Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
5 jul 2016 Nieuws

Kifid: Wijs consument nadrukkelijk op opschortende voorwaarden NHG

Consument was bij het aangaan van de hypothecaire lening niet geïnformeerd over de opschortende voorwaarde van de NHG-garantie. Zolang de opschortende voorwaarde nog gold kon zij op de NHG-garantie geen beroep doen. De Bank is daarmee destijds tekortgeschoten in haar informatieplicht.
 • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
 • Kennisbank met 1000+ artikelen
 • Rekenmodellen en downloads
 • Persoonlijk archief
 • Inclusief Permanent Actueel module!!

Lees hier de volledige uitspraak (pdf, 4 pagina's)

Nadat Consument later alsnog door de Bank over de opschortende voorwaarde was geïnformeerd, heeft zij tegen het advies van de Bank in de woning toch verkocht. Voor de restschuld die na verkoop van de woning overbleef, bood de NHG-garantie geen dekking. Consument vordert dat de Bank de restschuld kwijtscheldt. De Commissie is van oordeel dat het causaal verband tussen het tekortschieten van de Bank en de schade ontbreekt, nu Consument nadat zij door de Bank was geïnformeerd en geadviseerd de woning alsnog heeft verkocht.
De vordering van Consument wordt afgewezen.

Bron: Kifid

Opschortende voorwaarden NHG, artikel 1.12

1.12 Opschortende voorwaarden
1.12.1 Nationale Hypotheek Garantie kan uitsluitend worden verstrekt onder opschortende voorwaarde(n) indien sprake is van één of meerdere van de navolgende situaties en voor het overige aan de Normen is voldaan. Het betreft de volgende situaties:

 1. feitelijke bewoning van de aangekochte woning is nog niet mogelijk, bijvoorbeeld wanneer de aangekochte nieuwbouwwoning nog niet is opgeleverd;
 2. ten behoeve van de financiering van een reeds in eigendom zijnde woning is een garantie (gemeentegarantie dan wel Nationale Hypotheek Garantie) verstrekt, of de financieringslasten van beide woningen tezamen vallen niet binnen de Normen;
 3. een polis van overlijdensrisicoverzekering ter aflossing van de lening met Nationale Hypotheek Garantie kan ten tijde van het passeren nog niet worden verpand omdat de acceptatie van de polis nog niet is afgerond;
 4. een ((afkoop)waarde van een) bestaande polis van levensverzekering, beleggingsovereenkomst en/of Spaarrekening Eigen Woning ter aflossing van de lening met Nationale Hypotheek Garantie kan ten tijde van het passeren nog niet worden verpand aan de lening omdat deze nog is verpand aan een andere lening;
 5. aanvrager(s) is (zijn) in een echtscheidingsprocedure verwikkeld en de echtscheiding is wel uitgesproken, maar nog niet ingeschreven in de openbare registers;
 6. aankoop van een woning ten behoeve van een voorgenomen samenvoeging met een andere woning en een daarmee samenhangende verbouwing tot één woning en de samenvoeging is nog niet gerealiseerd.

1.12.2 Bij verstrekking van Nationale Hypotheek Garantie onder opschortende voorwaarde(n) dient (dienen) de van toepassing zijnde opschortende voorwaarde(n) te worden benoemd in de offerte, met vermelding dat de borgtocht pas in werking treedt nadat de opschortende voorwaarde(n) is (zijn) vervuld (zie ook Artikel A3 van de Algemene Voorwaarden voor Borgtocht 2016-1).

Bron: NHG

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.