Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
26 nov 2021 Nieuws

Wijziging van de Huisvestingswet 2014 (internetconsultatie)

Dit wetsvoorstel strekt tot verbetering van de werking, uitvoerbaarheid en toekomstbestendigheid van de Huisvestingswet 2014. Om dit te bereiken worden de regels aangaande woonruimteverdeling, woonruimtevoorraadbeheer en de sturing en het toezicht op het lokale huisvestingsbeleid aangevuld en aangepast. (o.a. opkoopbescherming)
23 nov 2021 Nieuws

Wetsvoorstel tot wijziging Woningwet

Dit wetsvoorstel ziet op het ongedaan maken van de verruiming van de mogelijkheden voor reguliere tijdelijke verhuur. Met de verruiming is op 10 maart 2021 door de Tweede Kamer ingestemd bij de behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging Woningwet naar aanleiding van de evaluatie (hierna: Evaluatiewet Woningwet).
12 nov 2021 Nieuws

Wegnemen administratieve knelpunten no-riskpolis voor werkgevers

Een van de onderdelen uit het wetsvoorstel Breed Offensief betreft het wegnemen van administratieve knelpunten rond de no-riskpolis voor werkgevers.
26 okt 2021 Nieuws

Wijzigingswet financiële markten 2022

Minister Hoekstra stuurde het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet bekostiging financieel toezicht 2019 en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2022) in.
25 okt 2021 Nieuws

Helmplicht voor alle snorfietsers

Alle snorfietsers moeten vanaf 1 juli 2022 verplicht een helm dragen. De verwachting is dat hiermee het aantal verkeersdoden en –gewonden onder snorfietsers omlaag gaat. De ministerraad heeft er mee ingestemd dat minister Van Nieuwenhuizen dit voorstel aan de Tweede Kamer zendt.
20 okt 2021 Nieuws

Nnav Wetsvoorstel niet-indexeren van het basiskinderbijslagbedrag

Staatssecretaris Wiersma stuurde de Tweede Kamer de Nota naar aanleiding van het verslag inzake het Wetsvoorstel niet-indexeren van het basiskinderbijslag bedrag en het extra bedrag van de kinderbijslag in de Algemene Kinderbijslagwet over de jaren 2022, 2023 en deels over 2024.
15 okt 2021 Nieuws

Reparatiewetgeving hypotheekrenteaftrek in de maak

Staatssecretaris Vijlbrief stuurde de voorgenomen wetswijzigingen van de toepassing eigenwoningregeling bij partners naar de Tweede Kamer.
14 okt 2021 Nieuws

Betaald ouderschapsverlof voor ouders

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de wet betaald ouderschapsverlof. Dit wetsvoorstel regelt dat ouders deels betaald ouderschapsverlof kunnen opnemen bij de geboorte van hun kind.
14 okt 2021 Nieuws

Wetsvoorstel Implementatiewet richtlijn modernisering consumentenbescherming

Het wetsvoorstel Implementatiewet richtlijn modernisering consumentenbescherming is aan de Tweede Kamer aangeboden. Hiermee worden consumentenrechten verbeterd.
11 okt 2021 Nieuws

Implementatiewet richtlijn gedekte obligaties

Minister Hoekstra stuurde de Tweede Kamer het wetsvoorstel en alle bijbehorende documenten voor de Implementatiewet richtlijn gedekte obligaties.
Getoond 1 tot 10 van 424. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
???????KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.