Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
1 okt 2020 Nieuws

Wat zijn de regels voor gevolmachtigd agenten bij productontwikkeling?

Gevolmachtigd agenten (co-)ontwikkelen regelmatig financiële producten, naast het distribueren ervan. Zij moeten zich doorlopend houden aan de regels voor productontwikkeling, net als banken, verzekeraars en tussenpersonen.
8 mei 2020 Nieuws

Volmachtmarkt groeit

In 2019 was de Combined Operating Ratio (COR) op boekjaar in het volmachtkanaal voor schadeverzekeringen 93,7 procent. Dat blijkt uit de Marktrapportage 2019 Volmachten van de NVGA en het Verbond van Verzekeraars.
4 dec 2019 Nieuws

Nieuw Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht

Het Verbond van Verzekeraars heeft een nieuwe Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht (VSV 2019) gepubliceerd. Met de nieuwste VSV kunnen verzekeraars voldoen aan de nieuwste wet- en regelgeving, waaronder de AVG en IDD, en de recente Good Practice van DNB over uitbesteding aan gevolmachtigden.
17 sep 2019 Nieuws

Leidraad Klantbelang Centraal

Het Verbond van Verzekeraars en de NVGA hebben samen de Leidraad Klantbelang Centraal (KBC) ontwikkeld, waarmee gevolmachtigden hun bedrijfsvoering kunnen toetsen op regelgeving en normering op het gebied van klantbelang.
2 sep 2019 Nieuws

Publicatie Good Practice Beheersing Volmachten

In de Good Practice gaat DNB in op de eisen uit de wet- en regelgeving op het gebied van volmachten en de verwachtingen van DNB daarbij. Het is na intensief overleg met de sector tot stand gekomen. De Good Practice vervangt het Normenkader volmachten uit 2013.
7 aug 2018 Nieuws

Moet ex-partner meewerken aan verkoop woning?

De voorzieningenrechter heeft een uitspraak gedaan in een kort geding. Partijen waren overeengekomen de woning te verkopen, maar een verkoop mislukte doordat geen overeenstemming bereikt werd over de koopsom.
5 dec 2016 Nieuws

Vragen over vakbekwaamheidsbouwwerk

Minister Dijsselbloem heeft de Tweede Kamer antwoorden op vragen die zijn gesteld in het schriftelijk overleg over de diplomaplicht in relatie tot het algemeen pensioenfonds, de analyse van het vakbekwaamheidsbouwwerk en volmacht toegezonden.
29 jun 2015 Nieuws

(mogelijke) examinering volmacht examens

In aansluiting op het advies "Volmacht in het vakbekwaamheidsbouwwerk na 2014" en gelet op de vraagstelling van de Minister heeft het CDFD besloten eerst de belangstelling te gaan registreren voor het invulling geven aan een volmachtmodule via de examenbank of via een eventuele accreditatie.
6 mei 2015 Nieuws

Onherroepelijke volmacht tot verkoop houdt ondanks daling huizenprijzen stand

In een uitspraak van de rechtbank is een onherroepelijke volmacht intact gelaten. De schuldenaar deed een beroep op de economische crisis en de daarmee gepaard gaande waardedaling van onroerende zaken ter onderbouwing van zijn stelling dat sprake is van gewichtige redenen in de zin van artikel 3:74 lid 4 BW die maken dat de onherroepelijke volmacht van hem aan zijn schuldeiser buiten werking dient te worden gesteld.
27 jan 2015 Nieuws

CDFD zendt advies "Volmacht in het vakbekwaamheidsbouwwerk na 2014" naar ministerie van Financiën

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft het advies Volmacht in het vakbekwaamheidsbouwwerk na 2014 verzonden aan de minister van Financiën. De reacties op de consultatieronde zijn door het College gewogen en indien van toepassing verwerkt.
Getoond 1 tot 10 van 26. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.