Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
8 dec 2016 Nieuws

RvS: Afwijzing kwijtschelding NHG wegens onvoldoende onderbouwing uitgaven bouwdepot

De Raad van State heeft in hoger beroep een een voormalige huiseigenaar in het ongelijk gesteld. Door het niet voldoende kunnen onderbouwen van de uitgaven uit het verbouwingsdepot van €8.879 blijft de voormalige huiseigenaar met een schuld aan het WEW zitten van ruim €69.000.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Vermeende fraude

De geldverstrekker heeft fraude geconstateerd in de zin dat [voormalig echtgenoot] bij het verstrekken van de hypothecaire lening had moeten melden dat hij een belastingschuld had. [appellante] wordt als mede-eigenaar van de woning verantwoordelijk en aansprakelijk gehouden voor het niet melden daarvan.

Standpunt Rechtbank

De rechtbank heeft geoordeeld dat het Waarborgfonds met de enkele verwijzing naar de melding van fraude door de geldverstrekker onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat niet is voldaan aan het goede-trouwcriterium, nu hiervoor door de geldverstrekker noch door het Waarborgfonds enige onderbouwing is gegeven. Ook heeft het Waarborgfonds niet aannemelijk gemaakt dat [appellante] ten tijde van het aangaan van de hypothecaire lening wist dat een belastingschuld zou kunnen ontstaan waarmee rekening gehouden diende te worden.

Verbouwingsdepot

Daargelaten dat de ex-huiseigenaar het uit het verbouwingsdepot opgenomen bedrag niet heeft gebruikt voor het doel waarvoor dit was verstrekt, het plaatsen van een inbouwkeuken met kasten en apparatuur, heeft zij niet aannemelijk gemaakt dat zij het resterende bedrag volledig heeft besteed aan de verbetering van de woning. Zij heeft niet met gegevens of bescheiden gestaafd waaraan zij het resterende bedrag heeft besteed en heeft in bezwaar gesteld dat het resterende bedrag deels door haar voormalige echtgenoot is benut om onderhandse leningen aan familie en vrienden af te lossen. Ook ter zitting is onvoldoende komen vast te staan waaraan het resterende bedrag is besteed. Nu niet vaststaat dat het uit het verbouwingsdepot opgenomen bedrag volledig is besteed aan het verbeteren en vernieuwen van de woning, mocht het Waarborgfonds zich op het standpunt stellen dat een ongunstige verhouding is ontstaan tussen de waarde van de woning en de afgesloten geldlening.

Eindoordeel

De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat het Waarborgfonds zich op het standpunt mocht stellen dat de ex-huiseigenaar niet haar volledige medewerking heeft verleend om tot een zo goed mogelijke terugbetaling van de lening en een zo hoog mogelijke opbrengst van de woning te geraken. Het hoger beroep is ongegrond.

Lees hier de volledige uitspraak.

Bron: Raad van State / Rechtspraak.nl

Lees ook…

Opnieuw afwijzing kwijtschelding NHG-verlies

Een voormalige huiseigenaar is in hoger beroep bij de Raad van State in het ongelijk gesteld. De voormalige huiseigenaar wilde kwijtschelding van de restschuld als gevolg van de onderhandse verkoop van zijn woning. De opbrengst van de verkoop was onvoldoende om de hypothecaire geldlening en gemaakte kosten terug te betalen. De stichting heeft de restschuld aan de geldverstrekker betaald en is daarvoor in de rechten en plichten van de geldgever getreden. De ex-huiseigenaar is de stichting € 68.229,87 verschuldigd.

Kifid: Wijs consument nadrukkelijk op opschortende voorwaarden NHG

Consument was bij het aangaan van de hypothecaire lening niet geïnformeerd over de opschortende voorwaarde van de NHG-garantie. Zolang de opschortende voorwaarde nog gold kon zij op de NHG-garantie geen beroep doen. De Bank is daarmee destijds tekortgeschoten in haar informatieplicht.

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.