Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
21 apr 2021 Nieuws

Eigen woning belangrijkste vermogensbestanddeel

Bijna 6 op de 10 huishoudens hadden een eigen woning in 2019. Het eigenwoningbezit is sinds 2008 vrij constant. De eigen woning vormde in 2019 met 57 procent van de bezittingen het grootste vermogensbestanddeel. Prijsstijgingen en -dalingen van woningen hebben daardoor grote invloed op het vermogen van huishoudens. Daarna volgen het aanmerkelijk belang (15 procent) en bank- en spaartegoeden (12 procent).
27 nov 2020 Nieuws

Schoonfamilie eist vordering op bij ex-schoondochter

Ouders hebben een drietal leningen verstrekt aan de zoon en schoondochter. De relatie tussen zoon en schoondochter is beëindigd. De ouders vorderen de helft van de leningen terug bij de ex-schoondochter.
13 mrt 2020 Nieuws

Landelijk Incasso Centrum Belastingdienst

BelastingTelefoon: 0800 - 0543 (gratis)
1 jul 2019 Nieuws

Wijziging Leidraad Invordering 2008

Dit besluit wijzigt het besluit van 12 juni 2008, nr. CPP2008/1137M. De Leidraad Invordering 2008 wordt gewijzigd in verband met een aantal benodigde technische en redactionele aanpassingen.
19 mrt 2019 Nieuws

Kamervragen over uitstaande belastingschuld

Staatssecretaris Snel heeft gereageerd op Kamervragen over uitstaande belastingschulden.
28 feb 2018 Kennis

Formulier beslagvrije voet Belastingdienst

Via de website van de Belastingdienst kan een formulier gedownload worden waarmee een overheidsvordering of verrekening ongedaan kan worden gemaakt als een verzoeker onder het bestaansminimum terecht is gekomen. Ook wanneer een verzoeker van mening is dat de beslagvrije voet incorrect is berekend, kan dit formulier worden gebruikt. Er is tevens een rekenmodel beschikbaar.
8 dec 2016 Nieuws

RvS: Afwijzing kwijtschelding NHG wegens onvoldoende onderbouwing uitgaven bouwdepot

De Raad van State heeft in hoger beroep een een voormalige huiseigenaar in het ongelijk gesteld. Door het niet voldoende kunnen onderbouwen van de uitgaven uit het verbouwingsdepot van €8.879 blijft de voormalige huiseigenaar met een schuld aan het WEW zitten van ruim €69.000.
23 dec 2014 Nieuws

Monitor Betalingsachterstanden 2014

De monitor geeft de belangrijkste cijfermatige ontwikkelingen op het gebied van betalingsachterstanden, kredieten en leningen, afbetalingsregelingen, roodstand en creditcardschulden aan. In 2011 is de laatste – en vierde – meting van de Monitor betalingsachterstanden uitgebracht. Als we de situatie van 2014 vergelijken met die van 2011, dan zien we dat het aantal huishoudens dat te maken heeft met een vorm van betalingsachterstand, is gestegen. De omvang van de bedragen van de achterstallige rekeningen is niet of nauwelijks toegenomen.
24 okt 2013 Kennis

Actualisering besluit inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 16 februari 2012, nr. BLKB 2012/137M en bevat een nieuw beleidsstandpunt over de tijdigheid van een verzoek om een voorlopige aanslag of een aangifte en een goedkeuring voor de waardering van achtergestelde deposito’s en vorderingen op de DSB Bank NV op peildata 1 januari 2012 en 2013.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.