vrijstellingen weer verlaagd met € 1.000 (voor toepassing van de inflatiecorrectie).

Klik hier voor een volledig overzicht van de stemmingen (BP2021)
 

Klik hier voor een volledig overzicht van de stemmingen (Wet aanpassing box 3)

Wet aanpassing box 3

Voorstel voor aanpassing van de vermogensrendementsheffing in de inkomstenbelasting. Per 1 januari 2021 wordt het heffingsvrije vermogen verhoogd, worden de grenzen van de drie schijven aangepast en stijgt het tarief naar 31 procent.

Motie

De motie '...constaterende dat de huidige box 3-regeling uitgaat van een fictief rendement;
overwegende dat deze regeling onrechtvaardig kan uitpakken;
overwegende dat door de Hoge Raad werd geoordeeld dat er bij verlies vanwege de huidige box 3-regeling sprake is van een schending van het eigendomsrecht;
verzoekt de regering, om te onderzoeken of en hoe belastingplichtigen de mogelijkheid kan worden geboden om te kiezen voor een heffing op basis van het werkelijke rendement,
...' is aangenomen.

Hillen

Tevens is de motie '...constaterende dat de wet-Hillen vanaf 2019 in stappen van 3,33% per jaar over een periode van 30 jaar zal worden afgebouwd;
overwegende dat het onduidelijk is wat de effecten hiervan zullen zijn;
verzoekt de regering, te onderzoeken wat de gevolgen zijn voor de  verschillende groepen in de samenleving, en de resultaten hiervan te rapporteren aan de Tweede Kamer,.
..' aangenomen.

Bron: Rijksoverheid

 

 

 

Lees ook…

Rekenmodel bepalen vermogensrendementsheffing (BP2021)

Aan de hand van een rekenmodel kan uitgerekend worden hoeveel de te betalen vermogensrendementsheffing in Box 3 wordt.

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.