Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
23 dec 2014 Nieuws

Monitor Betalingsachterstanden 2014

De monitor geeft de belangrijkste cijfermatige ontwikkelingen op het gebied van betalingsachterstanden, kredieten en leningen, afbetalingsregelingen, roodstand en creditcardschulden aan. In 2011 is de laatste – en vierde – meting van de Monitor betalingsachterstanden uitgebracht. Als we de situatie van 2014 vergelijken met die van 2011, dan zien we dat het aantal huishoudens dat te maken heeft met een vorm van betalingsachterstand, is gestegen. De omvang van de bedragen van de achterstallige rekeningen is niet of nauwelijks toegenomen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Download "Monitor Betalingsachterstanden 2014" (pdf, 93 pagina's)

Download "Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Steeds meer mensen onvindbaar voor schuldeisers'" (pdf, 3 pagina's)

Belangrijkste resultaten
De Monitor Betalingsachterstanden 2014 laat zien dat het aantal huishoudens dat te maken heeft met een vorm van een betalingsachterstand opnieuw is gestegen.
In 2014 heeft 32,1% van de huishoudens een vorm van betalingsachterstand. Dit zijn 2,3 miljoen huishoudens. In voorgaande jaren was dit: 27,8% in 2011; 26,7% in 2010; 24,8% in 2009 en 27,0% in 2008 .
De stijgende lijn in het aantal huishoudens met betalingsachterstanden, ten opzichte van 2009, wordt ook in 2014 niet doorbroken. Er is een toename van alle typen achterstallige rekeningen, zoals terugbetalingen aan de Belastingdienst, ziektekostenverzekering en hypotheek of huur. Maar de omvang van de bedragen van de achterstallige rekeningen is niet of nauwelijks toegenomen.

2011
Ten opzichte van 2011 hebben meer huishoudens een krediet of lening. Geld lenen bij familie, vrienden of kennissen is het meest toegenomen. Wel zijn de gemiddelde bedragen die met de vormen van kredietverschaffing gepaard gaan, afgenomen. Ook het gemiddelde bedrag waarvoor huishoudens rood staan, is gedaald, evenals het percentage huishoudens dat af en toe en regelmatig rood staat. Het percentage huishoudens dat vaak rood staat is gelijk aan 2011.
We zien dit patroon ook bij de creditcardschuld. Meer huishoudens hebben te maken met een creditcardschuld die niet altijd de volgende maand kan worden afbetaald. Ook hebben meer huishoudens te maken met een gespreide afbetalingsregeling van de creditcard. Desondanks is het gemiddelde openstaande bedrag op de creditcard gelijk gebleven aan dat in 2011.

Duiding resultaten
Bij sommige huishoudens is in sterkere mate sprake van betalingsachterstanden dan bij andere. Dit zijn vooral alleenstaanden met kinderen en de lage
inkomensgroepen (vooral arbeidsongeschikten, werklozen en niet-westerse allochtonen). Maar betalingsachterstanden doen zich niet alleen voor bij
bovengenoemde groepen. Ook de groepen met meer inkomen, 65+- ers, samenwonenden/gehuwden met kinderen en autochtonen en westerse
allochtonen hebben te maken met een toename van achterstallige rekeningen. Het gaat dan om bepaalde typen betalingsachterstanden, zoals
creditcardschulden, doorlopende kredieten en persoonlijke leningen.

Resultaten
De resultaten laten een duidelijke relatie zien met de economische situatie van de afgelopen paar jaar. In de tweede helft van 2013 kwamen er voorzichtige tekenen van herstel. In 2014 zetten deze eerste tekenen verder door. Echter uit de monitor blijkt dat nog steeds veel huishoudens hun financiële situatie niet hebben verbeterd, maar ook blijkt dat de totale omvang van de bedragen van de achterstallige rekeningen niet of nauwelijks is gestegen ten opzichte van 2011.

Omvang
Dat de omvang van de bedragen van achterstallige rekeningen en kredieten en leningen nauwelijks is toegenomen, dan wel is afgenomen zou verklaard kunnen worden door de strengere eisen van onder andere banken en hypotheekverschaffers bij het aangaan van financiële verplichtingen door
huishoudens. Een andere verklaring voor de positievere resultaten kan zijn dat huishoudens voorzichtiger zijn geworden in het aangaan van hoge leningen en het voor grote bedragen rood staan. Waarschuwingen via campagnes en kredietverschaffers, maar zeker ook de invloed van ervaringen in de eigen omgeving van huishoudens kunnen hieraan hebben bijgedragen.

Conclusie
Het algemene beeld uit de Monitor Betalingsachterstanden 2014 is nog steeds zorgelijk; het percentage huishoudens met betalingsachterstanden stijgt sinds 2009. Maatregelen om de schuldenproblematiek terug te dringen blijven onverminderd speerpunt van het beleid van het kabinet.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Tiende Monitor Wet schuldsanering natuurlijke personen

De tiende meting van de monitor Wet schuldsanering natuurlijke personen (hierna: Wsnp) is als download beschikbaar. De tiende monitor Wsnp biedt een cijfermatig en trendmatig beeld van de uitvoeringspraktijk van de Wsnp, zoals het aantal aanvragen, de instroom, de uitkomst van Wsnp-trajecten, doorlooptijden en de toepassing van het dwangakkoord, het moratorium en de voorlopige voorziening.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

23 dec 2014

Laatst gewijzigd

23 dec 2014

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.