Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
9 dec 2020 Nieuws

Ontwerpbesluit tot herstel Besluit bekostiging financieel toezicht 2019

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 in verband met herstel van een wijziging van de procentuele verdeling van de kosten van de AFM.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Op 24 november 2020 is in het Staatsblad een wijziging van het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 gepubliceerd. Met die wijziging is de procentuele verdeling van de kosten van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aangepast. Deze wijziging bevatte echter niet de correcte nieuwe percentages voor de verschillende toezichtcategorieën. De juiste percentages waren wel eerder geconsulteerd op 10 juni 2020.  Bij de redactie van het ontwerpbesluit zijn na de openbare consultatie per abuis de voorlopige percentages uit een eerder ambtelijk concept opgenomen.
Met onderhavig besluit wordt dit hersteld.

 

Toezichtcategorieën en procentuele verdeling

...
Adviseurs en bemiddelaars: 14,2%

...

 

In het vorige concept was sprake van 14,0%.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Wijziging Besluit bekostiging financieel toezicht 2019

Minister Hoekstra heeft de Eerste en Tweede Kamer het ontwerpbesluit aan tot wijziging Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 toegezonden.

Regeling bekostiging financieel toezicht 2019

Jaarlijks worden voor het desbetreffende kalenderjaar de bandbreedtes en tarieven vastgesteld voor de vergoeding van toezichtkosten door de financiële sector. Deze regeling stelt de bandbreedtes en tarieven voor het kalenderjaar 2019 vast. Met ingang van 1 januari 2019 is de wetgeving rond de bekostiging herzien. De verdeling van de toezichtkosten onder de sector is tegen het licht gehouden en aangepast. Dit is van invloed op de tarieven die voor de verschillende toezichtcategorieën met deze regeling worden vastgesteld.

Wijzigingsbesluit bekostiging financieel toezicht 2019

Met dit besluit zijn enkele wijzigingen doorgevoerd in het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 ten behoeve van de doorberekening van de kosten van het doorlopend toezicht vanaf 2020. Het betreft wijzigingen van maatstaven waarmee de toezichtkosten onder de personen in een toezichtcategorie worden verdeeld en toevoeging van enkele personen die met de Verordening securitisaties1 onder het toezicht van de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) zijn gaan vallen. Daarnaast wordt een technische wijziging doorgevoerd ten aanzien van de resolutietaak voor verzekeraars.

Wijziging Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 ivm doorberekening vanaf 2020

Met dit besluit wordt een beperkt aantal wijzigingen aangebracht in het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019.

Regeling bekostiging financieel toezicht eenmalige handelingen

Minister Hoekstra informeerde de Tweede Kamer over de herziening van de Wet bekostiging financieel toezicht (Wbft). De kostenverdeling van het financieel toezicht wordt hiermee tegen het licht gehouden. De uitwerking hiervan vindt met ingang van 2019 plaats bij lagere regelgeving.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

9 dec 2020

Laatst gewijzigd

9 dec 2020

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.