Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
8 feb 2021 Kennis

Handreiking RVU

De Belastingdienst heeft een handreiking gepubliceerd waarin nader ingegaan wordt op het begrip “Regeling voor vervroegde uittreding”.
4 sep 2020 Nieuws

Wetsvoorstel (pensioen)bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Er is een wetsvoorstel ingediend in verband met de introductie van de mogelijkheid om een deel van de waarde van de aanspraken op ouderdomspensioen of op periodieke uitkeringen van oudedagsvoorzieningen in de derde pijler op de ingangsdatum daarvan te laten afkopen.
Ook is er sprake van een tijdelijke versoepeling van de pseudo-eindheffing op regelingen voor vervroegde uittreding en de uitbreiding van de fiscale ruimte voor het sparen van bovenwettelijk verlof (Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen).
6 jul 2020 Nieuws

Overeenstemming over uitwerking pensioenakkoord

Het kabinet en sociale partners hebben definitief overeenstemming bereikt over de uitwerking van pensioenakkoord. Daarmee is een belangrijke mijlpaal bereikt op weg naar een nieuw pensioenstelsel.
5 jun 2018 Nieuws

Kamerbrief voorwaarden affinanciering voorwaardelijke VPL-aanspraken

Brief van minister Koolmees (SZW) aan de Tweede Kamer waarin hij duidelijkheid verschaft over vragen die recent zijn gerezen rond de affinanciering van voorwaardelijke aanspraken die voortkomen uit een overgangsregeling in het kader van de afschaffing van de fiscale faciliëring van VUT- en prepensioenregelingen (VPL).
4 jun 2013 Nieuws

Overbruggingsuitkering AOW geregeld

De regeling voorziet in een overbruggingsuitkering voor mensen met een lopende VUT- of prepensioenuitkering (of vergelijkbare regeling) op 1 januari 2013 die als gevolg van de verhoging van de AOW-leeftijd inkomensverlies hebben.
24 jan 2013 Nieuws

Klijnsma kiest voor ruime doelgroep Overbruggingsregeling AOW

Meer mensen komen in aanmerking voor de overbruggingsregeling AOW. De regeling is bedoeld voor mensen met een inkomen beneden 150% WML, die tijdelijk minder inkomen hebben door de geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd. Hieronder de verdere uitwerking van de doelgroep, toegang en inhoud van de regeling.
19 okt 2012 Nieuws

Aanvulling vraag en antwoord belastingdienstpensioensite

Op 17 oktober 2012 heeft de Kennisgroep pensioenen (loonbelasting) een nieuwe Vraag & Antwoord publicatie op haar website geplaatst. De aanvulling gaat over 'het compenseren van het aanpassen van de AOW-leeftijd in een VUT-regeling'
7 aug 2012 Nieuws

Wijziging ingangsdatum AOW

Met ingang van 1 april 2012 ontvangt iemand AOW vanaf de dag dat hij of zij 65 wordt. Nu is het nog zo dat iemand wel vanaf zijn verjaardag recht erop heeft, maar de uitkering al ontvangt op de eerste dag van de maand waarin die 65 jaar wordt.
6 aug 2012 Nieuws

Nieuwe richtlijnen voor aanmerken ontslagvergoeding als verkapte VUT

Staatssecretaris Wijn van Financiën heeft onlangs aanvullende criteria bekendgemaakt om te kunnen toetsen of een ontslagregeling niet zal worden aangemerkt als een regeling voor vervroegde uitkering (RVU). Als er inderdaad geen sprake is van een verkapte VUT-regeling, hoeft de werkgever geen naheffing te verwachten van 26%.
Getoond 1 tot 10 van 18. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.