Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
10 sep 2018 Nieuws

Effectiviteit van de no-riskpolis

De Beleidsonderzoekers en SEO Economisch Onderzoek hebben in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoek gedaan naar de bekendheid met en de effectiviteit van de no-riskpolis. De belangrijkste conclusies zijn de volgende.
13 jul 2018 Nieuws

De no-riskpolis in kaart gebracht

Werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking in dienst hebben, kunnen bij ziekte van deze mensen een beroep doen op een regeling die hun loondoorbetaling compenseert. Dit is de no-riskpolisregeling.
26 jun 2017 Nieuws

No-risk premie naar 56 voor oudere werknemer

Werkgevers die mensen in dienst nemen die na 1 januari 2018 56 jaar of ouder zijn, worden gecompenseerd als deze werknemers uitvallen vanwege ziekte. Het gaat om mensen die meer dan een jaar werkloos zijn en een ww-uitkering hebben ontvangen. Dat staat in de verzamelwet waarmee de ministerraad heeft ingestemd op voorstel van minister Asscher.
18 nov 2016 Nieuws

No-riskpolis onbeperkt geldig

Het wordt werkgevers op twee manieren makkelijker gemaakt om mensen met een arbeidshandicap aan te nemen. Zo is er een nieuw systeem om werkgevers op een eenvoudige manier in contact te brengen met mensen die graag willen werken en een arbeidsbeperking hebben. Het UWV lanceert de ‘kandidatenverkenner banenafspraak’, een online personeelsbank met al bijna 60 duizend werkzoekenden met een arbeidsbeperking. En de polis die het werkgeversrisico van loondoorbetaling bij ziekte afdekt, wordt voor onbepaalde tijd geldig.
8 sep 2016 Nieuws

Beantwoording schriftelijke vragen over banenafspraak

Staatssecretaris Klijnsma heeft de Tweede Kamer de antwoorden op vragen van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de één-meting banenafspraak toegezonden.
28 jun 2016 Nieuws

Internetconsultatie: Besluit experiment vervroegde inzet no-risk polis

In het Tijdelijk besluit experiment vervroegde inzet no-riskpolis Ziektewet wordt geregeld dat, bij wijze van experiment, tijdelijk afgeweken mag worden van een aantal wettelijke bepalingen met betrekking tot de inzet van de zogenoemde “no-riskpolis”.
2 nov 2015 Nieuws

Handhaving en dienstverlening WIA door UWV

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher, gaat in een Kamerbrief uitgebreid in op de stand van zaken bij het UWV met betrekking tot de WIA.
9 jul 2015 Nieuws

LCR-Handreiking Participatiewet

De Landelijke Cliëntenraad (LCR) heeft een update uitgebracht van de 'handreiking Participatiewet'. In de handreiking is bijvoorbeeld meer informatie te vinden over de No-riskpolis, doelgroep Quotumwet, herziene aanpak beoordeling doelgroep banenafspraak en bijvoorbeeld het boeteregime dat is aangepast.
5 feb 2015 Nieuws

UWV: No-riskpolis voor werknemers

Neemt u een werknemer aan vanuit de banenafspraak? En wordt hij ziek? Dan kunt u sinds 1 januari 2015 voor hem een Ziektewet-uitkering krijgen. Deze garantie van UWV heet de no-riskpolis.
14 mei 2014 Nieuws

Voorhang Tijdelijk besluit experimenten Ziektewet

Met het Tijdelijk besluit experimenten Ziektewet worden experimenten van de sociale partners juridisch mogelijk maakt, die het doel hebben ziekteverzuim en uiteindelijk instroom in de Wet WIA terug te dringen.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.