Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
5 dec 2016 Nieuws

Memorie van antwoord bij het pakket Belastingplan 2017

Staatssecretaris Wiebes heeft de Eerste Kamer de memories van antwoord betreffende het pakket Belastingplan 2017 en de Wet uitwisseling inlichtingen over rulings toegezonden.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Downloads

Fictief rendement 1% in plaats van 4%?

Wat is de budgettaire derving als het rendement voor spaarsaldi tot € 100.000 wordt gesteld op 1%?
Als in 2017 het forfaitaire rendement in de eerste schijf van box 3 wordt beperkt tot 1% is de budgettaire derving circa € 900 miljoen.

Boetevrij aflossen van een spaar- of beleggingshypotheek

Kan het kabinet inderdaad voor 1 februari 2017 het parlement berichten over de uitkomsten van het onderzoek naar de impact van het aangenomen amendement (verval tijdklem) inzake het boetevrij aflossen bij een spaar- of beleggingshypotheek. Voor 1 februari 2017 is het overleg tussen De Nederlandsche Bank en het Verbond van Verzekeraars afgerond en kan ik het parlement informeren over de uitkomst daarvan.

* (Redactie Fintool: lees voor 'boetevrij' het zonder fiscale sancties tussentijds afkopen van een KEW/BEW/SEW, waarbij de afkoopwaarde gebruikt wordt voor het aflossen van de eigenwoningschuld. Het is dan afhankelijk van de voorwaarden van geldlening in hoeverre er boetevrij afgelost kan worden (veelal tussen 10% - 20% van de lening).

Overgangsrecht schenkingsvrijstelling

Bij de totstandkoming van de structurele verruiming van de schenkingsvrijstelling voor een eigen woning rees de vraag naar de reikwijdte van het gewenste overgangsrecht. Het in de wet opgenomen overgangsrecht is daarmee beperkt tot situaties waarin een kind vóór 2010, in 2015 of in 2016 gebruik heeft gemaakt van een verhoogde vrijstelling. Hierbij moet worden bedacht dat ouders in de periode dat de tijdelijk verruimde schenkingsvrijstelling van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014 van kracht was, de mogelijkheid hebben gehad om een onbelaste schenking voor de eigen woning van maximaal € 100.000 te doen of als gevolg van het ruimhartige overgangsrecht destijds een eerdere schenking tot dat bedrag belastingvrij aan te vullen. Het kabinet ziet geen aanleiding om die mogelijkheid nogmaals te bieden voor de gevallen waarin daar toentertijd geen gebruik van is gemaakt.

Het in het Belastingplan 2016 neergelegde overgangsrecht is goed uitvoerbaar in de praktijk, mede omdat het een relatief beperkte groep is die voor het overgangsrecht in aanmerking komt en vanwege het tijdelijke karakter. Naar de mening van het kabinet is hiermee een verdedigbaar, in tijd beperkt en overzichtelijk overgangsrecht tot stand gekomen.

* (Redactie Fintool: deze week volgt nog voor Basic+ abonnees een stroomschema met overgangsregeling)

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.