Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
9 sep 2019 Nieuws

Voorstel tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht

Minister Hoekstra stuurde de Tweede Kamer een voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het via een centraal elektronisch systeem geautomatiseerd ontsluiten van identificerende gegevens alsmede enkele andere gegevens door banken en andere betaaldienstverleners (Wet verwijzingsportaal bankgegevens).
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Klopt het dat met dit wetsvoorstel niet zo zeer de opsporings- en controlebevoegdheden van de respectievelijke overheidsorganen verandert, maar vooral de techniek en elektronische procedure waarmee die bevoegdheden worden uitgeoefend. Kan de regering deze globale duiding bevestigen?

Dit is correct. Het verwijzingsportaal bankgegevens is een technische voorziening die het mogelijk maakt sneller en accurater gegevens te vorderen of op te vragen en te verstrekken op basis van al bestaande bevoegdheden.

Belastingdienst

De Belastingdienst gaat het verwijzingsportaal bankgegevens gebruiken voor meerdere processen. Voor de verifiëring van bankrekeningnummers (1BRN) in verband met het doen van betalingen geldt dat dit thans gaat om circa 700.000 tot 900.000 verzoeken per jaar. Daarnaast vinden nog verzoeken plaats die verband houden met de inning van belastingen en de betaling van toeslagen. Het betreft ongeveer 25.000 verzoeken per jaar.

Identificerende gegevens

In het verwijzingsportaal bankgegevens kunnen op verschillende manieren identificerende gegevens worden opgevraagd bij banken. Op basis van productgegevens (bijvoorbeeld IBAN of ander productnummer) kunnen cliëntgegevens worden opgevraagd, op basis van cliëntgegevens (BSN, naam-adres-woonplaats, KvK-nummer) kunnen productgegevens worden opgevraagd en gegevens van personen die zeggenschap hebben over deze producten.

Zoekopdracht

Het geven van een zoekopdracht in het verwijzingsportaal bankgegevens gaat als volgt. Allereerst zorgt de (opsporings)ambtenaar ervoor dat hij beschikt over een door een hulpofficier van justitie/teamleider ondertekende vordering/verzoek. Als dat het geval is logt de (opsporings)ambtenaar in op het verwijzingsportaal bankgegevens en gaat akkoord met de gebruikersvoorschriften. Hij vult de rechtsgrond in waarop gevorderd/gevraagd wordt en verklaart door middel van aanvinken dat de vordering is ondertekend door de hulpofficier van justitie/teamleider. Vervolgens kiest hij op basis van welke informatie identificerende gegevens worden gevorderd/opgevraagd, te weten op basis van cliëntgegevens of op basis van productgegevens, en voert deze gegevens in en geeft ook aan bij welke bank(en) wordt gevorderd/opgevraagd. Vervolgens verstuurt de (opsporings)ambtenaar de opdracht naar de bank(en). Na ontvangst van de vordering/het verzoek verzamelt de bank de gevraagde gegevens en verstrekt deze aan de opvragende instantie. De verstrekte gegevens worden door de bank in twee bestandsformaten in het verwijzingsportaal aangeboden, binnen 30 seconden na indienen van het verzoek. De (opsporings)ambtenaar download de bestanden binnen vijf minuten na het aanbieden van de gegevens en slaat deze op in de eigen werkomgeving. De verstrekte bestanden worden na vijf minuten uit het verwijzingsportaal verwijderd. En overheidsinstantie kan alleen die gegevens vorderen/opvragen waartoe hij op grond van een wettelijke bevoegdheid, genoemd in het wetsvoorstel, bevoegd is.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

9 sep 2019

Laatst gewijzigd

9 sep 2019

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.