Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
29 jul 2021 Nieuws

Kamervragen Hoofdlijnen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Minister Koolmees gaf antwoord op Kamervragen over de Tweede Kamerbrief van 26 maart 2021 'Hoofdlijnen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen'.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Het kabinet heeft met sociale partners in het Pensioenakkoord een wettelijke verzekeringsplicht tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico voor zelfstandigen afgesproken.

Doorberekenen

Koolmees verwacht dat opdrachtgevers van zelfstandigen mee zullen gaan betalen aan de arbeidsongeschiktheidsverzekering doordat zelfstandigen de te betalen premie door zullen berekenen aan hun opdrachtgevers. Gezien de diversiteit van de zelfstandigenpopulatie zal het echter voor de ene zelfstandige beter mogelijk zijn dan voor de andere zelfstandige om de premie voor de verzekering door te berekenen aan zijn opdrachtgever.

Verzekeringsgraad

De lage verzekeringsgraad onder zelfstandigen baart mij (Koolmees) zorgen. Ook ik ben van mening dat alle zelfstandigen goed beschermd moeten zijn tegen het risico van arbeidsongeschiktheid. Het invoeren van een nieuwe verplichte verzekering, in welke vorm dan ook, is echter een enorme operatie die uitvoerders voor grote uitdagingen stelt. Ik begrijp dan ook de wens om te bezien of er in de tussentijd al stappen gezet kunnen worden om zelfstandigen zo snel mogelijk te beschermen. Het voorstel om op korte termijn de drempels te verlagen voor het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering vind ik dan ook sympathiek.

Keus

Het kabinet heeft ervoor gekozen om het voorstel van de Stichting voor een verzekering te omarmen, omdat invoering van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen niet alleen over zelfstandigen gaat. Het feit dat zelfstandigen zich momenteel niet hoeven te verzekeren heeft bredere maatschappelijke gevolgen, bijvoorbeeld doordat onverzekerde zelfstandigen uiteindelijk terug kunnen vallen op de bijstand en doordat onverzekerde zelfstandigen nu op arbeidsvoorwaarden kunnen concurreren met werknemers en werkgevers.
Met een verplichte verzekering wordt afwenteling van kosten en risico’s op de samenleving verminderd en worden kostenverschillen tussen zelfstandigen en werknemers verkleind. Bij een voorziening is dat niet het geval, omdat een voorziening niet gefinancierd is uit premies, maar uit algemene middelen. Om die reden heeft het kabinet gekozen voor een verzekering.


Bron: Rijksoverheid

 

Update 29/7/2021 toevoeging 'Beantwoording nadere Kamervragen over hoofdlijnen van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen'

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Hoofdlijnen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

In het Pensioenakkoord is afgesproken dat er een AOV voor zelfstandigen zou komen. Dan zijn ZZP’ers verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid door ziekte of een ongeval.

Uw mening

 
Nico van der Zee
27 mei 2021
In de eind negentiger jaren van de vorige eeuw was er de WAZ, een verplichte AOV voor zelfstandigen. Die is een mislukking gebleken, want hij werd afgeschaft in 2004 . De premie was hoog en de uitkering laag.
 
Wilt u reageren? Log graag eerst in.

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.