Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
24 aug 2017 Nieuws

Bij complexe wijziging hypotheek deskundig advies nodig

De Consumentenbond stelde eerder aan de hand van haar onderzoek dat consumenten vaak onnodig op hoge kosten bij de aanpassing van hun hypotheek worden gejaagd.
29 apr 2015 Nieuws

OvFD roept marktpartijen op om gezamenlijk een Onafhankelijkheidslabel te ontwikkelen

De OvFD heeft in samenwerking met Adviesbureau Fred de Jong een voorstel opgesteld om te komen tot een Onafhankelijkheidslabel voor financieel advieskantoren.
21 apr 2015 Nieuws

Kies voor onafhankelijk advies (video OvFD)

OvFD stelt video’s ‘Kies voor onafhankelijk advies’ beschikbaar aan de markt. Communicatiebureau Artica in Ootmarsum heeft in opdracht van de OvFD daarvoor twee video’s - een uitgebreide- en een social media versie – ontwikkeld, die onafhankelijke adviseurs kunnen gebruiken om consumenten te informeren over het belang van een onafhankelijk advies.
5 sep 2013 Nieuws

Verbond, Adfiz en OvFD verkennen mogelijkheid tot raamwerk voor samenwerking

Het Verbond van Verzekeraars, Adfiz en de OvFD verkennen of het mogelijk is om te komen tot een raamwerk voor een samenwerkingsovereenkomst (model SWO). De brancheorganisaties streven er naar om - met inachtneming van de wettelijke kaders - een raamwerk te ontwikkelen dat als uitgangspunt de wensen en behoeften van de klant heeft en vanuit dat perspectief voor alle partijen de dienstverlening en de verantwoordelijkheden vanzelfsprekend helder maakt.
24 jul 2013 Nieuws

Kostprijsmodel leidt niet tot inzicht en vergelijkbaarheid van tarieven voor consument

De minister heeft aangegeven dat consumenten in staat moeten zijn om op basis van informatie over de reikwijdte en prijs van de dienstverlening te beslissen welk soort dienstverlening zij wensen en waar zij die willen betrekken. Een gelijk speelveld tussen het intermediaire- en het directe kanaal is daarbij van groot belang. Daarom moeten ook directe aanbieders de kosten van dienstverlening (advies- en distributiekosten) transparant maken. Deze kostprijs van dienstverlening dient te worden berekend op basis van een kostprijsmodel, om ervoor te zorgen dat de kosten tussen de verschillende distributiekanalen vergelijkbaar, juist en controleerbaar zijn. Deze belangrijke doelstelling dreigt nu niet te worden bereikt, stelt de OvFD.
11 jul 2013 Nieuws

Verbond van Verzekeraars, Adfiz en OvFD: houd aftrekbaarheid advieskosten in stand

Het kabinet wil de aftrekbaarheid van advieskosten (fee) voor lijfrenten en arbeidsongeschiktheidsrenten schrappen. Een besparing van nog geen één procent op het totale bezuiningspakket, die bovendien slecht uitwerkt voor de opbouw van pensioenvermogen. Dat betogen Adfiz, de OvFD en het Verbond in een oproep aan de Eerste Kamer.
12 apr 2013 Nieuws

Publicatie antwoordbrieven op eerdere uitstelverzoeken Adfiz en OvFD

Naar aanleiding van het verzoek van de Commissie voor Wonen en Rijksdienst is een afschrift van de antwoordbrieven aan de Organisatie van Financiële Dienstverleners (OvFD) en Adfiz met betrekking tot de overgangstermijn aanpassing bestaande hypotheken gepubliceerd.
28 aug 2012 Nieuws

Hypotheekbedrijven bezorgd over begrotingsakkoord

De OVFD maakt zich zorgen over starters op de woningmarkt en is net als adviesketen De Hypotheker bang dat de keuzevrijheid voor consumenten ernstig wordt beperkt door de hypotheekparagraaf in het begrotingsakkoord.
28 aug 2012 Nieuws

Christian Dijkhof nieuwe voorzitter OvFD

Christian Dijkhof (42) is door de Algemene Ledenvergadering gekozen als nieuwe voorzitter van de OvFD. Christian volgt daarmee Karel Pauw op, die deze functie negen jaar heeft vervuld. Vanaf 2003 als voorzitter van de VvHN en vanaf 2009 – na een fusie van de VvHN met de FKO - als voorzitter van de OvFD.
27 aug 2012 Nieuws

Veel intermediairs twijfelen aan nut belangenclubs

Veel intermediairs twijfelen eraan of ze de komende twee jaar lid blijven van belangenorganisatiesals Adfiz, Commissie CFD, FFP, NVHP, OvFD en SEH. Dat blijkt uit het onderzoek van D&O naar koepelorganisaties.
Getoond 1 tot 10 van 31. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.