Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
17 feb 2023 Nieuws

Oproep om witte vlek pensioen tegen te gaan

De Stichting van de Arbeid doet in een brief aan decentrale partijen die betrokken zijn bij het arbeidsvoorwaardelijk overleg, een oproep om zich in te zetten om het aantal werknemers dat geen pensioen opbouwt (de zogenaamde ‘witte vlek pensioen’) te verminderen.
9 feb 2022 Nieuws

Witte vlek op pensioengebied

In Nederland is het primair aan sociale partners om een aanvullende pensioenregeling overeen te komen en aan te bieden. Dit is echter niet verplicht. Dat leidt ertoe dat niet alle werknemers pensioen opbouwen via hun werkgever en er een zogenoemde “witte vlek” ontstaat.
27 nov 2015 Nieuws

Belastingdienst: geen knip zuiver en onzuivere pensioenaanspraak

In een 'vraag en antwoord' geeft de Belastingdienst aan dat ingeval van bovenmatigheid of een oneigenlijke handeling de waarde van de volledige pensioenaanspraak direct in de belastingheffing moet worden betrokken, dit ondanks een eerdere uitspraak van de Rechtbank.
5 dec 2014 Nieuws

Is het mogelijk om een pensioenregeling ook nog na 1 januari 2015 aan te passen aan de gewijzigde fiscale pensioenkaders?

Op 1 januari 2015 treden de maatregelen van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 (hierna: Wet Witteveen 2015) in werking. Hierdoor wijzigen de fiscale kaders voor pensioenregelingen. Ook bestaande pensioenregelingen moeten met ingang van 1 januari 2015 volledig voldoen aan de gewijzigde fiscale regels.
27 mrt 2014 Nieuws

Wijzigingen voorstellen Witteveen per wetsartikel

Overzicht van de huidige wetteksten met daarin per artikel gemarkeerd de wijzigingen zoals voorgesteld door het wetsvoorstel Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en de novelle Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 ('Witteveen').
19 dec 2013 Nieuws

Kabinet komt met nieuwe voorstellen voor hervorming pensioenopbouw

Het kabinet heeft met de fracties van VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en de SGP constructief overleg gevoerd over de hervorming van de fiscale behandeling van pensioenen. Op basis daarvan heeft het kabinet vandaag een brief met nieuwe voorstellen aan de Tweede Kamer gestuurd. Het kabinet komt tegemoet aan de bezwaren van in ieder geval de genoemde fracties op de eerdere pensioenvoorstellen.
13 dec 2013 Nieuws

Uitspraak rechtbank Gelderland over bovenmatig deel pensioenaanspraak niet tot richtsnoer te nemen

Rechtbank Gelderland heeft op 5 november 2013 uitspraak gedaan in een procedure waarbij in geschil was of een bestaande pensioenregeling tijdig was aangepast aan de met ingang van 1 juni 1999 in werking getreden Wet fiscale behandeling van pensioenen (het Witteveenkader). Na geconcludeerd te hebben dat de regeling niet tijdig is aangepast, oordeelt de Rechtbank dat niet de gehele pensioenaanspraak moet worden belast maar slechts dat deel van de aanspraak dat in het licht van het Witteveenkader een bovenmatig karakter draagt.
17 nov 2013 Nieuws

Staffels Witteveenkader 2014 gepubliceerd

De Pensioenfederatie heeft een overzicht (zie link) van de staffels 2014 in een handzaam document samengesteld. Veel pensioenfondsen hebben aangegeven de pensioenrichtleeftijd voor het jaar 2014 nog niet te willen wijzigen. Zij kijken waar de fiscale ruimte ligt om de lagere pensioenleeftijd vooralsnog te handhaven.
24 jun 2013 Nieuws

Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen)

Sociale partners hebben de wens de per 1 januari 2015 voorziene aanpassing van het Witteveenkader aan te vullen met een spaarfaciliteit. Dit is dan een spaarfaciliteit met ingang van 1 januari 2015, waardoor in totaal een pensioenopbouw kan worden gerealiseerd die gelijkwaardig is aan een bruto-opbouw van 1,85%. Het kabinet heeft dit voorstel overgenomen. In het voorstel is sprake van een aanvulling op het pensioen - op te bouwen via zogenoemde pensioenexcedentregelingen – met vrijstelling van vermogensrendementsheffing in box 3 van de inkomstenbelasting. Waar pensioen wordt opgebouwd uit brutoloon, wordt deze aanvulling opgebouwd uit het netto-inkomen.
14 mei 2013 Nieuws

DNB ziet economische impuls bij beperking Witteveenkader

De voorgenomen aanpassing van het zogenoemde Witteveenkader beperkt de fiscaal aftrekbare pensioenopbouw. Hierdoor ontstaat ruimte voor een verlaging van de pensioenpremies, die de economie een behoorlijke impuls kan geven, schrijft DNB in haar bulletin.
Getoond 1 tot 10 van 11. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.