Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
24 jun 2020 Nieuws

Uitbestedingsuitvraag financieel dienstverleners

Financieel dienstverleners moeten jaarlijks aan de AFM doorgeven welke diensten en activiteiten de onderneming heeft uitbesteed. U ontvangt hiervoor een uitvraag van de AFM. De uitbestede diensten en activiteiten moeten worden aangeleverd in een vast format. Hieronder leest u meer over de uitvraag uitbesteding en de manier waarop u hieraan kunt voldoen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Voor wie geldt de uitvraag uitbesteding?

De Wet op het financieel toezicht (artikel 4:15) stelt eisen met betrekking tot een integere en beheerste bedrijfsvoering. Hieronder valt onder meer dat uw onderneming zorg draagt voor de beheersing van de uitbesteding van activiteiten en diensten. Dit geldt voor alle financieel dienstverleners die onder Nederlands toezicht vallen. Als uw onderneming binnen de uitvraagpopulatie valt, stuurt de AFM uw onderneming een vooraankondigingsbrief voor de uitvraag.

Wat is de definitie van uitbesteding?

De AFM hanteert voor uitbesteding de definitie zoals deze is opgenomen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Deze definitie luidt:
“het door een financiële onderneming verlenen van een opdracht aan een derde tot het ten behoeve van die financiële onderneming verrichten van werkzaamheden:

a. die deel uitmaken van of voortvloeien uit het uitoefenen van haar bedrijf of het verlenen van financiële diensten; of

b. die deel uitmaken van de wezenlijke bedrijfsprocessen ter ondersteuning daarvan;”

Serviceproviders

Waarom vraagt de AFM mij om de rapportage in te sturen?
Veel financiële ondernemingen zijn sterk afhankelijk van serviceproviders binnen hun primaire en ondersteunende processen. Ook ziet de AFM dat de beheersing van diensten en activiteiten die serviceproviders voor financiële ondernemingen uitvoeren, steeds complexer wordt. Daarnaast ziet de AFM risico’s bij een aantal serviceproviders die in specifieke niches of als aanbieder van complete platformen een dominante rol spelen. Deze uitvraag helpt de AFM inzicht te krijgen in specifieke risico’s bij zowel financiële ondernemingen als bij serviceproviders.

 

Bron: AFM

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

24 jun 2020

Laatst gewijzigd

24 jun 2020

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.