Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
11 tot 20 van 1366.
5 okt 2021 Nieuws

Kamerbrief evaluatie en wijziging Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden

Staatssecretaris Blokhuis deelde de resultaten van de evaluatie van de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden met de Tweede Kamer. Ook stuurt de staatssecretaris een wijziging van de subsidieregeling.
4 okt 2021 Nieuws

Antwoorden bij Kamervragen over Miljoenennota 2022

Minister Hoekstra gaf antwoorden op Kamervragen over de Miljoenennota 2022. Hieronder een selectie.
29 sep 2021 Nieuws

Eigen risico zorgverzekeringen 2022 ongewijzigd

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de 'Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2022'.
23 sep 2021 Nieuws

Ontwerpbesluit zorgtoeslag

Minister De Jonge heeft de Eerste en Tweede Kamer het Ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van het berekeningsjaar 2022 toegezonden.
20 sep 2021 Nieuws

Onderzoek Eigen betalingen voor hulpmiddelgebruikers

Minister De Jonge informeerde de Tweede Kamer over het onderzoek 'Eigen betalingen voor hulpmiddelgebruikers', een vervolgonderzoek naar de stapeling van eigen betalingen voor hulpmiddelgebruikers en de effecten hiervan op het gebruik van hulpmiddelen.
13 sep 2021 Nieuws

Wijziging van de Zorgverzekeringswet

Staatssecretaris P. Blokhuis heeft het wetsvoorstel 'Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2022' aan de Tweede Kamer toegezonden.
30 jul 2021 Nieuws

Kamerbrief over verplicht eigen risico 2022

Minister Van Ark informeerde eerder de Tweede Kamer over 'Verplicht eigen risico 2022'.
13 jul 2021 Nieuws

Deel verzekerden lijkt er bewust voor te kiezen om geen aanvullende verzekering af te sluiten

Een deel van de verzekerden lijkt er bewust en calculerend voor te kiezen om geen aanvullende verzekering (meer) af te sluiten. Het percentage verzekerden dat aangeeft geen aanvullende verzekering te hebben gekozen omdat men geen of weinig gebruikmaakt van de zorg die aangeboden wordt binnen de aanvullende verzekering, ligt in 2021 namelijk hoger dan in 2020 (79% vs. 71%). Dit blijkt uit onderzoek binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel.
2 jul 2021 Nieuws

Kamervragen dubbel eigen risico

Minister Van Ark gaf antwoord op Kamervragen over het tweemaal betalen van eigen risico voor hetzelfde behandeltraject als gevolg van uitgestelde behandelingen door het afschalen van de reguliere zorg.
30 jun 2021 Nieuws

Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2020

In het rapport gaat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in op reguliere thema’s als de zorgplicht, zorginkoop, bruikbare informatie en de controles en financiële verantwoording.
Getoond 11 tot 20 van 1366. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.