Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
1 apr 2020 Nieuws

Evaluatie Assurantiebelasting

De assurantiebelasting is een belasting die geheven wordt op verzekeringen waarvan het risico in Nederland is gelegen en daarmee samenhangende diensten.

In opdracht van het ministerie van Financiën is een evaluatie uitgevoerd, waarbij is ingegaan op de doeltreffendheid en doelmatigheid van twee specifieke onderdelen van de assurantiebelasting. Het eerste onderdeel heeft betrekking op de tariefsverhogingen die in 2011 en 2013 zijn doorgevoerd. Het tweede onderdeel betreft de vrijstellingen voor schadeverzekeringen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Doeltreffendheid en doelmatigheid tariefsverhogingen

Het assurantiebelastingtarief is in het recente verleden tweemaal verhoogd. Zo is het tarief per 1 maart 2011 verhoogd van 7,5% naar 9,7% en per 1 januari 2013 verder verhoogd van 9,7% naar 21%. Het kabinet beoogde namelijk om met de tariefsverhogingen meer belastingopbrengsten te genereren.

Het kabinet ziet geen aanleiding om de tarieven van de assurantiebelasting te wijzigen.

De assurantiebelasting levert jaarlijks circa € 2,7 miljard op.

Het kabinet zal naar aanleiding van de evaluatie geen voorstellen tot wijziging van de assurantiebelasting doen.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Wijzigingsbesluit Assurantiebelasting

Dit besluit vervangt het besluit van 21 februari 2014, nr. BLKB2014/35M en bevat het beleid over de assurantiebelasting. In het besluit is een aantal nieuwe onderdelen opgenomen over de hypothecaire belangenverzekering, de exportkredietverzekering en de belastingplicht voor een niet in Nederland gevestigde verzekeraar. Verder is het beleid over de belastingplicht bij co-assurantie aangepast en zijn de begrippen ‘binnenschepen’ en ‘pleziervaartuig’ meer specifiek omschreven.

Vragen en antwoorden over de assurantiebelasting

Vragen (3 stuks) en antwoorden Kennisgroep Verzekeringsproducten en eigen woning over de assurantiebelasting.

Verhogen assurantiebelasting levert Rijk 1,5 miljard euro op

De opbrengst voor de Staat van de assurantiebelasting blijft iets achter bij de raming. De tarieven voor deze belasting is in twee stappen verhoogd. In 2013 is dat tot wasdom gekomen en zijn de inkomsten aan assurantie-belasting meer dan verdubbeld.

Rubrieken

Opvoerdatum

1 apr 2020

Laatst gewijzigd

1 apr 2020

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.