Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
21 okt 2020 Nieuws

Leidraad Wwft en Sanctiewet aangepast

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft haar leidraad over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet aangepast.
4 dec 2019 Nieuws

Nieuw Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht

Het Verbond van Verzekeraars heeft een nieuwe Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht (VSV 2019) gepubliceerd. Met de nieuwste VSV kunnen verzekeraars voldoen aan de nieuwste wet- en regelgeving, waaronder de AVG en IDD, en de recente Good Practice van DNB over uitbesteding aan gevolmachtigden.
4 okt 2019 Nieuws

Weinig behoefte bij consumenten voor het delen van bankdata

Verreweg de meeste Nederlandse consumenten lijken niet van plan om hun betaaldata te laten gebruiken voor nieuwe aan hen te verlenen diensten. Dat blijkt uit onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB).
9 sep 2019 Nieuws

Voorstel tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht

Minister Hoekstra stuurde de Tweede Kamer een voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het via een centraal elektronisch systeem geautomatiseerd ontsluiten van identificerende gegevens alsmede enkele andere gegevens door banken en andere betaaldienstverleners (Wet verwijzingsportaal bankgegevens).
13 feb 2018 Nieuws

Regelhulp Algemene verordening gegevensbescherming

Met deze regelhulp van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) krijgt u in 10 stappen een beeld van waar u aan kunt werken om goed voorbereid te zijn op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is de nieuwe Europese privacywet waar iedere organisatie zich vanaf 25 mei 2018 aan moet houden.
29 jan 2018 Nieuws

Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 moeten overheden en bedrijfsleven voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Iedere organisatie is zelf verantwoordelijk voor het tijdig voldoen aan de AVG.
4 jul 2017 Nieuws

Mag intermediair adres consument doorgeven aan voormalige geldverstrekker?

Een intermediair heeft de adresgegevens gedeeld met de eertijdse geldverstrekker die vervolgens ten behoeve van aflossing van een openstaande restschuld beslag legt op aan Consument toekomende uitkeringen uit een arbeidsongeschiktheidsverzekering.
20 apr 2015 Nieuws

Doorverkoop van via online enquêtes verkregen gegevens van consumenten valt onder Wft

De AFM heeft een (gematigde) boete opgelegd aan een financieel dienstverlener. De overtreder heeft via online enquêtes gegevens van consumenten opgevraagd en deze verkocht aan financiële dienstverleners waarmee zij samenwerkte. De overtreder stelde de consument bijvoorbeeld vragen over zijn interesse in het af- of oversluiten van een verzekering, hypothecaire lening of consumptief krediet.
8 mei 2014 Nieuws

Gegevensuitwisseling tussen Nederland en VS jaagt vermogensbeheerder op kosten

Het College voor de Rechten van de Mens heeft een uitspraak gedaan in het nadeel van vermogensbeheerders die rekeninghouders hebben met een Amerikaanse nationaliteit. Aanleiding is een overeenkomst tussen Nederland en Amerika tot uitwisseling van financiële gegevens. In de loop van 2014 wordt de wet die dit regelt voorgelegd aan het parlement.
6 mrt 2014 Nieuws

AFM legt boete op aan Meeùs Groep B.V. voor onvoldoende informatievergaring bij pensioenadvisering

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 27 oktober 2010 een bestuurlijke boete van 30.000 euro opgelegd aan Meeùs Groep B.V. (Meeùs), omdat Meeùs onvoldoende informatie heeft vergaard bij pensioenadvisering. Meeùs is een financiële dienstverlener die adviseert op het gebied van pensioenen.
Getoond 1 tot 10 van 11. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.