Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
5 dec 2016 Nieuws

Vragen over vakbekwaamheidsbouwwerk

Minister Dijsselbloem heeft de Tweede Kamer antwoorden op vragen die zijn gesteld in het schriftelijk overleg over de diplomaplicht in relatie tot het algemeen pensioenfonds, de analyse van het vakbekwaamheidsbouwwerk en volmacht toegezonden.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

"Download:  'Antwoorden op vragen uit schriftelijk overleg vakbekwaamheidsbouwwerk' (pdf, 7 pagina's)

Met de voorgestelde wijziging, opgenomen in het wijzigingsbesluit financiële markten 2017, worden de producten die onder de definitie van ‘pensioen’ vallen uitgebreid waardoor het advies over een algemeen pensioenfonds (APF) en het vrijwillig aansluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds onder de reikwijdte van de diplomaplicht wordt gebracht.

Overzicht Wft-diplomaplicht bij adviseren over pensioen

Pensioenproduct Onderdeel van eisen Wft-diplomaplicht module pensioen
Pensioenverzekering Ja
Premiepensioenvordering Ja
APF Ja
Bedrijfstakpensioenfonds Ja, mits vrijwillige aansluiting
Ondernemingspensioenfonds Nee
Beroepspensioenfonds Nee

Variabele pensioenuitkering
Ja, indien onderdeel van verzekerde regeling of vrijwillige regeling bij een APF of bedrijfstakpensioenfonds

 

Gevolmachtigd agent

De gevolmachtigd agent adviseert de consument of cliënt niet en heeft ook geen klantcontact. Om die reden heb ik besloten om volmacht niet onder de reikwijdte van het vakbekwaamheidsbouwwerk te brengen en is dat wel het geval indien het gaat om advisering over een verzekering of een pensioenproduct aan een werkgever (cliënt).

Datum

De uitbreiding van de diplomaplicht zal naar alle waarschijnlijkheid op 1 juli 2017 in werking treden.

Wordt ook gekeken naar een module uitvaartverzekeringen?

Bij de analyse van het vakbekwaamheidsbouwwerk zullen alle verzoeken met betrekking tot de modulestructuur die bij het ministerie van Financiën of het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) zijn of worden ingediend, worden meegenomen. Dit betekent dat ook verzoeken omtrent (een module voor) uitvaartverzekeringen wordt meegenomen in de analyse.

Bron: Rijksoverheid

Lees ook…

AFM gaat diploma’s financiële dienstverleners (steekproefsgewijs) controleren

Op 1 januari 2017 loopt de overgangstermijn voor vakbekwaamheid af en moeten alle adviseurs over het nieuwe omgewisselde diploma beschikken.

De AFM controleert vanaf 1 januari 2017 financiële dienstverleners op de naleving van de diplomaplicht.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

5 dec 2016

Laatst gewijzigd

5 dec 2016

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.