Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
18 aug 2010 Nieuws

UWV mag bijdrage levensloop verrekenen

Uitkeringsinstantie UWV verrekent terecht de werkgeversbijdrage aan de levensloopregeling met de uitkering van een gedeeltelijk arbeidsongeschikte politieman. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep bepaald in een proefproces.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!


De raad deed de uitspraak in een zaak die was aangespannen door een politieman die sinds 2002 gedeeltelijk arbeidsongeschikt is en gedeeltelijk werkt. Na de afschaffing van de vutregeling bij de politie en de introductie van de levensloopregeling in 2006 ontving hij een bijdrage van zijn werkgever voor de levensloopregeling. Hij zette dit geld apart om een periode van verlof te kunnen financieren.

UWV ziet de bijdrage als loon en daardoor kan de WAO-uitkering lager uitvallen. De Centrale Raad van Beroep is het daarmee eens. De uitspraak kan gevolgen hebben voor vijfhonderd politiemensen die in ongeveer dezelfde situatie verkeren als de politieman die het proefproces aanspande.

De zaak
Als gevolg van fiscale wetgeving konden bestaande vutregelingen na 1 januari 2006 niet langer worden voortgezet. Ter vervanging daarvan is in het Akkoord Arbeidsvoorwaarden sector politie 2005-2007 ten behoeve van de levensloopregeling door de werkgever aan de politieambtenaar een drietal bijdragen beschikbaar gesteld. Tussen de politievakorganisaties en het UWV is correspondentie gevoerd over de situatie van een gedeeltelijk herplaatste en gedeeltelijk arbeidsongeschikte politieambtenaar die deze bijdragen stort op een geblokkeerde levenslooprekening. Het UWV stelt zich op het standpunt dat de bijdragen moeten worden verrekend met de WAO-uitkering.

Rechtbank Almelo
De rechtbank Almelo oordeelde dat door de fiscale wijziging per 1 januari 2006 een scheve verhouding was ontstaan in de situatie van betrokkene in vergelijking met een na 1 januari 2006 arbeidsongeschikt geworden politieambtenaar. Bij de vaststelling van de WAO-uitkering was destijds geen rekening gehouden met de betaalde premies voor de vervroegde uittredingsregeling, terwijl de aan betrokkene na 1 januari 2006 betaalde toelagen (bijdragen) wel als inkomsten uit arbeid gelden. Volgens de rechtbank diende die scheve verhouding op basis van een redelijke uitleg van de arbeidsongeschiktheidswetgeving te worden opgelost.

Centrale Raad van Beroep
Er is volgens de Centrale Raad van Beroep geen reden om bij de genoemde verrekening met de voornoemde scheve verhouding rekening te houden op basis van de door de rechtbank voorgestane redelijke uitleg. Daarvoor zag de Centrale Raad van Beroep te minder reden omdat uit beantwoording van Kamervragen op 19 december 2006 en een brief aan de Tweede Kamer van 8 juli 2008 valt af te leiden dat deze problematiek onder ogen is gezien, maar niet heeft geleid tot het treffen door de wetgever van een specifieke regeling.

De Centrale Raad van Beroep vernietigt de uitspraak van de rechtbank en verklaart het beroep van betrokkene tegen het besluit op bezwaar waarbij de verrekening werd gehandhaafd ongegrond.

Bron: BNR, 18-08-2010
 

Uw mening

 
19 aug 2010
Het zou onze wetgevers sieren als ze eens nadenken wat de mogelijke gevolgen zijn van regeleingen die
in het leven worden geroepen, gelijktijdig in een resolutie vast te stellen wat de gevolgen de fiscale en
sociaal rechterlijke gevolgen zijn.
Dit voorkomt onzekerheden, frustraties en een gigantische besparing op de kosten voor de rechterlijke
macht en beroepsinstanties. Kennelijk kunnen overheden niet meer vooruitdenken, d.w.z. regeren.
 
18 aug 2010
Dit was met spaarloon toch ook al het geval?
 
Wilt u reageren? Log graag eerst in.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

18 aug 2010

Laatst gewijzigd

18 aug 2010

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.