Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
29 dec 2017 Nieuws

BKR: verwijdering registratie(s)

De betrokkene stelt geen vooraankondiging voor de registratie van de A te hebben ontvangen. Zij heeft in 2014 driemaal een rekening gemist. Deze zijn waarschijnlijk verloren gegaan in het trappenhuis van haar woning in Amsterdam. Betrokkene kwam achter de registratie door een hypotheekaanvraag. Tot het ontvangen van een brief van het incassobureau wist betrokkene niet van de achterstand. Zij heeft toen direct betaald. Betrokkene doet een beroep op disproportionaliteit. Het ging om een achterstand van minder dan EUR 400. Het betreft een misverstand en een incident.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Kredietverstrekker

De deelnemer kan zich vinden in disproportionaliteit maar het BKR heeft de regels verscherpt en zij stemt niet in met verwijdering van de registratie.

Onjuiste werkwijze

De Commissie merkt op dat de mededeling in kleine letters op de acceptgiro niet kwalificeert als een vooraankondiging zoals bepaald in artikel 22 lid 3 Algemeen Reglement BKR (versie 1 juli 2014). Dit artikel heeft de bedoeling dat het een consument volkomen duidelijk moet zijn binnen welke termijn hij zijn schuld moet betalen om registratie van een achterstand te voorkomen. De Commissie acht het aannemelijk dat consumenten de belangrijke mededeling van ingebrekestelling, opeising en achterstandsmelding op deze wijze gemakkelijk missen.

Het gevolg hiervan is, dat naar het oordeel van de Commissie geen sprake is van een geldige vooraankondiging.

(Deel)Beslissing

De Commissie komt mitsdien tot het oordeel dat de A moet worden geschrapt omdat deze niet op reglementaire wijze is geregistreerd.

Proportionaliteitsbeginsel

Bij de in deze zaak te maken belangenafweging dienen de volgende (vaststaande) feiten en omstandigheden in aanmerking te worden genomen:

  • De registratie in kwestie is de enige negatieve registratie op naam van de betrokkene.
  • Betrokkene heeft de betalingsverzoeken en sommaties, inclusief de (gebrekkige) vooraankondiging abusievelijk niet ontvangen, maar direct betaald na ontvangst van de brief van het incassobureau.
  • Het gaat niet om een hoog bedrag.
  • Het betreft kennelijk een incident.

Aanvullende beslissing

Op grond van alle genoemde omstandigheden oordeelt de Commissie, dat het thans nog laten voortduren van de registratie in strijd is met het proportionaliteitsbeginsel.

Code 2 moet daarom ook worden verwijderd.

Lees hier de volledige uitspraak.

Bron: BKR

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

29 dec 2017

Laatst gewijzigd

29 dec 2017

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.