Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
16 jul 2014 Nieuws

Arrest Hoge Raad: Zorgplicht tussenpersoon

De Hoge Raad heeft een uitspraak gedaan waar de zorgplicht van een tussenpersoon bij brandverzekering met ‘alarmclausule’ in het geding was. De casus spitst zich toe op het feit dat terwijl tussenpersoon wist dat het alarm niet meer werkte deze verzuimd zou hebben de verzekeraar daarvan op de hoogte te brengen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Op de verzekeringsovereenkomst is een zgn. alarmclausule van toepassing, die de verzekerde verplicht om, op straffe van verval van het recht op uitkering, in het pand een ‘werkvaardige’ alarminstallatie aanwezig te hebben en te houden en, indien de alarminstallatie om welke reden dan ook niet naar behoren functioneert, dit zo spoedig mogelijk te melden

Op de assurantietussenpersoon rust de taak om te waken voor de belangen van de verzekeringnemers van de tot zijn portefeuille behorende verzekeringen.

In eerste aanleg is de tussenpersoon veroordeeld. De rechtbank heeft in het dictum voor recht verklaard dat de tussenpersoon onzorgvuldig jegens eiser heeft gehandeld door na te laten het telefonisch bericht van eiser, dat het alarm zich niet meer in werkende staat bevond, door te geven aan de verzekeraars.

In hoger beroep heeft De Hoge Raad dit eerdere vonnis vernietigd en de vordering van de eiser alsnog afgewezen. De Hoge Raad heeft bevestigd dat “de op assurantietussenpersoon rustende zorgplicht niet zo ver strekt dat zij op basis van haar kennis van de financiële situatie van de eiser, zich had moeten realiseren dat dit gevolgen zou hebben voor de alarmclausule.”

 

Bron: Rechtspraak

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

16 jul 2014

Laatst gewijzigd

16 jul 2014

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.