Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
6 feb 2020 Nieuws

Conflict BW en Wet IB2001? (hypotheekrenteaftrek)

Een man en vrouw zijn in 2009 op huwelijkse voorwaarden met elkaar gehuwd. Ze wonen niet samen, maar zijn ook niet duurzaam gescheiden.
De man is eigenaar van de woning waarin hij woont en de vrouw is eigenaresse van de woning waarin zij woont. Zij geven aan dat zij het onrechtvaardig vinden dat zij op grond van de inkomstenbelastingwetgeving als gehuwden slechts één woning mogen aanmerken als eigen woning (box 1), terwijl zij voor het BW geen samenwoonverplichting hebben.
18 nov 2019 Nieuws

Oude lening valt toch onder financiering nieuwe woning

Op 1 januari 2013 was de oude woning nog steeds niet verkocht, waardoor de belanghebbende uit de 3-jaarstermijn van art. 3.111(2) Wet IB 2001 liep waarbinnen hypotheekrente voor twee woningen aftrekbaar kan zijn (verhuisregeling) en waardoor de oude woning fictief werd vervreemd en overging naar box 3. De rente op de oude lening is vanaf 1 januari 2013 in beginsel niet meer aftrekbaar.
10 sep 2019 Nieuws

Volgorde risico voor rekening consument

Consumenten hebben in 2009 een hypothecaire geldlening verhoogd. In 2010 is een andere woning aangekocht. In 2013 is relatie gescheiden en de woningen zijn met een hoge restschuld verkocht.
2 apr 2019 Nieuws

Dubbele woning en hypotheekrenteaftrek

Kunnen twee naast elkaar gelegen appartementen worden aangemerkt als één eigen woning als bedoeld in artikel 3.111, lid 1, Wet IB 2001? Het Gerechtshof Amsterdam heeft een oordeel gegeven.
1 mrt 2019 Nieuws

Geen aansprakelijkheid hypotheekadviseur volgorderisico huiseigenaar

Door de tegenvallende duur en opbrengst van de verkoop van de oude woning ontstonden dubbele lasten en een lagere overwaarde. De huiseigenaar stelt de hypotheekadviseur aansprakelijk en is in hoger beroep gegaan. De huiseigenaar stelt dat de hypotheekadviseur "... onrechtmatig want in strijd met de zorgplicht dan wel in strijd met de tussen partijen gesloten overeenkomsten dan wel in strijd met hetgeen betamelijk is handelden jegens huiseigenaar...".
12 dec 2014 Nieuws

Kifid: dubbele woonlast niet aan adviseur te wijten

Een consument verwijt een geldverstrekker een ondeugdelijk advies en onvoldoende medewerking bij het omzetten van zijn hypotheekconstructie. De Commissie is van oordeel dat de consument zelf heeft besloten het risico aan te gaan door het aankopen van een nieuwe woning terwijl er nog geen zekerheid bestond over de verkoop(prijs) van de oude woning. Een langdurige periode van dubbele woonlasten heeft tot een betalingsachterstand geleid. Dit is een omstandigheid die geldverstrekker niet valt toe te rekenen. Vordering is afgewezen.
5 sep 2014 Nieuws

Drie crisismaatregelen woningmarkt worden verlengd

Het kabinet is voornemens een drietal crisismaatregelen voor de woningmarkt te verlengen. Dit meldt RTL Nieuws. Eerder was al bekend geworden dat de BTW maatregel voor verbouwingen verlengd zal worden tot juli 2015. Het kabinet en de oppositiepartijen hebben bij de begrotingsonderhandelingen opnieuw besloten tot verlenging voor het lage btw op onderhoud en renovatie. Dit besluit moet na de begrotingsonderhandeling op Prinsjesdag nog formeel bekrachtigd worden.
16 apr 2014 Nieuws

Uitleg 'tweewoningenregel' (AOW)

De Sociale Verzekeringsbank past sinds 1 februari 2014 nieuwe regels toe voor twee ongehuwde AOW’ers die ieder een eigen huur- of koopwoning hebben en de meeste tijd samen in dezelfde woning verblijven. Het kan ook gaan om een AOW’er en een andere ongehuwde, meerderjarige persoon. Voor de tweewoningenregel gelden een aantal voorwaarden. Voldoet u aan deze voorwaarden dan krijgt u een AOW-pensioen voor ongehuwden. Dit pensioen is gebaseerd op 70% van het netto minimumloon.
11 apr 2014 Nieuws

Nader onderzoek miljoenenfraude hypotheekrenteaftrek

De gemeente Amsterdam en de Belastingdienst zijn een onderzoek gestart naar fraude met de hypotheekrenteaftrek. Dat meldt RTL Nieuws op basis van bronnen. Landelijk zou het gaan om duizenden gevallen, waarbij voor miljoenen wordt gefraudeerd.
7 jan 2014 Kennis

Dubbele rente aftrek (oude woning / nieuwe woning)

Mensen die met een dubbele hypotheek zitten omdat ze hun oude huis niet kwijtraken, mogen de rente van beide hypotheken een jaar langer aftrekken. De verhuisregeling eindigt per 1 januari 2015 dus zowel voor woningen die sinds 2011 te koop staan als voor woningen die sinds 2012 te koop staan. In artikel 3.111 lid 2 Wet IB2001 is sprake van drie jaar. Deze verruiming zou per 1 januari 2014 weer teruggebracht worden naar twee jaar, maar is nu met 1 jaar verlengd. Zonder een nieuwe verlenging geldt vanaf 2015 weer 2 jaar.
Getoond 1 tot 10 van 21. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.