Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
9 aug 2017 Nieuws

Verkoop woning met ondeugdelijke dakconstructie

Een beroep op de koopovereenkomst waarin koper de woning aanvaard met alle daarbij behorende zichtbare en onzichtbare gebreken houdt geen stand bij de rechtbank. Het niet melden door verkoper van de ondeugdelijke dakconstructie komt dan ook voor rekening van de verkoper.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De gebreken hoefden voor de kopers niet kenbaar te zijn op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst. Deze waren bij een reguliere bezichtiging voor een leek en zonder nader onderzoek – waartoe zij niet verplicht waren – niet zichtbaar. De kopers hoefden niet aan de deugdelijkheid van de dakconstructie te twijfelen. Ook het feit dat het een woning van 20 jaar oud was gaf daar geen aanleiding toe. Van de zijde van de verkoper is geen mededeling gedaan van de betreffende gebreken en ook uit vermeldingen op de bij de koopovereenkomst gevoegde lijst blijkt daar niet van.

Koopovereenkomst aanvaarden (on)zichtbare gebreken

Voor zover verkoper zich beroept op artikel 5.1 van de koopovereenkomst, stellende dat kopers de woning hebben aanvaard met alle daarbij behorende zichtbare en onzichtbare gebreken, kan hem dat niet baten. De rechtbank is van oordeel dat uit artikel 5.3 van de koopovereenkomst volgt dat verkoper er voor instaat dat de woning bij de levering de eigenschappen bezit die vereist zijn voor een normaal gebruik als woonhuis.

BW

Ingevolge artikel 7:17, eerste en tweede lid BW, moet de afgeleverde zaak aan de overeenkomst beantwoorden en is dit niet het geval indien de zaak, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De koper mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen.

Onderzoeksplicht

Op grond van artikel 7:17 lid 2 BW heeft een koper een onderzoeksplicht indien deze op basis van de omstandigheden van het geval reden had te twijfelen aan (in dit geval) de deugdelijkheid van het dak. Er bestaat voor de koper geen algemene verplichting om bij aankoop van een woning een bouwkundige keuring te laten verrichten.

Beslissing

Gelet op het voorgaande komt de rechtbank tot het oordeel dat verkoper is tekortgeschoten in de nakoming van de koopovereenkomst. Nu koper op grond van artikel 5.3 van de koopovereenkomst redelijkerwijs mochten begrijpen dat verkoper – behoudens voor koper kenbare gebreken – ervoor instaat dat de woning geschikt is voor normaal gebruik, kan de tekortkoming ook aan verkoper worden toegerekend. Daarbij acht de rechtbank voorts nog van belang dat verkoper als voormalig aannemer als deskundig moet worden beschouwd op het gebied van bouwzaken en hij de woning in eigen beheer heeft laten bouwen.

Lees hier de volledige uitspraak.

Bron: Rechtspraak.nl

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

9 aug 2017

Laatst gewijzigd

9 aug 2017

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.